modalitate rectificare
Thread poster: laura_dantz

laura_dantz
Romania
Local time: 14:56
English to Romanian
+ ...
Jun 23, 2009

Buna ziua,
imi puteti spune, va rog, daca la aducerea unei rectificari la o traducere (un cuvant tradus eronat) este necesara si semnatura notarului? Documentul respectiv are din partea notariatului doar incheierea pentru legalizarea semnaturii traducatorului. Este suficienta semnatura si stampila mea in dreptul rectificarii?
Multumesc,


 

Ovidiu Martin Jurj
Romania
Local time: 14:56
German to Romanian
+ ...
Musai mergeţi la notariat Jun 27, 2009

Din păcate, legislaţia care reglementează profesia de traducător/ interpret autorizat nu cuprinde niciun fel de prevederi pentru astfel de cazuri. Nici nu e de mirare: Legeanr.178/1997 este de fapt legea privind autorizarea şi plata traducătorilor folosiţi de Ministerul Justiţiei şi alte instituţii ale statului care ţin de acesta – CSM, DNA, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti, precum şi de entităţi cu autoritate dată de stat şi cu drept dat prin lege să folosească traducători autorizaţi – deci BNPurile, BEJurile şi avocaţii. La fel şi legile care vin întru modificarea Legii 178/1997, respectiv Legea nr. 281/2004şi Legea 110/2005, precum şi Regulamentul din 2005 de punere în aplicare a Legii 178/1997, nu reglementează decât aceste două aspecte: autorizarea şi plata traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi. Cu alte cuvinte, lipsesc cu desăvârşire prevederi privind reglementarea modului exercitării profesiei.

Din fericire, asemenea prevederi există în parte în legislaţia notarială, fiindcă după cum se ştie, efectuarea şi legalizarea traducerilor de înscrisuri de decenii întregi au fost şi sunt prin lege în competenţa notarilor publici, actualmente prin art.8 lit. j din Legea nr. 36/1995. Conform art. 14 din aceeaşi Lege nr. 36/1995- Legea notarilor publici şi a activităţii notariale – notarii publici desfăşoară activitatea notarială în cadrul unui birou; prin urmare, este şi firesc ca şi efectuarea şi legalizarea traducerilor de înscrisuri, ca activităţi notariale ce sunt, să se desfăşoare în cadrul BNPurilor, singurele entităţi pe teritoriul României autorizate prin lege să efectueze şi să legalizeze traduceri de înscrisuri şi tot de aceea este şi mai firesc ca legislaţia notarială să cuprindă reglementări privind aceste activităţi notariale.

Astfel, cele mai multe lucruri le aflăm din Anexa 1 la OMJ 233/C/1996 care cuprinde instrucţiuni privind efectuarea şi legalizarea traducerilor de înscrisuri în cadrul birourilor notarilor publici. Nici acest ordin al ministrului justiţiei nu zice concret cum se corectează traducerile în caz de eroare ce aparţine traducătorului autorizat, dar din pct. 7 aflăm că un înscris nu poate avea corecturi pe el decât certificate prin semnătura şi sigiliul organului care a întocmit înscrisul sau, după caz, prin semnătura părţilor:

“7. Traducatorul va refuza efectuarea traducerii în cazul când înscrisul este ilizibil sau contine stersaturi, corecturi, cuvinte taiate, adaugari ori alte particularitati privind elemente esentiale ale înscrisului, daca acestea nu sunt confirmate prin semnatura si sigiliul organului care a întocmit înscrisul sau, dupa caz, prin semnatura partilor.”

Înscrisul a fost tradus fie de notarul public autorizat, fie de traducătorul autorizat, care cf. pct. 5 din aceeaşi Anexă 1laOMJ 233/C/1996 poate fi intern - deci angajat al biroului notarial – sau extern, deci liber profesionist.

DAR: Conform art. 14 – 16 din aceeaşi Anexă 1laOMJ 233/C/1996, indiferent dacă traducerea o face notarul public sau traducătorul autorizat intern sau extern, notarul public face obligatoriu legalizarea, singura diferenţă fiind tipul de încheiere de legalizare utilizat:
“14. Traducerile facute de notarul public autorizat în conditiile art. 100 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995 se vor legaliza prin încheiere, având cuprinsul aratat în anexa nr. 24 a acestui regulament.

15. Traducatorul care a efectuat traducerea o va certifica cu formula prevazuta de art. 102 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995:

„Subsemnatul ......................................, traducator autorizat cu nr. ........................., certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului (autentic; în copie legalizata; cu semnatura legalizata, cu data certa; sub semnatura privata, în extras, dupa caz) în limba ......................., care a fost vizat de mine,

Traducator ......................, autorizat cu nr. .....................“.

16. Legalizarea semnaturii traducatorului se face în conformitate cu prevederile art. 103 din regulament, de catre notarul public de la oricare birou notarial la care se prezinta traducatorul, dupa verificarea autorizarii sale.

Încheierea de legalizare va avea cuprinsul prevazut în anexa nr. 23 la Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995.”

DECI: traducerea înscrisului este valabilă oricum numai cu legalizare la notariat; altfel zis, întocmirea traducerii înscrisului are două etape obligatorii: efectuarea şi legalizarea, deci implică obligatoriu (şi) semnătura şi ştampila notarului public; de fapt, numai ale notarului public,dacă tot el este şi cel care a efectuat traducerea, respectiv ale traducătorului autorizat ŞI ale notarului public dacă traducerea a fost efectuată nu de notarul public, ci de un traducător autorizat.

ŞI: cf. pct. 18 din aceeaşi Anexă 1 la OMJ 233/C/1996, indiferent dacă traducerea legalizată este efectuată de notarul public sau de un traducător autorizat, obligatoriu un exemplar de traducere legalizată rămâne în arhiva notarului public care a efectuat legalizarea:

“18. Traducatorul va prezenta la biroul notarului public care legalizeaza semnatura sa înscrisul tradus, vizat de el, precum si traducerea în atâtea exemplare câte sunt necesare partii, plus unul pentru arhiva notarului public.”

Prin urmare, dacă se fac corecturi pe traducere post-legalizare, este obligatoriu ca ele să se facă pe toate exemplarele traducerii, inclusiv pe cel de la arhiva notariatului.

De altfel, este cel mai bine şi pt. siguranţa traducătorului autorizat ca şi exemplarul de la notariat să fie la fel cu celelalte de la parte. Dacă faceţi o corectură şi o certificaţi prin semnătură şi ştampilă numai pe exemplarele date părţii,dacă partea este de rea credinţă, cine ştie ce corectură mai face ea abuziv pe traducerea legalizată, aproape de ştampila şi semnătura dv., pretinzând apoi că ambele corecturi le-aţi fi făcut dv. şi că ambele ar fi certificate prin semnătura şi ştampila dv. Cum dovediţi dv. că nu-i aşa, din moment ce exemplarul de la notariat, singurul credibil, având forţă probantă cf. legii şi care v-ar scăpa pielea, nu conţine nici măcar prima corectură, cea care pe bune aţi făcut-o dv.?

DAR: Pct. 13 din aceeaşi Anexă 1 la OMJ 33/CC/1996 prevede că:

"13. Traducerile vor fi scrise citet si fara stersaturi.

Traducerile scrise pe mai multe file vor fi numerotate, capsate, cusute sau brosate, iar pe linia de unire a filelor se va aplica sigiliul notarului public."

Deci pe de o parte iată că sigiliul notarului public nu este numai la coada traducerii, la încheierea de legalizare, ci pe tot cuprinsul traducerii, adică între paginile acesteia. La noi în C-ţa la toate notariatele la care am fost se respectă această instrucţiune, ba unii notari cer ca şi traducătorul autorizat să ştampileze toate paginile traducerii, nu numai la încheiere. Pe de altă parte, traducerile nu e voie să aibă ştersături.

Ar mai fi ceva: art. 61 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr.36/1995 spune cum se corectează actele notariale cu erori materiale: toate exemplarele şi numai prin încheiere de rectificare:

"Art. 61.

(1) Erorile materiale sau omisiunile vadite din actele notariale nu pot fi îndreptate sau completate în conditiile art. 53 din lege, decât dupa prezentarea tuturor exemplarelor actului.

(2) Nu sunt admise rectificari directe în cuprinsul actelor notariale cu privire la erori si omisiuni, despre acestea facându-se trimitere la încheierea de rectificare care va fi atasata la toate exemplarele originale ale actului care a fost întocmit."

Păi traducerea legalizată purtând sigiliul şi semnătura notarului public este tot act notarial exact ca şi celelalte întocmite de notariat şi tocmai de asta, ca act notarial ce este, traducerea legalizată se şi păstrează laolaltă cu celelalte acte notariale în arhiva notarului public. Prin urmare, şi corectarea unei traduceri cu erori ar trebui să aibă acelaşi regim cf. art. 61 din Regulament.

De multe ori însă notarii publici preferă să corecteze actul pe calculator şi să-l mai scoată o dată la imprimantă, dând încheierii acelaşi nr. şi dată ca şi la actul greşit,iar pe cel greşit îl rup şi îl aruncă şi i-l dau părţii pe cel bun. La fel se face şi cu traducerile, şi eu am făcut aşa: deci se scoate încă o dată la imprimantă traducerea şi se legalizează la acelaşi notariat, sub acelaşi nr. de încheiere şi cu aceeaşi dată, astfel că partea nu mai plăteşte nimic şi să daţi traducerea greşită în toate exemplarele ei de la parte la notariat s-o distrugă. DAR: asta trebuie făcut imediat, la maxim câteva zile, fiindcă notarii publici sunt obligaţi să îşi coasă mapele şi dosarele cu acte ce le au în păstrare în arhiva lor, că aşa prevede art. 123 alin. 2 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995. Deci dacă s-a cusut deja dosarul în care e păstrat actul în arhiva notarului public, atunci ar rămâne numai varianta încheierii de rectificare. Sau faceţi legalizare nouă, cu nr. nou de încheiere, cu dată nouă, deci ca şi cum ar fi altă traducere. Depinde ce vă zice de la notariat.

Uneori, dacă traducerea legalizată care conţine erori a apucat să producă efecte juridice, atunci e mai grav; în cazuri de astea, eu ştiam că treaba se rezolvă numai în instanţă, prin proces de anulare act, care poate să se lălăie şi câţiva ani.

În orice caz, ideea este să nu ocoliţi notariatul, ci dimpotrivă, să mergeţi la notariat, fiindcă acolo şi numai acolo veţi găsi precis profesionistul adevărat care să vă dea cele mai competente sfaturi şi tot ajutorul de care aveţi nevoie: notarul public. În profesia noastră, nimic nu se face fără el, şi aşa şi trebuie.

Numai bine.

[Bearbeitet am 2009-06-27 00:14 GMT]


 

tradetrek
Local time: 14:56
English to Romanian
+ ...
Cum se rectifica o traducere ! Jun 28, 2009

Rectificarea unei traduceri se face printr-o incheiere de rectificare.
Nu este specificata procedura expresis verbis in norme sau regulamente pentru traducatori, dar ... prin extensia procedurilor la alte profesii ... este singura solutie logica.

Traducerea este efectuata de catre traducator, nu de catre notar.
Notarul doar legalizeaza semnatura traducatorului, nimic altceva.

Notarului putin ii pasa ce traducere ai facut, nu este treaba lui sa cenzureze sau sa corecteze traducerea profesionistului.

Deci orice traducere care contine erori poate fi corectata printr-o incheiere.

Este procedura standard in toate profesiile care trebuie sa emita erate sau corecturi sau rectificari la documente.

Rectificarea se anexeaza si la dosarul original al traducatorului (daca tine evidenta, desi cred ca ar trebui obligatoriu) si al notarului.

Corectura nu poate fi efectuata de catre notar, pentru ca greseala/eroarea nu ii apartine.
Este o greseala de traducere, nu de legalizare.

El poate doar eventual sa legalizarea incheierii de rectificare si sa o ataseze la dosarul original.

Nici macar nu poate corecta tot actul initial, chiar daca se prezinta originalul, deoarece intre timp, utilizatorul/clientul poate ca a facut copii si le-a si depus la diverse autoritati.

Singura solutie, dupa parerea mea, este incheierea de rectificare, urmata de rectificarea notarului.
Asta-i tot.

Bineinteles, pe cheltuiala vinovatului.

Alberto Kurtyan

[Editat la 2009-06-28 21:32 GMT]


 

RATZA (X)
Local time: 14:56
Romanian
rectificare, da dupa verificare Jun 30, 2009

laura_dantz wrote:

Buna ziua,
imi puteti spune, va rog, daca la aducerea unei rectificari la o traducere (un cuvant tradus eronat) este necesara si semnatura notarului? Documentul respectiv are din partea notariatului doar incheierea pentru legalizarea semnaturii traducatorului. Este suficienta semnatura si stampila mea in dreptul rectificarii?
Multumesc,Colegii dumneavoastra v-au dat cateva solutii.
Unele bune altele destul de nesigure fiind mentionate legi irelevante in acest caz si interpretate in maniera proprie.

Parerea mea.

Pare mult mai avantajos sa efectuati o alta legalizare.
Suportati costul acesteia si scapati de complicatii, stres, nesiguranta etc.

Dar, vad eu o alta problema si mi se pare mai importanta.

Avand in vedere ca e vorba de un cuvant tradus eronat, ati verificat daca actul pentru care s-a cerut rectificarea este acelasi cu cel pe care l-ati tradus initial ?

Este posibil ca solicitantul sa fi folosit traducerea. Revine cu un act contrafacut sau alt act cu aceeasi forma si continut. Modificarea poate fi insesizabila. Clientul solicita rectificarea tocmai pentru a putea ascunde un abuz sau orice alta ilegalitate savarsita.

Cu asta cred ca ar trebui sa incepeti, cu verificarea actului original. Mai exact daca are acelasi continut cu cel pe care l-ati tradus dumneavoastra initial.

Daca optati pentru rectificare si modificati si exemplarul de la notar, trebuie trecuta si data acestei rectificari.

La fel, este posibil ca la data primei legalizari traducerea sa fi avut un efect, acum modificarea poatea vea alt efect dar incepand tot cu data primei legalizari.

Din expunerea dumnevoastra nu reies prea multe date pentru a incerca o solutie clara.
Cred ca in acest caz trebuie sa fiti mai catolic" decat Papa.

Nerecomandata rectificarea cu semnatura si stampila.


 

Ovidiu Martin Jurj
Romania
Local time: 14:56
German to Romanian
+ ...
De asta e bună vizarea Jun 30, 2009

RATZA wrote:

Dar, vad eu o alta problema si mi se pare mai importanta.

Avand in vedere ca e vorba de un cuvant tradus eronat, ati verificat daca actul pentru care s-a cerut rectificarea este acelasi cu cel pe care l-ati tradus initial ?

Este posibil ca solicitantul sa fi folosit traducerea. Revine cu un act contrafacut sau alt act cu aceeasi forma si continut. Modificarea poate fi insesizabila. Clientul solicita rectificarea tocmai pentru a putea ascunde un abuz sau orice alta ilegalitate savarsita.

Cu asta cred ca ar trebui sa incepeti, cu verificarea actului original. Mai exact daca are acelasi continut cu cel pe care l-ati tradus dumneavoastra initial.


Păi asta cam aşa este. Au tot fost cazuri din astea, din păcate. Dar şi verificarea asta a înscrisului, oricum o întorci şi o suceşti şi o învârteşti, tot numai la notariat se face. Adică se verifică xeroxul făcut de notariat după înscrisul original şi care a fost apoi vizat de traducătorul autorizat şi apoi a rămas la notariat ataşat la exemplarul de traducere pentru arhiva notarului public. De asta sunt bune adresele alea de astă vară de la UNNPR, de la domnul preşedinte Mănescu, privind vizarea obligatorie a înscrisurilor. Copia înscrisului vizată de traducătorul autorizat şi rămasă la notariat este singura credibilă şi cu forţă probantă. Eu de asta nici nu îmi adun hârtii în casă, că e inutil. Ce sens are să fac eu o copie xerox după un original care mi-a fost dat la tradus? Copia aia nu ar fi până-i hăul credibilă. Partea de rea credinţă poate susţine că am scornit-o eu din burtă, sau că am falsificat-o eu sau cine ştie ce alte bazaconii. Iar eu chair că nu aş putea dovedi nimic, nu m-ar crede nimeni. Într-adevăr, eu scanez documentele şi le păstrez în format electronic, dar aşa, pentru mine, fiindcă precis că nici asta nu m-ar ajuta prea mult în caz de probleme. Singurul care îmi scapă pielea este categoric numai notariatul.


 

RATZA (X)
Local time: 14:56
Romanian
fara notar Jun 30, 2009

OvidiuKatz wrote:

RATZA wrote:

Dar, vad eu o alta problema si mi se pare mai importanta.

Avand in vedere ca e vorba de un cuvant tradus eronat, ati verificat daca actul pentru care s-a cerut rectificarea este acelasi cu cel pe care l-ati tradus initial ?

Este posibil ca solicitantul sa fi folosit traducerea. Revine cu un act contrafacut sau alt act cu aceeasi forma si continut. Modificarea poate fi insesizabila. Clientul solicita rectificarea tocmai pentru a putea ascunde un abuz sau orice alta ilegalitate savarsita.

Cu asta cred ca ar trebui sa incepeti, cu verificarea actului original. Mai exact daca are acelasi continut cu cel pe care l-ati tradus dumneavoastra initial.


Păi asta cam aşa este. Au tot fost cazuri din astea, din păcate. Dar şi verificarea asta a înscrisului, oricum o întorci şi o suceşti şi o învârteşti, tot numai la notariat se face. Adică se verifică xeroxul făcut de notariat după înscrisul original şi care a fost apoi vizat de traducătorul autorizat şi apoi a rămas la notariat ataşat la exemplarul de traducere pentru arhiva notarului public. De asta sunt bune adresele alea de astă vară de la UNNPR, de la domnul preşedinte Mănescu, privind vizarea obligatorie a înscrisurilor. Copia înscrisului vizată de traducătorul autorizat şi rămasă la notariat este singura credibilă şi cu forţă probantă. Eu de asta nici nu îmi adun hârtii în casă, că e inutil. Ce sens are să fac eu o copie xerox după un original care mi-a fost dat la tradus? Copia aia nu ar fi până-i hăul credibilă. Partea de rea credinţă poate susţine că am scornit-o eu din burtă, sau că am falsificat-o eu sau cine ştie ce alte bazaconii. Iar eu chair că nu aş putea dovedi nimic, nu m-ar crede nimeni. Într-adevăr, eu scanez documentele şi le păstrez în format electronic, dar aşa, pentru mine, fiindcă precis că nici asta nu m-ar ajuta prea mult în caz de probleme. Singurul care îmi scapă pielea este categoric numai notariatul.Incet, incet trebuie sa va inpacati cu gandul ca in curand nu va mai fi nevoie de notar pentru autentificarea semnaturii traducatorului.
Este evident ca acesta nu are nici un rol in afara de a certifica semnatura si data la care a fost facuta.
In momentul in care traducatorul autorizat de MJ devine Jurat misiunea notarului s-a incheiat .
Analizati putin. Daca sunteti obiectiv o sa vedeti avantajele reale.
Momentan aveti doar obligatia de a deservi biroul notarial si MJ.
Poate ca ar fi bine sa aveti si ceva drepturi, ba chiar si ceva mai multa putere in semnatura.
Pare a fi de fapt primul pas catre o profesie cu adevarat Liberala.
Ce spuneti ?
Nu este interesant?


[Editat la 2009-07-01 05:49 GMT]


 

laura_dantz
Romania
Local time: 14:56
English to Romanian
+ ...
TOPIC STARTER
varianta aleasa Jul 8, 2009

tradetrek wrote:

Rectificarea unei traduceri se face printr-o incheiere de rectificare.
Nu este specificata procedura expresis verbis in norme sau regulamente pentru traducatori, dar ... prin extensia procedurilor la alte profesii ... este singura solutie logica.

Traducerea este efectuata de catre traducator, nu de catre notar.
Notarul doar legalizeaza semnatura traducatorului, nimic altceva.

Notarului putin ii pasa ce traducere ai facut, nu este treaba lui sa cenzureze sau sa corecteze traducerea profesionistului.

Deci orice traducere care contine erori poate fi corectata printr-o incheiere.

Este procedura standard in toate profesiile care trebuie sa emita erate sau corecturi sau rectificari la documente.

Rectificarea se anexeaza si la dosarul original al traducatorului (daca tine evidenta, desi cred ca ar trebui obligatoriu) si al notarului.

Corectura nu poate fi efectuata de catre notar, pentru ca greseala/eroarea nu ii apartine.
Este o greseala de traducere, nu de legalizare.

El poate doar eventual sa legalizarea incheierii de rectificare si sa o ataseze la dosarul original.

Nici macar nu poate corecta tot actul initial, chiar daca se prezinta originalul, deoarece intre timp, utilizatorul/clientul poate ca a facut copii si le-a si depus la diverse autoritati.

Singura solutie, dupa parerea mea, este incheierea de rectificare, urmata de rectificarea notarului.
Asta-i tot.

Bineinteles, pe cheltuiala vinovatului.

Alberto Kurtyan

[Editat la 2009-06-28 21:32 GMT]


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucica Abil[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

modalitate rectificare

Advanced search


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search