Pages in topic:   [1 2] >
[Autorizaţie MJ] Actele necesare pentru autorizarea traducătorilor
Thread poster: Cristiana Coblis

Cristiana Coblis  Identity Verified
Romania
Local time: 00:02
Member (2004)
English to Romanian
+ ...
Feb 9, 2005

In sfârşit au catadicsit ăştia de la MJ să actualizeze actele pentru obţinerea autorizaţiei de traducător şi interpret.

Atenţie, risc de umor involuntar!

Actele necesare pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei în condiţiile Legii nr. 178/1997

Cererea se adresează ministrului justiţiei şi va avea următorul conţinut: numele şi prenumele solicitantului, domiciliul complet al acestuia, numărul de telefon, menţiunea că este cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European precum şi limba pentru care solicită să fie autorizat ca traducător şi interpret.

Cererea va fi însoţită de următoarele acte şi taxe:

I. a) copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalentă, din care rezultă specializarea în limba sau limbile străine pentru care solicită autorizarea
sau
b)copia legalizată a atestatului integral de traducător (traducere şi retroversiune) în specialitatea ştiinţe juridice (traducere sau retroversiune) eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor;
II. certificat de cazier judiciar( valabil trei luni de la eliberare);
III. copia xerox a buletinului de identitate sau a cărţii de identitate ori a paşaportului;
IV. copia xerox a certificatului de naştere sau a traducerii acestuia în limba română, după caz, a certificatului de căsătorie ori a traducerii acestuia în limba română, dacă este cazul;
V. recomandarea privind buna reputaţiei profesională sau socială eliberată de o instituţie cu care a colaborat sau de un cadru universitar;
VI. declaraţie, pe proprie răspundere, din care rezultă că are capacitate deplină de exerciţiu; - (link din care să se deschidă modelul de declaraţie)

Model declaraţie

Subsemnatul (a) ……………………, domiciliat în ……………………, str. ……………………….., nr. ………………., bl……………………, sc……………., ap……………………., jud/sector………………., posesor/posesoare a BI/CI/paşaport/carnet de identitate/legitimaţie provizorie seria………………., nr……………………., eliberat de …………………………, valabil până la data de…………………….., declar pe proprie răspundere că nu mi-a fost retrasă, în condiţiile legii, capacitatea de exerciţiu.

VII. certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical;
VIII. dovada plăţii taxei judiciare de timbru în valoare de 171.000 lei;
IX. timbru judiciar în valoare de 1.500 lei.


Străinul, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European poate dovedi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.3 lit.b-f din Legea 178/1997, modificată şi completată prin Legea nr.281/2004 şi cu documente emise/eliberate de autorităţile competente din statul membru de origine sau de provenienţă.

Cerere împreună cu actele doveditoare se depune la Registratura Ministerului Justiţiei str. Apollodor nr.17, sector 5, Bucureşti, în programul de lucru cu publicul, luni-vineri între orele 10-15,30 sau prin poştă.

Traducătorii şi interpreţii de limbi străine vor comunica direcţiei de specialitate orice modificare de domiciliu sau reşedinţă.


Cine nu crede poate verifica la: http://www.just.ro/infcf544.php?idc=14

Trebuie să acord o bilă neagră-neagră-neagră Ministerului Justiţiei care până acum nu ne-a onorat cu nici un răspuns la nici una din muuultele cereri de informaţii publice depuse de noi în baza L 544.

[Editat la 2006-08-18 11:31]


Direct link Reply with quote
 

Elvira Stoianov  Identity Verified
Luxembourg
Local time: 23:02
German to Romanian
+ ...
:O Feb 9, 2005Cred ca mare le va fi mirarea medicilor cand vor cere oamenii adeverinte pentru a putea face traduceri. Oare trebuie sa le luam de la psiholog?
Lucian, de pe partea cealalta cum pare aceasta solicitare? Chiar avem asa reputatie de bolnavi psihici?

Si chestia aia cu recomandarea pare foarte interesanta.


Direct link Reply with quote
 
lucca
Romania
Local time: 00:02
English to Romanian
Despre reputaţii şi autorizaţii Feb 9, 2005

Nu e vorba că sănătatea traducătorilor ar avea reputaţie proastă. Adeverinţe de sănătate se cer (sau ar trebui să se ceară) la angajarea în orice loc de muncă, pentru a fi cadru didactic, vânzător la alimentara, muncitor la făcut mezeluri etc, etc. Dacă părerea mea ar conta, aş spune-o: adeverinţa de sănătate pentru traducător nu are nici un rost. Dar părerea mea nu contează. Nici măcar nu spune de unde se ia certificatul acesta de sănătate, dacă ar fi de la medicul de familie ar mai merge, dar mă tem că nu e. Costă şi durează Care o fi baremul afecţiunilor care fac oamenii inapţi pentru exercitarea profesiunii de traducător? Există un astfel de barem???

Direct link Reply with quote
 

Ioana Costache  Identity Verified
Romania
Member (2007)
English to Romanian
+ ...
Sigur sigur? Feb 9, 2005

Sigur e vorba de autorizare? Explicaţi-mi ca la proşti, vă rog: “autorizare” se referă la toţi cei care de acum înainte vor dori să devină traducători autorizaţi? Dar setul de acte este identic cu cel cerut pentru REautorizare, când cu balamucul reautorizării. Am alergat frumuşel de-am făcut toate copiile legalizate şi declaraţia autentificată cum că aş fi întreagă la cap şi la corp; prietena mea specialistă în medicina muncii mi-a dat adeverinţă cum că am capacitate de exerciţiu pentru profesia de traducător (da, Elvira, s-a minunat de ce adeverinţă îmi trebuie, dar mi-a dat-o…); pentru cei din Bucureşti - taxa de timbru se achită la secţia financiară din spatele Teatrului Ion Creangă, în Piaţa Amzei (bineînţeles că funcţionarii de la mai multe secţii financiare m-au purtat de colo-colo două zile până să mă îndrume clar); adeverinţa de bună reputaţie socială şi profesională ţi-o dă vreun cadru universitar sau vreo instituţie cu care ai colaborat (o vreme am crezut că ţi-o dă sectoristul, după ce efectuează un sondaj amănunţit în rândul babelor din bloc). Evident că e vorba de timp pierdut şi de bani aruncaţi în vânt, dar eu măcar nu am pierdut milioane, cum s-a întâmplat cu cei care au dat examenele MC. Chiar, ce se întâmplă acum cu actele pe care le-am depus? Pot să mi le cer înapoi?
Sigur e vorba de actele pentru autorizare? Să nu se fi făcut vreo confuzie cu setul “vechi” de acte, cele pentru reautorizare! Mă aştept la orice din partea funcţionarilor români…


Direct link Reply with quote
 

Ioana Costache  Identity Verified
Romania
Member (2007)
English to Romanian
+ ...
genuine occupational requirements? Feb 9, 2005

Lucian – cred că legea română vrea să se refere (şi nu ştie cum) la genuine occupational requirements: de exemplu, dacă eşti surd, nu prea ai cum să faci interpretariat la cască. Dacă nu te poţi folosi de mâini, puţin probabil să tastezi. Dar genuine occupational requirements sunt invocate mai degrabă în contextul discriminării la locul de muncă… şi de ce ar vrea o persoană lipsită de simţul auzului să facă interpretariat la cască??
În fine, adeverinţa asta medicală rămâne încă unul din lucrurile pe care nu le înţeleg…


Direct link Reply with quote
 

Cristiana Coblis  Identity Verified
Romania
Local time: 00:02
Member (2004)
English to Romanian
+ ...
TOPIC STARTER
nu este identic Feb 9, 2005

Diferenţele apar la pct. I, unde s-a eliminat una din litere.

Aceste acte sunt pentru cei ce doresc să obţină autorizaţie nouă de la MJ. Vă reamintesc că Ordonanţa 11/2005 a eliminat reautorizarea celor deja autorizaţi. Chiar dacă încă nu vă vine a crede, dacă aveţi deja autorizaţie nu trebuie să vă reautorizaţi (mai ales pentru licenţiaţii în filologie, unde nu există dubii), ci să vă vedeţi de treburi şi să vă înscrieţi la Curţile de Apel.

Există însă foarte multe persoane care doresc să obţină autorizaţii noi şi au aşteptat circa două săptămâni divulgarea noilor cerinţe conform Ordonanţei 11 iniţiate de MJ, în timp ce MJ-ul se făcea că plouă. Vorba aia, câinii latră, caravana trece.


Direct link Reply with quote
 
lucca
Romania
Local time: 00:02
English to Romanian
Asta este... Feb 9, 2005

Extraordinar, Ioana, ştii că m-am gândit că s-ar putea lua certificatul de la un specialist de medicina muncii?

Statul are grijă părintească de toată lumea, să nu se autorizeze vreunul surd ca interpret, etc. De parcă cineva s-ar apuca de aşa ceva, iar dacă totuşi s-ar autoriza ar putea să şi lucreze sau ar recurge cineva la serviciile lui/ei. Aşa că, statul îi trimite pe toţi după certificate (şi pe urmă se face scandal că de ce sunt cozi la doctor).

Aproape că nu mai înţeleg nimic cu autorizarea/reautorizarea asta, care există (care este dar despre care unele autorităţi în unele locuri ştiu, altele în alte locuri nu, la camera xx au auzit de ea dar la yy nu... Păcat de toată aiureala asta.

După părerea mea, faptul că se impune deţinerea unui certificat de "apt" pentru o ocupaţie oarecare, oricare, nu are nici o valoare dacă nu există un barem oficial al bolilor care permit şi care împiedică exercitatea ocupaţiei respective.

Cred că cerinţa de a prezenta un astfel de certificat are sens în unele cazuri (pt. unele ocupaţii) la angajarea ca salariat permanent (în funcţie de instituţie/firmă probabil), nu la autorizare. Totuşi, nu spun nimic mai mult pt. ca aspectele juridice mă depăşesc.


Direct link Reply with quote
 

Ioana Costache  Identity Verified
Romania
Member (2007)
English to Romanian
+ ...
Multumesc Feb 9, 2005

Multumesc, Cristiana. Am sa ma interesez ce se intampla cu actele depuse degeaba si va transmit si voua. Poate mai sunt si altii in aceasta situatie.

Direct link Reply with quote
 
Suzana Brailescu
Local time: 00:02
English to Romanian
+ ...
Apropo de Curtea de Apel Feb 10, 2005

Dintr-un zel cum mai rar se află am încercat încă din toamnă să mă înscriu la Curtea de Apel de care aparţin, că aşa zicea modificarea legii care a fost acum iar modificata... La poarta am fost întrebată la cine mă duc pentru această operaţie (cine mi-a zis să mă duc la Curtea de Apel nu mi-a zis şi la cine?). Cum mie nu-mi spusese nimeni unde să mă duc, pentru că pur şi simplu scria în lege “Curtea de Apel”, am fost trimisă la grefă, de unde m-au trimis la Camera de Informare Comunitară, pentru că ei nu ştiau nimic. Asta e.

Direct link Reply with quote
 

Ruxi
German to Romanian
+ ...
Adeverinta medicala Feb 10, 2005

Sper ca ma aflu pe firul discutiei cand dau acest raspuns.Imi spun si eu parerea.
Scrie acolo ca este vorba despre adeverinta medicala ca esti apt din punct de vedere medical.
Lucian are dreptate, asta se face de obicei la incadrarea intr-un loc de munca permanent.
Au vrut sa-l extinda, din diverse motive.In fond este vorba despre o profesie ca oricare alta, care se practica un numar mare de ore pe zi, chiar daca nu intr-un birou. In plus vii in contact cu public si institutii.
Din acest motiv ma gandesc eu ca ar putea fi vorba de:
- asa cum spune Ioana -test de auz si vorbire pentru interpretariat
- test vizual (ochii si calculatorul)
- test psihic (ca poti face fata stresului psihic de lucru in urgenta, cantitati mari,contra cronometru etc.,atentie)
- probleme ale sistemului osos (coloana, maini)
Exista probleme medicale (sa nu le numesc neaparat boli) care fie nu-ti permit desfasurarea profesiei, fie iti dauneaza sanatatii daca profesezi asa ceva.Poate sa-ti spun medicul:"domnule, din p.d.v medical dumneata nu ai voie sa lucrezi asa ceva"-daca ai un anumit numar de dioptrii sau alte boli de ochi, sau probleme cu coloana, cu mainile, sau alte lucruri grave.De ex. am inteles ca un stres puternic(inclusiv calculatorul) poate declansa la unele persoane un atac de epilepsie.
La angajare intr-o institutie de obicei te duci la medicul de institutie, care iti da fisa cu care te duci la diversi specialisti mentionati, pentru vize.
Nu stiu cum este acum, daca mai exista dispensarele si medicii de institutie. Nu stiu cum este la liber-profesionisti, de care institutii medicale apartin din p.d.v.medical.
Mai este ceva: probabil doresc si o asigurare suplimentara, in sensul ca se lucreaza si in instante si exista riscul ca o persoana sa-si piarda controlul psihic in mijlocul procesului: fie se infurie necontrolat, fie dimpotriva se intimideaza si se inhiba si nu mai poate lucra.
In plus, daca esti chemat intr-un caz nu poti sa mai ai motive sa invoci lipsa - "am probleme de sanatate".
Eu intreb insa altceva: inainte scria in autorizatia de la MJ si legea aferenta, ca traducatorul este obligat sa mearga, la solicitare, si in instanta. Dar aia este deja sfera unui interpret.La fel in cazul unor acte juridice: de ex. casatorie.
Exista delimitare acum intre cele doua, sau la MJ esti si traducator si interpret vrei-nu vrei? Firesc ar fi sa le separe si ei.

Ruxi


Direct link Reply with quote
 
dianasava
Romania
Local time: 00:02
English to Romanian
Persoanele autorizate pe un alt domeniu decat stiintele juridice Feb 11, 2005

As avea si eu o intrebare. Ce se intampla cu persoanele care sunt autorizate de Ministerul Culturii in urma sustinerii, in anul 2004, a examenului de traducator autorizat, pe un alt domeniu decat stiintele juridice (in cazul meu, stiinte economice)? Trebuie sa ma reautorizez pe domeniul stiinte juridice?

Multe multumiri.


Direct link Reply with quote
 

Ciprian Dumea  Identity Verified
Local time: 23:02
English to Romanian
+ ...
autorizare Feb 11, 2005

Depinde ce doresti sa faci.

Poti sa te constitui PFA pe baza certificatului MC. Atata ca nu vei putea face traduceri notariale (pe care sa le duci la legalizare la un notar public). Vei putea oricum sa faci factura, sa tai chitanta etc. Traducerile autorizate sunt doar o parte a debuseului nostru "traductoricesc".

Pentru Ruxi: ai dreptate! Sper doar ca si Guvernul s-a gandit in acesti termeni si ca nu a pus adeverinta medicala doar din cauza ca "si altii fac la fel". Sa vedem in normele de aplicare.


Direct link Reply with quote
 

Florin Ular  Identity Verified
Romania
Local time: 00:02
English to Romanian
+ ...
Noutati Jul 19, 2006

Imi permit un scurt update referitor la acte.
Am fost azi sa platesc taxa judiciara de 171.000 lei si am aflat ca este, mai nou, 191.000 lei.
De asemenea, timbrul judiciar necesar este in valoare de 3000 lei si nu 1500 cum era.
In rest cam tot alea.

Numai bine,
Florin.


Direct link Reply with quote
 

Ildikó Szabó  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 22:02
English to Romanian
+ ...
autorizatie Jul 21, 2006

As vrea sa stiu, pentru a primi autorizatie pentru limba maghiara, trebuie sa dau examen sau se elibereaza o autorizatie pe baza unor documente, care include si copie dupa diploma de bacalaureat?

Direct link Reply with quote
 
xxxMihai Badea  Identity Verified
Luxembourg
Member (2004)
English to Romanian
+ ...
Condiţiile pentru obţinerea autorizaţiei de la Ministerul Justiţiei Jul 23, 2006

Extras din Legea nr. 178 din 4.11.1997, publicată in Monitorul Oficial nr. 305 din 10.11.1997

"Art. 3.
# Autorizarea ca interpret si/sau traducator, care poate efectua traduceri pentru organele prevazute la art. 1, se dobandeste, la cerere, de persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este cetatean roman;
# b) nu are antecedente penale si se bucura de buna reputatie profesionala si sociala;
# c) poseda o diploma de licenta sau echivalenta, din care rezulta specializarea in limba sau in limbile straine pentru care solicita autorizarea ori este atestat ca traducator de catre Ministerul Culturii. "
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_traducatori_min.php

Extras din Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2005 privind modificarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei

4. La articolul I punctul 2, litera c) a articolului 3 va avea următorul cuprins:
„c) posedă o diplomă de licenţă sau echivalentă din care rezultă specializarea în limba sau în limbile străine pentru care solicită autorizarea ori care atestă că a absolvit un institut de învăţământ superior în limba străină pentru care solicită autorizarea sau posedă o diplomă de bacalaureat ori echivalentă din care rezultă că a absolvit un liceu cu predare în limba străină sau în limba minorităţilor naţionale pentru care solicită autorizarea sau este atestat de către Ministerul Culturii şi Cultelor ca traducător pentru specialitatea ştiinţe juridice din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea şi din limba străină în limba română.
http://atr.org.ro/legi/L110_2005.pdf[Edited at 2006-07-23 17:52]


Direct link Reply with quote
 
Pages in topic:   [1 2] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucica Abil[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

[Autorizaţie MJ] Actele necesare pentru autorizarea traducătorilor

Advanced search


Across v6.3
Translation Toolkit and Sales Potential under One Roof

Apart from features that enable you to translate more efficiently, the new Across Translator Edition v6.3 comprises your crossMarket membership. The new online network for Across users assists you in exploring new sales potential and generating revenue.

More info »
SDL MultiTerm 2017
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2017 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2017 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search