Adeverinţă de absolvire a învăţământului general obligatoriu de 8 clase
Thread poster: Bernd Müller (X)

Bernd Müller (X)
Germany
Local time: 23:33
German to Romanian
+ ...
Jun 17, 2012

Adeverinţă de absolvire a învăţământului general obligatoriu de 8 clase


Este prima dată când am de tradus acest "formular", din 1997, având pe spate "Situaţia promovării pe clase" pt. cei 8 ani. Deci arată ca o "Dipl. de absolvire", are chenar, în stânga este tăiat pe o linie ondulată, are nr. sus şi altul jos, fotografie ştampilată pe colţ etc.- deci toate elementele care le au "Dipl.". La fel, este un formular, completat cu mâna; fondul bleu-ciel, având de zeci de ori "MI"- prescurtarea, imprimată- nu se deosebeşte cu nimica de celelalte câteva "Dipl. abs. cl. 8" pe care le-am tradus, doar altă denumire.

Problema / întrebarea mea:
este aceasta de fapt o "Diplomă" deghizată (altă pălărie, aceiaşi Mărie)/ nu s-au mai eliberat în 1997, şi eventual şi de atunci încoace- sau poate chiar mai înainte?? , decât asemenea "Adeverinţă de absolvire ", sau este doar o altă invenţie nouă, pe lângă "Dipl." (cum este de ex. "Atestatul" de la liceu).


 

Bernd Müller (X)
Germany
Local time: 23:33
German to Romanian
+ ...
TOPIC STARTER
Iată explicaţia, primită de la şcoală: Jun 18, 2012

Iată explicaţia, primită de la şcoală:08:04

Din 1997, ba chiar mai înainte, nu s-au mai eliberat "diplome" pt. absolvirea a 8 clase. În toată RO- deci este- cum dă de bănuit deja acest formular tipărit la Imprimeria Băncii Naţionale a RO- situaţie generală.


 

Irina Lazarescu  Identity Verified
Romania
Local time: 00:33
English to Romanian
+ ...
Regulamentul privind regimul actelor de studii. Jun 18, 2012

Observ ca s-a schimbat Regulamentul privind regimul actelor de studii.
Ca regula generala: Diploma se elibereaza dupa absolvirea (cu media de promovare) a unui examen de absolvire/ finalizare a studiilor.Daca nu a fost promovat acest examen (prin neprezentare, candidatul nu a obtinut media de promovare,etc) se elibereaza un Certificat / Adeverinta.
Regula aceasta generala se aplica pentru gimnaziu, pentru liceu si pentru invatamantul superior (s-au promovat studiile , s-a incheiat situatia scoloara dar candidatul nu a promovat examenul de absolvire)

ORDIN Nr. 5565 din 7 octombrie 2011
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al
documentelor scolare gestionate de unităŃile de învăŃământ preuniversitar
EMITENT: MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI
SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 31 octombrie 2011
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea educaŃiei naŃionale nr.
1/2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si
funcŃionarea Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, ministrul
educaŃiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aprobă Regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentelor
scolare gestionate de unităŃile de învăŃământ preuniversitar, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului
educaŃiei si cercetării nr. 3.502/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
actele de studii si documentele scolare în învăŃământul preuniversitar, publicat în
Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 342 din 22 aprilie 2005, cu modificările
si completările ulterioare.
ART. 3
DirecŃia generală management, resurse umane si reŃea scolară din Ministerul
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si unităŃile de
învăŃământ de stat si particular vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaŃiei, cercetării, tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu
Bucuresti, 7 octombrie 2011.
Nr. 5.565.
[...]
DispoziŃii generale
ART. 1
(1) Actele de studii sunt înscrisuri autentice care atestă finalizarea de către titular
a unui nivel de învătământ, cu sau fără examen de absolvire.
(2) În sistemul national de învătământ preuniversitar se emit, începând cu anul
scolar 2011 - 2012, următoarele acte de studii:
a) certificat de echivalare a examenului de capacitate, pentru absolvenŃii
învăŃământului de 8 ani, promoŃiile de până în anul 1998 inclusiv, care doresc
continuarea studiilor liceale - învăŃământ seral/frecvenŃă redusă;
b) certificat de absolvire a scolii de arte si meserii, pentru absolvenŃii
învăŃământului special si pentru absolvenŃii Programului educaŃional tip "A doua
sansă";
c) certificat de calificare profesională nivel 1;
d) certificat de absolvire a anului de completare;
e) certificat de calificare profesională nivel 2;
f) certificat de calificare profesională, pentru absolvenŃii învăŃământului
profesional;
g) certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului;
h) certificat de absolvire a liceului;
i) diplomă de bacalaureat;


 

Bernd Müller (X)
Germany
Local time: 23:33
German to Romanian
+ ...
TOPIC STARTER
Mulţumesc, Irina! Jun 18, 2012

Referitor la anii 96- 97 nu ştii cumva care era regimul pe atunci, Irina?

Rezultă , deocamdată, pt. mine 2 lucruri din cele expuse:

1. până la bac. nu se mai eliberează, mai nou, după cca. 2011 , niciun document întitulat "diplomă", ci numai "certificate"- toate actele care se eliberează până la bac. numindu-se deci "certificat", indiferent dacă a reuşit elevul la examene sau nu;

2. Aceste reglementări sunt valabile începând din 2011;

Cazul pe care l-am expus eu se referă însă la anul 1997- deci trebuie să fi existat şi pe atunci ceva schimbare a regimului actelor de studiu- dacă nu cumva secretara aceea mi-a vândut ... gogoşi. Ceea ce nu-i exclus.

Am sunat titulara acelei adeverinţe care afirmă că ea a susţinut examenul de absolvire şi a reuşit la el, cu medie de 8,...- lucru pe care eu evident nu-l pot verifica; totodată spune că n-a primit nicio adeverinţă cu acea notă de examen. Poate fi adevărat sau nu; la fel, s-a mai întâmplat să trombonească "titularii"!

Ceea ce înseamnă că va mai trebui ca eu să aştept alte comentarii, sau să mai fac săpături- deocamdată eu având 2 afirmaţii care se contrazic, în legătură cu acea "adeverinţă"- şi nu ştiu care-i cea corectă, sorry!

O să mai sun mâine şi o cer pe directoare; directorii/ directoarele nu m-au "aburit", niciodată, pe când la secretare s-a mai întâmplat!

[Bearbeitet am 2012-06-18 18:01 GMT]


 

Irina Lazarescu  Identity Verified
Romania
Local time: 00:33
English to Romanian
+ ...
sigur are o situatie scolara incompleta Jun 19, 2012

Am cautat si am mai gasit in anul 2002 o alta modificare privind regimul actelor de studii.
Eu am acces la Monitorul Oficial numai incepand cu anul 2000.
Am tradus prin 2003-2004 o foaie matricola a cuiva care absolvise doi ani de facultate si apoi plecase in Canada. Cursurile la respectiva facultate erau de 4,5 ani sau 9 semetre. Retin - o sa si verific ca am o copie undeva- ca documentul se numea "Adeverinta de Registru Matricol".
Cred ca doar in cazul acestor studii incomplete se elibereaza "Adeverinta".

Daca te pot contacta pe e-mail , iti pot trimite Monitorul Oficial din cu Ordinul din 2005 care are si modele/ sabloane pentru certificatele cu pricina- cred ca asa poti verifica cum arata sablonul si cum arata acea adeverinta.


 

Bernd Müller (X)
Germany
Local time: 23:33
German to Romanian
+ ...
TOPIC STARTER
Mersi, încă odată! Jun 19, 2012

Noroc că nu-i urgentă traducerea! N-am găsit directorul azi, o să-l mai caut odată, mâine.
Fata afirma că a reusit la examenul de trecere în liceu, treapta 1- dar totusi a făcut şcoala profesională, imediat după terminarea celor 8 clase. Deci e ceva necurat la mijloc!

Iată adresa mea de e-mail:

Bernd Müller
E-Mail: b.d-mueller@t-online.de


[Bearbeitet am 2012-06-19 14:43 GMT]


 

Elvira Daraban  Identity Verified
Local time: 00:33
French to Romanian
+ ...
nu existau diplome de absolvire a clasei a 8-a Jun 22, 2012

Eu am terminat clasa a 8-a în 1988 și n-am primit așa ceva. Regimul actelor de studii s-a modificat mult mai târziu, iar cel valabil atunci există de prin anii 70. La înscrierea la liceu/școală profesională era nevoie de o adeverință/certificat de la școala generală și de foaia matricolă pentru clasele 1-8.
Dacă a fost admisă la liceu ar fi trebuit să se și înmatriculeze, iar pentru asta se poate obține o adeverință de la respectivul liceu. Au mai fost cazuri în care anii de școală profesională au fost echivalați cu 1-2 ani de liceu, dar și pentru asta trebuie să existe documente doveditoare. Oricum, nu văd care-i relevanța admiterii la liceu, pentru că și pentru scoala profesională trebuia să fi promovat cele 8 clase obligatorii.


 

Bernd Müller (X)
Germany
Local time: 23:33
German to Romanian
+ ...
TOPIC STARTER
dar existau dipl. absolvire a clasei a 7-a , în 1960 Jun 22, 2012

Mersi!

>>nu existau diplome de absolvire a clasei a 8-a
Asta o fi explicaţia, de ce n-am găsit niciuna tradusă, la mine în PC!

În schimb, o am pe a mea, din 1960- pe atunci se numea "diplomă", pe când în 1962 63 văd că se numea deja "Certificat"!


 

Bernd Müller (X)
Germany
Local time: 23:33
German to Romanian
+ ...
TOPIC STARTER
Adeverinţă de absolvire a învăţământului - LICEAL- de data asta Jun 29, 2012

Am rămas mască când a venit ieri un client la mine şi mi-a prezentat următoarele 3 acte pt. traducere, toate din aceeaşi dată, 15.07.2009, elib. după absolvirea liceului, toate pe formularul/ şablonul (sau cum s-o numi) al diplomelor, cu timbru sec, marginea stângă tăiată în linie ondulată etc:

1. Dipl. de bacalaureat
2. Adev. de absolvire liceu
3. Certificat de calif. profesională, nivel 3

De ce se elib. oare 3 asemenea acte??? Pe vremuri aveam numai 1 (timp de câteva decenii); în RFG parcă la fel există numai 1- şi s-a descurcat lumea! Iar acum, pe perioadă de criză, avem nevoie de 3- oare este o nevoie reală???


 

Elvira Daraban  Identity Verified
Local time: 00:33
French to Romanian
+ ...
posibil Jun 29, 2012

Da, este posibil, Bernd!
Adeverința se dădea pentru că, din lipsă de formulare, diplomele se eliberau la cateva luni de la absolvire, iar tinerii se înscriau la facultate cu respectivele adeverințe, înainte de a avea diploma propriu-zisă.
Certificatul de calificare profesională e separat de diploma de bacalaureat, în cazul claselor de la liceele cu profil tehnic (nu mai știu cum se numesc acum, dar asigură și o calificare profesională, spre deosebire de cele teoretice).
Faptul că toate trei actele au aceeași dată se datorează, probabil, datării diplomelor/adeverințelor/certificatelor de calificare, la momentul respectiv, cu data promovării examenului de bacalaureat.[Edited at 2012-06-29 10:35 GMT]


 

Bernd Müller (X)
Germany
Local time: 23:33
German to Romanian
+ ...
TOPIC STARTER
Mersi, Elvira! Jun 30, 2012

Aşa, de la distanţă, nu prea înţelegi unele lucruri- dar au totuşi o logică, deci.

 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucica Abil[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Adeverinţă de absolvire a învăţământului general obligatoriu de 8 clase

Advanced search


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search