OPOCE: Recruitment of Bulgarian- and Romanian-language proofreaders
Thread poster: Filip Gadiuta

Filip Gadiuta  Identity Verified
Romania
Local time: 21:10
English to Romanian
+ ...
Jan 12, 2005

http://publications.eu.int/Just/4db63ccd-dd9f-814e-4b4aed9d8efa36b8_en.html

OFICIUL DE PUBLICAŢII OFICIALE

ALE COMUNITĂŢII EUROPENE

în Luxemburg

angajeazǎ

corectori tipografici de limba română

cu contract de durată determinată (temporară)

Locul de muncă: Luxemburg.

Condiţii cerute pentru candidatură:

- să posede cetăţenia română sau pe cea a unuia din statele membre ale Uniunii Europene;

- să posede cunoştinţe aprofundate de limba română (limbă maternă) şi cunoştinţe suficiente de limba germană, engleză sau franceză;

- să fie titularul cel puţin al unei diplome de studii medii care să poată permite accesul la studii universitare;

- să posede experienţă profesională în domeniu şi în tratamentul de texte pe calculator (computer).

Candidaţii preselecţionaţi pe baza dosarului vor fi informaţi în scris asupra datei de desfăşurare a probelor care vor avea loc în cursul primului semestru al anului 2005.

Candidaturile (redactate într-una din cele trei limbi: engleză, germană sau franceză) vor trebui puse la poştă până la data de 31 ianuarie 2005; ele vor trebui să conţină: un curriculum vitae detaliat, copii după diplome şi o copie după cartea de identitate; vor trebui expediate la adresa următoare:

Office des Publications officielles des Communautés européennes

Unité Ressources — bureau 275

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.(00 352) 29 29 42385; fax: (00 352) 29 29 42750

Pentru informaţii generale privind Oficiul de publicaţii, consultaţi situl nostru Internet: http://Publications.eu.int Orice cerere de informaţii complementare asupra procedurii de selecţie poate fi adresată la: patricia.gautier@cec.eu.int
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS

OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

in Luxembourg

is recruiting

Bulgarian- and Romanian-language proofreaders

on the basis of fixed-term contracts

(limited period)

Place of employment: Luxembourg.

Requirements

Candidates must:

- Be of Bulgarian or Romanian nationality or a national of one of the Member States of the European Union.

- Have a thorough knowledge of Bulgarian or Romanian (mother tongue) and a satisfactory knowledge of either German, English or French.

- Have successfully completed advanced secondary education and obtained a final certificate, giving entitlement to undertake university studies.

- Have proven professional experience of proofreading and of word processing.

- Pass successfully the selection tests which will take place during the first quarter of 2005. The candidates preselected on the basis of their files will be informed in writing of the date of the tests.

Applications (in either English, French or German), together with a detailed curriculum vitae, copies of diplomas and a copy of proof of identity, should be sent by post before 31st January 2005 to the following address:

Office for Official Publications of the European Communities

Resources Unit — Office 275

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

(Tel. (352) 292 94 23 85; Fax: (+352) 292 94 27 50))


For general information on the Publications Office, please consult our Internet site:

http://Publications.eu.int

Requests for further information on the selection procedure should be addressed to:

assunta.christophe@cec.eu.int

patricia.gautier@cec.eu.int


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

à Luxembourg

cherche à recruter

des correcteurs d’épreuves d'imprimerie

de langue bulgare et de langue roumaine

sur la base de contrats à durée déterminée.

Le lieu de travail sera Luxembourg.

Conditions requises:

- Être ressortissant bulgare ou roumain ou ressortissant d’un des États membres de l’Union européenne ;

- Posséder une connaissance approfondie de la langue bulgare ou roumaine (langue maternelle) et une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français

- Etre titulaire, au minimum, du diplôme de fin d’études secondaires supérieures donnant accès aux études universitaires;

- Justifier d’une expérience professionnelle dans la correction d’épreuves et dans le traitement de texte sur ordinateur ;

- Passer avec succès les épreuves de sélection qui auront lieu dans le courant du premier semestre 2005. Les candidats présélectionnés sur base de leurs dossiers seront informés par écrit de la date de ces épreuves.

Les candidatures (rédigées dans l’une des trois langues suivantes: anglais, allemand ou français) devront être postées avant le 31 janvier 2005, avec un curriculum détaillé, copie des diplômes et copie d’une pièce d’identité à l’adresse suivante :

Office des publications officielles des Communautés européennes

Unité Ressources – bureau 275

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

[Tél. (+352) - 29 29 42385; Fax: (+352 - 2929 42750]


Pour des informations générales sur l'Office des publications, veuillez consulter notre site Internet :

http://Publications.eu.int

Toute demande d’information complémentaire sur la procédure de sélection peut être adressée à:

assunta.christophe@cec.eu.int

patricia.gautier@cec.eu.int


 

Mihai Badea (X)  Identity Verified
Luxembourg
Member (2004)
English to Romanian
+ ...
Informaţii suplimentare Jan 15, 2005

Aţi citit cu atenţie anunţul OPOCE în limba română? E clar că au nevoie de un proofreadericon_smile.gif. Chiar şi pentru franceză (sau engleză, nu ştiu din ce în ce s-a tradus).

eng: Pass successfully the selection tests which will take place during ***the first quarter*** of 2005
fr: Passer avec succès les épreuves de sélection qui auront lieu dans le courant du ***premier semestre*** 2005.

Am aflat de la domnul Assunta CHRISTOPHE că „the correct version is: during the first half of the year”.

De asemenea, am aflat că:
„YOU SEND A LETTER TOGETHER WITH YOUR DETAILED CV AND JOIN ALL THE DOCUMENTS REQUIRED (COPIES OF DIPLOMAS, WORK CERTIFICATES, PASSPORT).”

Mă întreb câţi au înţeles din varianta în limba română că trebuie trimisă şi o scrisoare.

Vă doresc să fiţi ... preselectaţi.icon_smile.gif

[Edited at 2005-01-15 21:41]


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucica Abil[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

OPOCE: Recruitment of Bulgarian- and Romanian-language proofreaders

Advanced search


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
SDL MultiTerm 2019
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2019 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2019 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search