recognizing the study diplomas of foreign citizens in Romania
Thread poster: paulamarcu (X)

paulamarcu (X)
Local time: 02:26
Hebrew to Romanian
Jul 16, 2009

For those who don`t know Romanian but need this information, here it is, in English: http://www.cnred.edu.ro/

Recunoaşterea actelor de studii pentru cetăţenii străini
Recognizing the study diplomas of foreign citizens
Actele necesare firmelor pentru obţinerea ATESTATULUI DE RECUNOAŞTERE în vederea obţinerii permiselor de muncă pentru cetăţenii străini
The necessary papers for companies in order to obtain the Recognition Certificate necessary for obtaining the work permits for foreign citizens
1.Cerere adresată Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin care se solicită echivalarea actului de studii: An application addressed to the Ministry of Education, Research and Innovation in which you request the recognition of the study diploma:
formularul tipizat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-recunoastere.doc
the standard application can be downloaded at http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-recunoastere.doc
se vor menţiona adresa poştală exactă a solicitantului, numărul de telefon şi o adresă e-mail,
mention the exact postal address of the applicant, phone number, an e-mail address
număr pentru cerere de la Registratura Ministerului din Str. Spiru Haret nr. 10;
the application number from the Registry office of the Ministry in no 10 Spiru Haret Street Bucharest
2.Actul de studii: The study Diploma
copie legalizată dacă originalul este în limba română sau traducere legalizată în original,
a legalized copy of the diploma if the original diploma is in Romanian or a legalized translation
pentru diplomele de studii superioare se vor depune două copii xerox după original;
for BA, MA, PH D diplomas submit 2 xerox copies of the original diploma
3.Copie xerox după paşaportul cetăţeanului străin (pagina sau paginile care cuprind datele de identificare); Xerox copy of the foreign citizen passport (page/pages that contain the identification data)
4.Adresă din partea firmei cu specificarea postului pe care respectiva persoană urmează să îl ocupe + copie certificat de înmatriculare firmă; An address (document) from the company specifying the job position the foreign citizen is going to work in + copy of the matriculation certificate of the company
5.Dovada achitării sumelor percepute pentru recunoaştere, în original sau copie certificată; The proof of the payment of the sum of money requested for the recognition, in original or certified copy
6.Delegaţie pentru un angajat al companiei, care va depune dosarul şi va ridica atestatul de recunoaştere. Delegation for a company`s employee, who will submit the file (all the documents) and will take the recognition certificate.
NOTĂ: Actele de studii vor purta, pentru validare Apostila Convenţiei de la Haga, numai pentru statele care sunt parte la convenţie şi solicită părţii române aceeaşi procedură sau Supralegalizare sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă având în vedere că în condiţiile unei recunoaşteri automate prevalează recunoaşterea instituţiei de învăţământ din statul de origine. The study diplomas will have for validation the Hague Convention Apostil for the states that are part of this convention and require from the Romanian part a similar procedure or Super legalization, or will be accompanied by a Certificate of Authenticity issued by the competent authorities from the country of origin considering the fact that an automated recognition is based on the recognition of the education institution in the country of origin.

Sumele percepute pentru recunoaşterea diplomelor de studii sunt: The sum of money required for the recognition of the study diplomas is:
50 RON pentru diplomele de studii universitare (colegiu, licenţă, master). 50 ron for BA, MA, PHD Diplomas
SUMELE VOR FI VIRATE prin Ordin de plată sau Mandat Poştal, în care să fie menţionat contul de mai jos: The money will be transferred by Payment Order or Postal Mandate in which you mention the following account:
Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - DTCPMB
Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069
Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă! Important: On the Payment Order or Postal Mandate emitted the IBAN code must be written for the payment to be valid!

Depunerea actelor Paper submission
Dosarul plic astfel întocmit se depune de către persoana delegată la Registratura ministerului, în programul de lucru cu publicul, de luni până vineri: The file containing all the documents will be submitted by the delegated representative at the Ministry Registry Office during the public work hours Monday-Friday
Luni, Marţi, Miercuri şi Joi, între orele 09:00-11:00 şi 14:00-16:00 Monday-Thursday 9-11; 14-16;
Vineri, între orele 09:00-11:00 Friday 9-11.
sau prin poștă la adresa: or by post at the address

Registratura Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Str. Spiru Haret, nr. 10
Bucureşti, Sector 1
010176

NOTĂ: Chiar şi pentru mai multe dosare pentru aceeaşi companie se vor alcătui dosare complete!
Note: if the company submits more files all files should be complete

Nu se soluționează până la momentul completării dosarele care nu îndeplinesc următoarele condiții:
să conțină toate documentele specificate în lista publicată;
să fie completate toate rubricile din formularul tipizat, inclusiv căsuța "Dovada plății" cu nr. chitanței sau O.P.;
pentru aceeași firmă, pentru mai multe dosare depuse, pe dovada plății se va menționa obligatoriu numele persoanei pentru care se solicită recunoașterea.
Dosarele se verifică numai de către inspectorii CNRED la momentul procesării.

Formularul se găsește la adresa http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-recunoastere.doc
Download the application form at: http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-recunoastere.doc

Eliberarea atestatelor de recunoaştere Issuance of the recognition certificates
Eliberarea atestatelor se va efectua după programul Luni - Joi, între orele 09:00 - 12:00, la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării:

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
Str. Spiru Haret, nr. 12
Bucureşti, Sector 1
010176

IN ZILELE DE VINERI NU SE LUCREAZA CU PUBLICUL.
Ridicarea atestatelor de recunoaştere se face numai în baza împuternicirii (delegaţie) din partea firmei. Informații suplimentare

INFORMATII PRIN TELEFON: DE LUNI-JOI ORELE 9.00-12.00
Pentru mai multe informații despre recunoaşterea studiilor preuniversitare pentru cetăţeni străini apelați la numărul de telefon (+4) 021 405 63 43.

Pentru mai multe informații despre recunoaşterea studiilor superioare pentru cetăţeni străini apelați la numărul de telefon (+4) 021 405 62 44.


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucica Abil[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

recognizing the study diplomas of foreign citizens in Romania

Advanced search


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search