Arhivare documente
Thread poster: Moldovan

Moldovan
Local time: 11:47
Feb 15, 2010

Buna ziua,

Spuneti-mi, va rog, cum trebuie arhivate documentele traduse? Se pune in arhiva o copie a documentului original sau traducerea? Sau...si copia dupa documentul original si si traducerea?

Multumesc mult.


 

Ovidiu Martin Jurj
Romania
Local time: 11:47
German to Romanian
+ ...
Arhivarea traducerilor de înscrisuri NU este de competenţa traducătorilor autorizaţi Feb 16, 2010

Moldovan wrote:

Buna ziua,

Spuneti-mi, va rog, cum trebuie arhivate documentele traduse? Se pune in arhiva o copie a documentului original sau traducerea? Sau...si copia dupa documentul original si si traducerea?

Multumesc mult.


Nu există nicio prevedere legală care să menţioneze că traducătorul autorizat ar trebui să-şi arhiveze traducerile. Există o prevedere la pct. 6 din Anexa 1 la OMJ nr. 233/C/1996 cu Instrucţiuni privind efectuarea şi legalizarea trayducerilor în cadrul activităţii notarilor publici care face referire la evidenţă şi care are următorul cuprins:

"6. Traducerea se poate face fie de pe întregul text al înscrisului, fie de pe parti determinate din text, cu conditia ca partile extrase sa nu denatureze întelesul integral al înscrisului, facându-se în acest caz mentiune ca traducerea priveste un extras. Textul tradus va fi precedat de titulatura: „Traducere din ..................................“ (limba sau dialectul) si va fi urmat de mentiunile:

„— traducere solicitata de ............................... (parte sau notarul public)

— înregistrat sub nr. ...................... din ......................... (din evidenta notarului public sau a traducatorului).“

Deci este vorba de evidenţă şi nu de arhivare, evidenţă putând fi de pildă simpla înregistrare într-un registru. Însă şi această evidenţă a traducătorului nu numai că nu este obligatorie, cf. pct. 6 din Instrucţiuni citat mai sus, dar nici măcar nu este aplicabilă, cf. Anexei nr. 23 la Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995, care conţine încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului de către notarul public:

"ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
Sediul

INCHEIERE
de legalizare a semnaturii traducatorului nr. ......
Anul ................. luna ............. ziua .............

..................................................., notar public, in temeiul art. 8 lit. e) si j) din Legea nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, legalizez semnatura de mai sus a lui .............................., traducator ..............................1), in baza ........................2), de pe cele ..................... exemplare ale inscrisului.
S-a perceput onorariul de .............................................. lei, cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. ................................ .
Notar public,
L.S.
.........................

___________
1) - autorizat;
- angajat la acest birou.
2) - semnaturi date in fata mea;
- specimen de semnatura depus."

Încheierea de mai sus este obligatorie la toate traducerile notariale, pe care eu, ca profesionist ce sunt, refuz categoric să le numesc traduceri _autorizate_, fiindcă această denumire este atât incorectă cât şi dăunătoare atât profesiei noastre, cât şi profesiei-surori a notarilor publici ; prin urmare, eu le denumesc corect, ca odinioară, traduceri _notariale_ fiindcă ele întotdeauna s-au făcut la notariat, iar legalizarea lor obligatoriu se face numai la notariat. Revenind la încheierea de mai sus, e clar că ea trebuie să aibă un numar. Ei bine, acel număr este cel pe care îl primeşte la notariat, deci pe act se trece acolo la încheiere numărul cu care actul este trecut în registru la notariat. Deci nu traducătorul autorizat dă acel număr, ci notariatul care face legalizarea. Încheierea are un singur număr, nu are cum să aibă două. Prin urmare, traducătorul nici nu dă număr traducerii şi nici nu o înregistrează niciunde, necum să o arhiveze.

Arhivarea traducerilor notariale se face, da, dar o face strict şi exclusiv BNPul care efectuează şi legalizează traducerea, respectiv legalizează semnătura traducătorului. Notarul public are obligaţia să ţină arhivă conform legii, iar în arhiva lui intră şi traducerile legalizate, deoarece şi ele sunt acte notariale odată ce poartă semnătura şi sigiliul notarului public. În scopul arhivării, traducătorul autorizat întotdeauna scoate la imprimantă un exemplar în plus faţă de nr. de exemplare legalizate solicitat de parte. BNPul va face şi o copie xerox după înscrisul tradus, pe care traducătorul autorizat o va viza, scriind pe ea "Acesta este înscrisul pe care l-am tradus", va scrie data şi va semna şi ştampila copia. Această copie vizată se capsează de exemplarul de traducere legalizată şi se păstrează la dosar, în arhiva notarului public.

Cât despre traducerile de însrisuri solicitate de instanţe, organe de urmărire penală etc., dacă nu sunt legalizate la notariat, ele oricum sunt semnate şi ştampilate şi de organul în cauză care solicită traducerea, nu doar de traducătorul autorizat şi oricum sunt păstrate la dosarul cauzei la organul respectiv.

Deci nu noi, traducătorii autorizaţi, trebuie să ne batem capul cu arhivarea documentelor şi a traducerilor acestora. Şi este şi firesc să fie aşa, fiindcă noi nu suntem organ al statului de sine stătător, ci personal auxiliar care deserveşte organele statului care ţin de MJLC şi sunt parte a sistemului juridic naţional, din care şi noi ar trebui să fim consideraţi că facem parte, ca odinioară. Noi suntem profesie creată de stat ca să servească statul. Organele statului sau cu autoritate dată de stat, că sunt instanţe, că sunt organe de urmărire penală, că sunt BNPuri, BEjuri etc., ele au nişte atribuţii date prin lege în competenţa lor, iar noi, traducătorii autorizaţi, prin serviciile noastre, suntem doar instrumentul uman calificat, adică forţa de muncă prin care organele în cauză îşi aduc la îndeplinire atribuţiile date prin lege în competenţa lor. Noi nu avem activitate de sine stătătoare, ci servim la îndeplinirea activităţii organelor trecute pe autorizaţiile noastre care au dreptul să ne folosească în conformitate cu art. 1 din Legea nr. 178/1997 co modificările şi completările ulterioare şi pe care noi avem obligaţia să le servim, sub sancţiunea anulării autorizaţiei la 2 (două) refuzuri nejustificate pe an calendaristic. Prin urmare, organele în cauză ţin arhivă legată de activitatea lor şi tot aici intrăşi traducerile noastre, pe care le facem la solicitarea lor şi în cadrul activităţii lor. Bunăoară, notarii publici au în competenţa lor, printre altele, "efectuarea şi legalizarea traducerilor", iar efectuarea traducerilor, dacă nu sunt ei autorizaţi ca traducători pe limba sau limbile solicitate de parte, o realizează cu ajutorul nostru, al traducătorilor autorizaţi. Nu legalizarea este o activitate conexă traducerii notariale, cum greşit se crede, ci efectuarea traducerii de către noi vine în slujba activităţii notariale. Nicio prevedere legală în vigoare nu spune că noi, traducătorii autorizaţi, putem să angajăm sau să folosim notari publici. Este exact viceversa: ei au tot treptul să ne folosească şi să ne angajeze, atât cf. art. 1 din Legea 178/1997, cât şi cf. art. 14 din Legea nr. 36/1995 şi cf. pct. 5 din Anexa1 la OMJ nr. 233/C/1996. Acelaşi lucru este valabil pt. toate organele menţionate pe autorizaţiile noastre de la MJLC. Prin urmare, este absolut firesc ca arhivarea documentelor să o facă aceste organe, care reprezintă cadrul instituţional legal de desfăşurare a propriei lor activităţi şi nu noi, traducătorii autorizaţi care suntem folosiţi de ele în conformitate cu legea în calitate de mână de lucru plătită de aceste organe.

[Bearbeitet am 2010-02-16 02:25 GMT]


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucica Abil[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Arhivare documente

Advanced search


PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »
memoQ translator pro
Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search