Translation contest

FlorinU has won the English to Romanian translation contest
Thread poster: María Florencia Vita

María Florencia Vita
Local time: 02:50
SITE STAFF
Contest entry #498452 Jan 29, 2007

Dear members,

I am very happy to announce that FlorinU has won the English into Romanian section of ProZ.com first translation contest.

A total of 5 translations were received for this language pair. The ones that received at least 2 votes are shown below, including the name of the poster, and the amount of votes and the comments received by each of these entries.

The general results were:
Dear members,

I am very happy to announce that FlorinU has won the English into Romanian section of ProZ.com first translation contest.

A total of 5 translations were received for this language pair. The ones that received at least 2 votes are shown below, including the name of the poster, and the amount of votes and the comments received by each of these entries.

The general results were:The source text for this contest was:


When she moved into his tiny house in Stroud, and took charge of his four small children, Mother was thirty and still quite handsome. She had not, I suppose, met anyone like him before. This rather priggish young man, with his devout gentility, his airs and manners, his music and ambitions, his charm, bright talk, and undeniable good looks, overwhelmed her as soon as she saw him. So she fell in love with him immediately, and remained in love for ever. And herself being comely, sensitive, and adoring, she attracted my father also. And so he married her. And so later he left her - with his children and some more of her own.

When he'd gone, she brought us to the village and waited. She waited for thirty years. I don't think she ever knew what had made him desert her, though the reasons seemed clear enough. She was too honest, too natural for this frightened man; too remote from his tidy laws. She was, after all, a country girl; disordered, hysterical, loving. She was muddled and mischievous as a chimney-jackdaw, she made her nest of rags and jewels, was happy in the sunlight, squawked loudly at danger, pried and was insatiably curious, forgot when to eat or ate all day, and sang when sunsets were red. She lived by the easy laws of the hedgerow, loved the world, and made no plans, had a quick holy eye for natural wonders and couldn't have kept a neat house for her life. What my father wished for was something quite different, something she could never give him - the protective order of an unimpeachable suburbia, which was what he got in the end.

The three or four years Mother spent with my father she fed on for the rest of her life. Her happiness at that time was something she guarded as though it must ensure his eventual return. She would talk about it almost in awe, not that it had ceased but that it had happened at all.And FlorinU 's winning translation into Romanian was:Când s-a mutat în căsuţa lui din Stroud şi i-a luat în grijă pe cei patru copii ai lui, Mama avea treizeci de ani şi era încă destul de atrăgătoare. Cred că nu cunoscuse pe nimeni asemeni lui până atunci. Acest tânăr destul de pedant, cu blândeţea sa evlavioasă, cu fasoanele şi manierele sale, armonia şi ambiţiile sale, farmecul său, senin la vorbă şi chipeş fără îndoială, a copleşit-o de la prima vedere. Astfel că se îndrăgosti de el de îndată şi rămase pe veci îndrăgostită. Şi cum era şi ea atrăgătoare, delicată şi tandră, i-a plăcut şi ea tatei. Şi aşa a luat-o de soţie. Şi tot aşa, ceva mai târziu, a părăsit-o – cu copiii lui şi câţiva de-ai ei pe deasupra.

După plecarea lui, ne-a adus în sat şi a aşteptat. A aşteptat treizeci de ani. Nu cred că a înţeles vreodată ce-l făcuse să o părăsească, cu toate că era destul de clar. Era prea onestă, prea simplă pentru acest om înspăimântat; prea departe de disciplina regulilor lui. La urma urmelor, era doar o fată de la ţară; împrăştiată, isterică, iubitoare. Era aiurită şi neastâmpărată ca o stăncuţă la coşul casei, îşi făcea cuibul din zdrenţe şi giuvaeruri, se bucura de soare, ţipa strident a pericol, iscodea şi era veşnic curioasă, uita să mânănce sau mânca toată ziua şi cânta la apusul roşu al soarelui. Trăia după legea simplă a tufelor de verdeaţă, iubea lumea fără să-şi facă planuri, privea cu sfinţenie la miracolele naturii şi nu-şi putea face ordine în casă pentru nimic în lume. Tatăl meu îşi dorea altceva, ceva ce ea nu i-a putut oferi niciodată – siguranţa unui cartier disciplinat şi impecabil, de care a şi avut parte în cele din urmă.

Pentru tot restul vieţii s-a hrănit cu acei trei sau patru ani pe care Mama îi petrecuse alături de tatăl meu. Păzea acel dram de fericire de atunci ca şi cum aceasta l-ar aduce, în cele din urmă, înapoi. Vorbea despre fericirea asta aproape înmărmurită, nu pentru că se stinsese, ci pentru că existase.This topic is an announcement only. To congratulate those members who took part, please write to them directly via their profiles. To discuss your experience as a participant in the contest (as a contestant or a voter), please use this thread: http://www.proz.com/topic/67110

Please find the guidelines and general information for the contest here.

Thank to all participants for devoting your time, effort and passion on this first ProZ.com's translation contest

Regards,
Florencia
Collapse


 
Contest entry #506006
Contest entry #506006 Feb 8, 2007

Când s-a mutat în casa lui micuţă din Stroud şi i-a luat în grijă pe cei patru copilaşi, Mama avea treizeci de ani şi era încă destul de arătoasă. Presupun că niciodată nu mai întâlnise pe cineva ca el. Tânărul mai degrabă pedant, de un rafinament neprefăcut, cu aere şi maniere, ambiţii şi muzică, şarm, conversaţie isteaţă şi frumuseţe de netăgăduit, a copleşit-o din prima clipă. Astfel că se îndrăgosti de el pe loc şi rămase pe veci îndrăgostită. La r... See more
Când s-a mutat în casa lui micuţă din Stroud şi i-a luat în grijă pe cei patru copilaşi, Mama avea treizeci de ani şi era încă destul de arătoasă. Presupun că niciodată nu mai întâlnise pe cineva ca el. Tânărul mai degrabă pedant, de un rafinament neprefăcut, cu aere şi maniere, ambiţii şi muzică, şarm, conversaţie isteaţă şi frumuseţe de netăgăduit, a copleşit-o din prima clipă. Astfel că se îndrăgosti de el pe loc şi rămase pe veci îndrăgostită. La rândul ei frumoasă, sensibilă şi iubitoare, l-a atras pe tatăl meu. Astfel că a luat-o de soţie. Iar mai apoi a lăsat-o – singură cu copiii lui şi încă alţi câţiva ai ei.

După plecarea lui, ne-a adus în sat şi a aşteptat. A aşteptat vreme de treizeci de ani. Cred că nu a aflat niciodată ce l-a făcut să o părăsească, deşi motivele erau destul de evidente. Era prea sinceră, prea naturală pentru acest om înspăimântat; prea străină de orânduielile lui. Era până la urmă o fată de la ţară; dezordonată, isterică, iubitoare. Era zăpăcită şi zburdalnică precum o stăncuţă, îşi clădise cuibuşorul ei din zdrenţe şi bijuteriii, era fericită în lumina soarelui, ţipa cu putere în faţa pericolului, era băgăcioasă şi peste măsură de curioasă, uita să mai mănânce sau mânca una-ntr-una, iar apusurile roşii le întâmpina cu cântec. Îşi trăia viaţa după regulile liniare ale arbuştilor, iubea lumea, nu făcea planuri, recunoştea într-o clipită minunile naturii şi nu era în ruptul capului în stare să ţină rânduiala în casă. Tatăl meu însă îşi dorise cu totul altceva, ceva ce ea nu ar fi putut să-i ofere – ordinea protectoare a unei suburbii fără cusur, ceea ce până la urmă a şi obţinut.

Cei trei-patru ani pe care i-a petrecut cu tatăl meu i-au dat Mamei putere pentru tot restul vieţii. Ţinea la fericirea din acele vremuri ca şi cum asta ar fi asigurat întoarcerea lui. Vorbea despre acea perioadă aproape cu teamă, nu că ar fi luat sfârşit, ci că nu s-ar fi petrecut niciodată.


This translation received 2 votes

Collapse


 
Contest entry #508062
Contest entry #508062 Feb 11, 2007

Când se mută în căsuţa lui din Stroud şi îi luă în primire pe cei patru copilaşi ai lui, mama avea treizeci de ani si era încă destul de arătoasă. Presupun că nu mai cunoscuse un bărbat ca el până atunci. Acest tânăr, puţin infatuat, cu amabilitatea lui sinceră, cu aerele şi apucăturile lui, cu muzica şi cu ambiţiile lui, cu farmecul, vorba isteaţă şi aspectul lui plăcut de netăgăduit, au copleşit-o pe mama din clipa în care l-a văzut. S-a îndrăgostit de el ... See more
Când se mută în căsuţa lui din Stroud şi îi luă în primire pe cei patru copilaşi ai lui, mama avea treizeci de ani si era încă destul de arătoasă. Presupun că nu mai cunoscuse un bărbat ca el până atunci. Acest tânăr, puţin infatuat, cu amabilitatea lui sinceră, cu aerele şi apucăturile lui, cu muzica şi cu ambiţiile lui, cu farmecul, vorba isteaţă şi aspectul lui plăcut de netăgăduit, au copleşit-o pe mama din clipa în care l-a văzut. S-a îndrăgostit de el în aceeaşi clipă, şi a rămas aşa pentru vecie. Şi ea l-a atras pe tatăl meu, drăgălaşă cum era, sensibilă şi iubitoare. Aşa că a luat-o de nevastă. După care a părăsit-o – lăsând-o cu copiii lui şi cu încă câţiva ai ei.

După ce a plecat el, mama ne-a adus în sat şi a aşteptat. A aşteptat treizeci de ani. Nu cred că a înţeles vreodată ce anume îl făcuse să o părăsească, deşi motivele păreau destul de clare. Era prea curată, prea firească pentru acest bărbat înspăimântat; prea străină de regulile lui bine rânduite. Era, până la urmă, o fată de la ţară; dezordonată, isterică, plină de iubire. Era zăpăcită şi răutăcioasă ca o coţofană, îşi construise cuibul din zdrenţe şi giuvaieruri, era fericită în lumina soarelui,
chiuia ascuţit când simţea pericol, îşi băga nasul unde nu-i fierbea oala şi era de o curiozitate de nestăpânit, uita să mănânce sau mânca toată ziua şi cânta când apusul era roşu. Trăia după regulile uşoare ale bunului plac, iubea lumea şi nu-şi făcea planuri, avea o sensibilitate evlavioasă pentru minunile naturale şi nu reuşea sa-şi facă ordine în viaţă. Tatăl meu îşi dorise cu totul altceva, ceva ce ea nu i-ar fi putut da niciodată, ordinea liniştitoare a unei suburbii imaculate, ceea ce a şi găsit în final.

Cei trei, patru ani pe care îi petrecuse cu tata i-au ajuns mamei pentru tot restul vieţii. Fericirea de care avusese parte în acea perioadă, o îngrijea ca pe o garanţie a reîntoarcerii lui. Obişnuia să vorbească despre ea aproape cu veneraţie, nu pentru că se sfârşise, ci pentru că pur şi simplu se întâmplase.This translation received 5 votes

Collapse


 
Contest entry #508308
Contest entry #508308 Feb 12, 2007

Când s-a mutat în căsuţa lui din Stroud, luându-i în grijă cei patru copilaşi, Mama avea treizeci de ani şi era o încă femeie frumuşică. Nu cred să mai fi cunoscut vreodată pe cineva ca el. Tânărul acesta mai degrabă pedant, cu acel rafinament plin de devoţiune, pretenţii şi maniere de gentleman, cu muzica şi ambiţiile lui, farmecul deosebit, discuţiile inteligente, dar şi cu o frumuseţe fizică de netăgăduit, a cucerit-o de la prima vedere. Şi, fireşte, s-a îndră... See more
Când s-a mutat în căsuţa lui din Stroud, luându-i în grijă cei patru copilaşi, Mama avea treizeci de ani şi era o încă femeie frumuşică. Nu cred să mai fi cunoscut vreodată pe cineva ca el. Tânărul acesta mai degrabă pedant, cu acel rafinament plin de devoţiune, pretenţii şi maniere de gentleman, cu muzica şi ambiţiile lui, farmecul deosebit, discuţiile inteligente, dar şi cu o frumuseţe fizică de netăgăduit, a cucerit-o de la prima vedere. Şi, fireşte, s-a îndrăgostit de el într-o clipă şi pentru tot restul vieţii. Ea însăşi o femeie atrăgătoare, sensibilă şi iubitoare, atracţia a fost reciprocă. Şi, fireşte, s-au căsătorit, tatăl meu şi ea. Şi, fireşte, a părăsit-o după un timp – lasând în urmă şi copii, pe lângă cei pe care ea îi avea deja.

După plecarea lui, Mama ne-a dus în sat şi a aşteptat. A aşteptat treizeci de ani. Nu cred că a aflat vreodată de ce a părăsit-o, deşi motivele păreau destul de clare. Era o fire prea deschisă, prea naturală pentru bărbatul acesta speriat; prea străină de principiile lui frumos ordonate. Era în fond o simplă fată de la ţară; dezordonată, isterică, iubitoare. Era confuză şi neastâmpărată asemeni unei stăncuţe zgomotoase, care îşi face cuibul în vârf de horn din resturi şi bijuterii, căci se bucura nespus de lumina soarelui, făcea o zarvă de nedescris când dădea de primejdie, îşi băga nasul peste tot şi era veşnic curioasă, uita să mănânce sau mânca toată ziua şi cânta serile, când amurgul era de un roşu aprins. Trăia după legile simple ale naturii, iubea lumea şi nu îşi făcea niciun plan de viitor, observa repede şi cu evlavie minunile naturii şi nu ar fi reuşit în veci să ţină o gospodărie ordonată. Ce îşi dorea tatăl meu era ceva cu totul diferit, ceva ce ea nu i-ar fi putut dărui niciodată – disciplina protectivă a unui cămin ireproşabil, ceea ce a şi obţinut în cele din urmă.

De aceşti trei sau patru ani petrecuţi alături de tatăl meu s-a agăţat Mama pentru tot restul zilelor. Proteja clipele de fericire de atunci ca pe o garanţie a întoarcerii lui acasă. Vorbea despre el aproape cu veneraţie, nimic despre despărţire, ci doar despre minunea care i s-a întâmplat.


This translation received 4 votes

Collapse


 
Contest entry #508438
Contest entry #508438 Feb 12, 2007

Când s-a mutat în căsuţa lui din Stroud şi i-a luat în grijă pe cei patru copii ai lui, Mama avea treizeci de ani şi era încă destul de atrăgătoare. Cred că nu cunoscuse pe nimeni asemeni lui până atunci. Acest tânăr destul de pedant, cu blândeţea sa evlavioasă, cu fasoanele şi manierele sale, armonia şi ambiţiile sale, farmecul său, senin la vorbă şi chipeş fără îndoială, a copleşit-o de la prima vedere. Astfel că se îndrăgosti de el de îndată şi rămase p... See more
Când s-a mutat în căsuţa lui din Stroud şi i-a luat în grijă pe cei patru copii ai lui, Mama avea treizeci de ani şi era încă destul de atrăgătoare. Cred că nu cunoscuse pe nimeni asemeni lui până atunci. Acest tânăr destul de pedant, cu blândeţea sa evlavioasă, cu fasoanele şi manierele sale, armonia şi ambiţiile sale, farmecul său, senin la vorbă şi chipeş fără îndoială, a copleşit-o de la prima vedere. Astfel că se îndrăgosti de el de îndată şi rămase pe veci îndrăgostită. Şi cum era şi ea atrăgătoare, delicată şi tandră, i-a plăcut şi ea tatei. Şi aşa a luat-o de soţie. Şi tot aşa, ceva mai târziu, a părăsit-o – cu copiii lui şi câţiva de-ai ei pe deasupra.

După plecarea lui, ne-a adus în sat şi a aşteptat. A aşteptat treizeci de ani. Nu cred că a înţeles vreodată ce-l făcuse să o părăsească, cu toate că era destul de clar. Era prea onestă, prea simplă pentru acest om înspăimântat; prea departe de disciplina regulilor lui. La urma urmelor, era doar o fată de la ţară; împrăştiată, isterică, iubitoare. Era aiurită şi neastâmpărată ca o stăncuţă la coşul casei, îşi făcea cuibul din zdrenţe şi giuvaeruri, se bucura de soare, ţipa strident a pericol, iscodea şi era veşnic curioasă, uita să mânănce sau mânca toată ziua şi cânta la apusul roşu al soarelui. Trăia după legea simplă a tufelor de verdeaţă, iubea lumea fără să-şi facă planuri, privea cu sfinţenie la miracolele naturii şi nu-şi putea face ordine în casă pentru nimic în lume. Tatăl meu îşi dorea altceva, ceva ce ea nu i-a putut oferi niciodată – siguranţa unui cartier disciplinat şi impecabil, de care a şi avut parte în cele din urmă.

Pentru tot restul vieţii s-a hrănit cu acei trei sau patru ani pe care Mama îi petrecuse alături de tatăl meu. Păzea acel dram de fericire de atunci ca şi cum aceasta l-ar aduce, în cele din urmă, înapoi. Vorbea despre fericirea asta aproape înmărmurită, nu pentru că se stinsese, ci pentru că existase.This translation received 7 votes and the following comment:
  • Felicitări!

Collapse


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucica Abil[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

FlorinU has won the English to Romanian translation contest

Advanced search


SDL MultiTerm 2021
One central location to store and manage multilingual terminology.

By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.

More info »
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search