[ATR] Comunicat - Standardul european SR EN 15038
Thread poster: Cristiana Coblis

Cristiana Coblis  Identity Verified
Romania
Local time: 10:55
English to Romanian
+ ...
Jan 30, 2008


ASOCIAŢIA TRADUCĂTORILOR DIN ROMÂNIA
E-mail: info @ atr.org.ro
Web: www.atr.org.ro
Tel/fax: 0264-596125
Cod Fiscal: RO16797125
IBAN: RO10 BTRL 0130 1205 A939 49XX

STANDARDUL EUROPEAN SR EN 15038:2006
„Servicii de traducere
Condiţii cerute pentru prestarea serviciului”


Conţinutul prezentului mesaj poate fi descărcat în format PDF la URL: http://www.atr.org.ro/diverse/Comunicat_SREN15038.pdf

1. Istoricul standardului SR EN 15038:2006

Istoria standardului european pentru servicii de traducere a început în primele luni ale anului 2003, odată cu transmiterea unei propuneri către CEN (Comité Européen de Normalisation) la iniţiativa EUATC (European Union of Associations of Translation Companies). Organismele de standardizare din ţările membre CEN au ajuns rapid la concluzia unanimă că un astfel de standard era necesar. Ca urmare a reacţiilor primite din partea asociaţiilor de traducători din diferite ţări, comitetul de lucru nou creat a ajuns la concluzia că viitorul standard trebuie să se aplice prestatorilor de servicii de traducere (PST) în general, nu numai firmelor de traduceri.
FIT-Europe a susţinut proiectul încă de la început, încurajând asociaţiile membre să participe la discuţii şi să înfiinţeze comitete naţionale pentru a se asigura că vocea profesioniştilor în domeniu este auzită şi ascultată.

S-au creat comitete de lucru în mai multe state pentru a analiza textul proiectului pe măsura elaborării lui şi pentru a formula poziţii naţionale. Într-o serie de întâlniri de lucru la nivel naţional şi european s-a ajuns treptat la un consens privind abordarea şi formularea adecvate pentru noul standard. Textul standardului este intenţionat neutru şi concis pentru a permite aplicarea lui într-o largă diversitate de situaţii, începând de la proiecte foarte complexe în mai multe limbi, gestionate de firme de traduceri cu mulţi subcontractori, până la proiecte singulare, traduse într-o limbă de traducători individuali.

La sfârşitul anului 2004, proiectul de standard a fost publicat pentru consultare, etapă urmată de dezbateri finale în cursul anului 2005. În cadrul Conferinţei ATR din noiembrie 2005, a avut loc prezentarea şi dezbaterea în plen a proiectului de standard, acesta fiind bine primit de comunitatea profesională din România. Versiunea finală a standardului a fost publicată în data de 1 august 2006 sub forma standardului european EN 15038.

Noul standard anulează toate standardele naţionale anterioare în ţările membre CEN, printre care se numără şi România. În noiembrie 2006, standardul a fost adoptat în ţara noastră, devenind standardul românesc SR EN 15038.

Textul oficial este publicat de CEN în limbile engleză, franceză şi germană, însă traducerile oficiale în limbile statelor membre ale CEN devin pe zi ce trece mai numeroase. În septembrie 2007, s-a creat un comitet tehnic naţional pentru traducerea standardului SR EN 15038 în limba română. La comitetul tehnic participă membri ai Asociaţiei Traducătorilor din România (ATR), ai Asociaţiei Firmelor de Interpretare şi Traducere (AFIT), reprezentanţi ai câtorva centre universitare importante din România, ai Institutului European din România (IER), precum şi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului. Lucrările comitetului tehnic se desfăşoară sub patronajul Asociaţiei de Standardizare din România (ASRO), singura instituţie abilitată să producă traducerea de standarde în România. Traducerea standardului în limba română asigură încetăţenirea unei terminologii actuale şi unitare în domeniul traducerilor, precum şi diseminarea bunelor practici în mediul profesional.

2. Ce este SR EN 15038?

Standardul SR EN 15038 - Servicii de traducere. Condiţii cerute pentru prestarea serviciului este primul standard european şi românesc care se aplică tuturor prestatorilor de servicii de traducere (PST) de toate tipurile şi dimensiunile din statele membre, printre care şi România.
SR EN 15038 este un standard de servicii. Standardul asigură un cadru de optimizare a controlului calităţii în procesul de traducere şi, în consecinţă, oferă un mare potenţial de îmbunătăţire a serviciilor prestate şi de promovare a statutului profesiei de traducător în ansamblu. De asemenea, contribuie la conştientizarea etapelor unui proiect de traducere în rândul clienţilor, fără a neglija contribuţia pe care clientul o poate avea în facilitarea procesului de traducere în vederea obţinerii de rezultate optime.

Aplicarea standardului este benevolă. Cu alte cuvinte, PST pot opta să aplice standardul în organizaţia lor şi să demonstreze acest lucru prin declaraţie de conformitate sau prin certificare de către o terţă parte, însă adoptarea standardului nu este obligatorie (pentru descrierea termenilor, consultaţi secţiunea 5. Cum se poate demonstra conformitatea cu standardul?).

3. Care este scopul standardului?

Obiectul standardului este „de a stabili şi de a defini cerinţele pentru prestarea de servicii de calitate de către prestatorii de servicii de traducere”. Respectând elementele standardului, un PST poate asigura în mod consecvent un serviciu de înaltă calitate, la un nivel similar cu cel al serviciilor prestate de toţi PST care aplică standardul. Cu toate acestea, standardul nu limitează individualitatea şi nici nu reglementează deciziile comerciale.

Standardul conferă sectorului de traduceri o legitimitate similară altor sectoare standardizate. Ne ajută să discutăm despre sectorul de traduceri în mod serios cu clienţii, cu guvernele şi cu alte părţi. Nu în ultimul rând, norma asigură un reper pentru bunele practici şi un punct de plecare pentru PST nou înfiinţaţi. De asemenea, pune la dispoziţia clienţilor o modalitate de a identifica PST care demonstrează o orientare spre calitate.

4. De unde poate fi obţinut standardul?
Standardele sunt documente protejate, nefiind accesibile online publicului. Pentru a cumpăra un exemplar al standardului, trebuie să contactaţi Asociaţia de Standardizare din România (www.asro.ro) sau Asociaţia Traducătorilor din România (www.atr.org.ro). ATR a depus eforturi pentru a disemina informaţii privind standardul, încă din stadiul de proiect, către membrii ATR, comunitatea profesională, precum şi prin prezentări şi dezbateri în cadrul conferinţelor ATR. În continuare, ATR va încerca să promoveze şi să susţină bunele practici consacrate de standardul european SR EN 15038.

5. Cum se poate demonstra conformitatea cu standardul?

Cele trei modalităţi de demonstrare a conformităţii cu standardul sunt descrise în continuare pe scurt.

5.1. Declaraţia de conformitate
În cazul în care un PST doreşte să se conformeze cerinţelor standardului, PST trebuie, mai întâi, să pună în aplicare toate procesele necesare şi să poată dovedi respectarea unor proceduri de lucru proprii, documentate. PST care pot să dovedească respectarea cerinţelor standardului SR EN 15038 pot să includă o declaraţie de conformitate cu standardul în documentaţiile de marketing, pe siturile de internet, pe tipizatele proprii etc. Declaraţia este unilaterală şi nu este verificată de o parte independentă, iar clienţii trebuie să aibă încredere în autenticitatea ei. Declaraţia de conformitate obligă PST să îşi desfăşoare activitatea conform prevederilor standardului, iar clienţii sau alte părţi interesate pot solicita dovezi legate de conformitatea proceselor şi procedurilor folosite de PST.

5.2. Înregistrarea
Este o variantă a declaraţiei de conformitate, în care declaraţia unilaterală de conformitate este înregistrată de un organism central, cum ar fi o instituţie de standardizare sau o societate de servicii din domeniul standardizării. Este un serviciu cu plată, dar poate conferi PST dreptul de a utiliza numele şi emblema instituţiei de standardizare pentru a atrage atenţia în privinţa înregistrării conformităţii. La fel ca în cazul declaraţiei de conformitate, înregistrarea nu dă dreptul PST de a se declara certificat în baza standardului, deoarece conformitatea cu standardul nu a fost verificată printr-un audit extern.

5.3. Certificarea
În acest caz, PST pune în aplicare procedurile şi procesele cerute de standard şi apoi se supune unui control extern efectuat de un organism de certificare acreditat. Compania de audit verifică dacă PST a înţeles cerinţele standardului, a pus în aplicare procesele şi procedurile detaliate relevante, printre care şi un sistem asigurare a calităţii, şi dacă sistemul respectă cerinţele standardului SR EN 15038. Dacă PST trece cu succes de auditul extern, organismul de certificare îi acordă certificarea pe o perioadă de timp limitată, iar menţinerea sau reînnoirea certificării face obiectul unor verificări la intervale regulate de timp. Dat fiind că auditul este efectuat de o terţă parte, certificarea este mai costisitoare şi necesită o pregătire atentă din partea PST. Certificarea în baza standardului SR EN 15038 reprezintă recunoaşterea de către o instituţie independentă, competentă a faptului că PST asigură cu succes servicii de traducere care respectă standardele complexe din punct de vedere tehnic şi lingvistic din domeniu.


 

Cristiana Coblis  Identity Verified
Romania
Local time: 10:55
English to Romanian
+ ...
TOPIC STARTER
"Do We Really Need Translation Standards After All?" Jan 31, 2008

În articolul publicat în Translation Journal, Gérard de Angéli compară standardul european EN 15038 şi standardul american „Standard Guide for Quality Assurance in Translation”.

All in all, o analiză interesantă şi pertinentă, bazată pe experienţa reală a autorului:
http://www.accurapid.com/journal/43standards.htm

Călduroase salutări.


 

Dasa Suciu  Identity Verified
Local time: 10:55
English to Romanian
+ ...
un link interesant Feb 1, 2008

Am găsit întâmplător acest link, încă nu merge chestionarul, dar va fi în curând!
Abia aştept!

http://www.centrale-de-la-traduction.com/content/view/54/238/lang,fr/

[Edited at 2008-02-01 17:15]


 

Cristiana Coblis  Identity Verified
Romania
Local time: 10:55
English to Romanian
+ ...
TOPIC STARTER
Standardul EN15038:2006 - versiune neoficială proiect (ian. 2006) disponibilă online Feb 2, 2008

Stimaţi colegi,

Căutând într-o doară pe Wikipedia mare cuvântul "translator" (EN) ca să văd cum este prezentată profesia în această enciclopedie, am fost redirecţionată către intrarea "translation" (care va să zică, răspunsul la întrebarea precedentă este "nicicum"). Nu mică mi-a fost surprinderea să observ că, la resursele articolului (rubrică pe care o consult mereu mânată de reflexul "Pe ce se bazează informaţiile?"), Wikipedia dă un link către o versiune de proiect a standardului EN 15038:2006.

Pentru cei care nu au reuşit încă să cumpere versiunea finală a standardului, de la ASRO sau de la Conferinţa ATR din 2007, sau aşteaptă versiunea în română (va fi gata în curând) poate fi util pentru a-şi face o impresie. Atenţie însă, versiunea la care face trimitere Wikipedia este un proiect, din ianuarie 2006, aşadar nu este versiunea oficială, iar textul final al standardului comportă diferenţe, uneori substanţiale. Aşadar, este recomandabil, pentru informarea dv. corectă şi completă, să achiziţionaţi standardul în versiunea oficială şi finală, publicată de ASRO (www.asro.ro ).

Acestea fiind spuse, iată linkul de pe Wikipedia: http://www.statsaut-translator.no/Files/Standard-15038-final-draft-en.pdf[Editat la 2008-02-02 15:21]


 

Cristiana Coblis  Identity Verified
Romania
Local time: 10:55
English to Romanian
+ ...
TOPIC STARTER
Webinar gratuit de 60 min despre standardul SR EN 15038 Feb 19, 2008

În continuarea campaniei Asociaţiei Traducătorilor din România de promovare a standardului SR EN 15038 "Servicii de traducere", vă transmit un link către un webinar organizat de SDL Trados. Webinarul se află în arhiva de evenimente SDL şi poate fi consultat în orice moment.


The new European standard for translation services
Do you want to learn more about the new European standard for translation services and the role played by terminology and project management?

SDL Trados Technologies is proud to host a free, 60 minute web seminar on this topic presented by Gabriele Sauberer.
• The new European Standard "Translation services - Service requirements" (EN 15038:2006)
• The role and function of terminology and project management in this standard
• The role and function of technology and technical competences within quality translation services
• New business opportunities for language and terminology workers providing so called added value services


Este nevoie de înregistrare şi de o aplicaţie numită Webex, detalii şi înregistrarea pentru urmărirea webinarului la:

http://www.sdl.com/en/globalization-knowledge-centre/Recorded_webinars/The_new_European_standard_for_translation_services.asp

Vizionare plăcută!

Vă reamintesc de sondajul ATR privind percepţia asupra SR EN 15038 care vă dă dreptul la o reducere de 75 RON la plata cotizaţiei la ATR. Detalii: http://www.proz.com/topic/96536
[Editat la 2008-02-19 12:37]


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucica Abil[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

[ATR] Comunicat - Standardul european SR EN 15038

Advanced search


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search