posturi vacante IER
Thread poster: Cristiana Coblis

Cristiana Coblis  Identity Verified
Romania
Local time: 15:46
Member (2004)
English to Romanian
+ ...
Jul 28, 2005

Prin amabilitatea dnei Gabriela Varzaru, va fac cunoascute urmatoarele posturi scoase la concurs în cadrul Institutului European Român.

___________

A N U N Ţ

POSTURI VACANTE LA INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA

Institutul European din România, instituţie publică înfiinţată prin OG nr. 15/1998, desfăşoară activităţi legate de pregătirea României pentru aderarea la Uniunea Europeană şi funcţionează cu finanţare de la bugetul de stat.

În vederea completării schemei de personal se scot la concurs, în condiţiile legii, următoarele posturi:

I. Direcţia Coordonare Traduceri:

 expert (traducător/revizor lingvist) – 10 posturi
Cerinţe specifice:
- licenţiat în limbi străine (filologie, limbi străine, litere, traductologie, limbi moderne aplicate etc);
- minim 2 ani de experienţă ca traducător de texte legislative sau tehnice ;
- cunoaştere aprofundată a limbilor engleză şi franceză;
- cunoaşterea aprofundată a limbii române;
- cunoştinţe de operare pe computer.
Proba scrisă va avea loc la sediul IER in zilele de 10 – 11 august 2005, iar interviul va avea loc în zilele de 18 – 20 august 2005.

 expert (revizor jurist) – 10 posturi
Cerinţe specifice:
- licentiat în Drept;
- vechime în specialitate minim 2 ani;
- cunoştinţe de drept comunitar;
- bună cunoaştere a legislaţiei româneşti şi familiarizarea cu baze de date de legislaţie românească;
- bună cunoaştere a limbilor franceză şi engleză;
- bună cunoaştere a limbii române;
- cunoştinţe de operare pe computer;
Proba scrisă va avea loc la sediul IER in zilele de 10 – 11 august 2005, iar interviul va avea loc în zilele de 18 – 20 august 2005.

 expert (terminolog) – 1 post
Cerinţe specifice:
- studii superioare lingvistice;
- vechime în specialitate minim 2 ani;
- cunoaştere aprofundată a limbilor engleză şi franceză;
- cunoaşterea aprofundata a limbii române;
- cunoştinţe avansate baze de date, operare pe computer;
Proba scrisă va avea loc la sediul IER în zilele de 10 – 11 august 2005, proba practică pe computer va avea loc în ziua de 17 august, iar interviul va avea loc în zilele de 18 – 20 august 2005.
 expert (asistent) – 1 post
Cerinţe specifice:
- studii superioare;
- cunoştinţe de operare pe computer, cunoştinţe baze de date;
- vechime în specialitate minim 2 ani;
- bună cunoaştere a limbilor franceză şi engleză;
Proba scrisă va avea loc la sediul IER in zilele de 10 – 11 august 2005, proba practică pe computer va avea loc în ziua de 17 august, iar interviul va avea loc în zilele de 18 – 20 august 2005.

 expert (informatician) – 1 post
Cerinţe specifice:
- studii superioare relevante;
- cunoştinţe de administrare reţea/baze de date;
- vechime în specialitate minim 2 ani.
Proba scrisă va avea loc la sediul IER in zilele de 10 – 11 august 2005, iar interviul va avea loc în zilele de 18 – 20 august 2005.

II. Directia Resurse si Administratie

 expert (revizor contabil) - 1 post
Cerinţe specifice:
- studii superioare economice;
- vechime în specialitate minim 4 ani;
- cunoştinţe solide de contabilitate si legislatie financiar-contabila;
- operare pe computer;
- cunoasterea limbii engleze.
Proba scrisă va avea loc la sediul IER in ziua de 12 august 2005, iar interviul va avea loc în 15 august 2005.

 expert (salarizare) - 1 post
Cerinţe specifice:
- studii superioare economice;
- foarte bună cunoaştere a legislatiei salariale si fiscale;
- vechime în specialitate minim 4 ani;
- experienta în calcularea salariilor şi întocmirea declaratiilor aferente;
- operare pe computer;
- cunoasterea limbii engleze.
Proba scrisă va avea loc la sediul IER in ziua de 12 august 2005, iar interviul va avea loc în 15 august 2005.

 expert (CFP) – 1 post
Cerinţe specifice:
- studii economice;
- experienţă in aplicarea reglementarilor privind controlul financiar;
- cunoştinţe solide de contabilitate, fiscalitate si legislatie financiar-contabila;
- vechime în specialitate minim 4 ani;
- operare pe computer;
- cunoştinţe de limba engleza.
Proba scrisă va avea loc la sediul IER in ziua de 12 august 2005, iar interviul va avea loc în 15 august 2005.

 expert (financiar) – 1 post
Cerinţe specifice:
- studii economice;
- experienţă in ALOP (angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor);
- cunoştinţe solide de contabilitate, fiscalitate si legislatie financiar-contabila;
- vechime în specialitate minim 4 ani;
- operare pe computer;
- cunoştinţe de limba engleza.
Proba scrisă va avea loc la sediul IER în ziua de 12 august 2005, iar interviul va avea loc în 15 august 2005.

 consilier juridic – 1 post
Cerinţe specifice:
- licenţiat în Drept;
- vechime în specialitate minim 4 ani;
- cunoştinţe solide privind legislaţia muncii şi a achiziţiilor publice;
Proba scrisă va avea loc la sediul IER în ziua de 12 august 2005, iar interviul va avea loc în 15 august 2005.

 administrator – 1 post
Cerinţe specifice:
- studii medii;
- experienta minim 2 ani intr-o pozitie similara;
- cunoasterea legislatiei financiar-fiscale;
- cunoştinte de operare pe calculator (Word, Excel);
- cunoştinte de limba engleza.
Proba scrisă va avea loc la sediul IER in ziua de 12 august 2005, iar interviul va avea loc în 15 august 2005.

III. Directia Studii Europene

 expert – 1 post
Cerinţe specifice:
- studii superioare relevante;
- vechime în specialitate minim 2 ani;
- cunoasterea problematicii UE (valori, principii, strategii, politici, structuri, mecanisme de luare a deciziilor, procese şi programe);
- capacitate de planificare si coordonare a implementarii proiectelor, de monitorizare si evaluare a acestora;
- capacitatea de a elabora si redacta rapoarte si materiale de cercetare;
- cunoasterea limbii engleze (cunoasterea altor limbi straine constituie un avantaj);
- solide cunoştinţe de operare pe computer.
Proba scrisă va avea loc la sediul IER in ziua de 12 august 2005, iar interviul va avea loc în 15 august 2005.

IV. Directia Formare in Afaceri Europene si Comunicare

 consilier/director – 1 post
Cerinţe specifice:
- studii superioare relevante;
- vechime în specialitate minim 4 ani;
- experienta in evaluarea nevoilor de formare, in planificarea si coordonarea de programe de instruire;
- cunoasterea problematicii Uniunii Europene (valori, principii, strategii, politici, structuri, mecanisme, procese si practici);
- cunoastere a limbii engleze (cunoasterea altor limbi straine constituie un avantaj);
- solide cunoştinţe de operare pe calculator.
Proba scrisă va avea loc la sediul IER in ziua de 12 august 2005, iar interviul va avea loc în 15 august 2005.

 expert (coordonator de proiect) – 1 post
Cerinţe specifice:
• studii superioare relevante;
• vechime în specialitate minim 2 ani;
• experienţă în managementul proiectelor;• cunoaştere a procedurilor de programare şi formulare a propunerilor de proiect;
• cunoaşterea problematicii UE (valori, principii, strategii, politici, structuri, mecanisme de luare a deciziilor, procese şi programe);
• foarte bună cunoaştere a limbii engleze (cunoaşterea altor limbi straine constituie un avantaj);
• solide cunoştinţe de operare pe calculator.

IER oferă oportunitatea dezvoltării unei cariere în domeniul integrării europene şi formare
profesională susţinută.

Formularul de inscriere, cerinţele specifice fiecărui post si informatii suplimentare, sunt disponibile pe site-ul IER: www.ier.ro si la sediul Institutului European din România, bd Regina Elisabeta 7-9 (între orele 1000-1400). Persoană de contact: Cristina Ulmeanu (tel. 314.26.52/int. 138, e-mail cristina.ulmeanu@ier.ro).

Dosarul de candidatura va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:
a) copia actului de identitate;
b) formularul de înscriere;
c) copiile diplomelor de studii şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
h) recomandare privind profilul profesional şi moral de la locurile de muncă anterioare.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Depunerea dosarelor se face în perioada 25 iulie – 5 august 2005, la sediul IER, etaj 4, camera 408, între orele 1000-1400. Numai candidaţii ale căror dosare au fost selectate vor fi contactaţi.


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucica Abil[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

posturi vacante IER

Advanced search


SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »
Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search