Legea privind autorizarea ca interpret al limbajului mimico-gestual
Thread poster: Ioana Costache

Ioana Costache  Identity Verified
Romania
Member (2007)
English to Romanian
Feb 24, 2008

Aş dori să vă atrag atenţia asupra unei legi care, după părerea mea, prezintă numeroase neclarităţi şi lacune şi face mai mult rău decât bine celor direct sau indirect interesaţi, cu excepţia deţinătorilor a diverse monopoluri de un fel sau altul (nimic nou până aici). Este vorba de Ordinul nr. 1640/2007 din 01/08/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 662 din 27/09/2007 şi intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2007.

Dintr-o perspectivă strict practică, obiectez faţă de următoarele prevederi din metodologie (Anexa I la ordin):

Art. 2 c) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza unui examen medical de specialitate - în ce anume constă acest examen? (Faţă de asta am protestat şi când cu reautorizarea la MJ, tentativă, din fericire, abandonată). Care sunt afecţiunile de natură să te facă necorespunzător pentru autorizarea ca interpret al limbajului mimico-gestual (LMG)? Ar fi utile nişte precizări (ca pentru obţinerea permisului de conducere).

Art. 2 d) să fi absolvit cursurile de limbaj mimico-gestual şi să deţină certificatul de pregătire specială în limbaj mimico-gestual, eliberat de Asociaţia Naţională a Surzilor, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Certificatul îl eliberează ANSR, dar cursurile cine le organizează? Tot ANSR? Pe site-ul ANSR nu am găsit detalii, dar poate nu am căutat eu cu destulă atenţie. Vă rog să verificaţi. Asta ar fi o problemă. A doua problemă este faptul că un singur organism are competenţa de a organiza cursurile, dacă într-adevăr asta se înţelege din text. Sper că am înţeles eu greşit. E întrucâtva acceptabil să existe o singură autoritate care să elibereze acest certificat, de fapt două autorităţi, dacă punem la socoteală şi Ministerul Educaţiei, dar nu mi se pare normal să existe un singur organism care organizează cursurile. Mă priveşte unde învăţ, poate învăţ singură, din familie sau în alt fel; treaba autorităţii e să-mi ateste competenţa, indiferent dacă am dobândit-o prin cursurile organizate de ea sau în alt mod.

Art. 9. - (1) Autorizaţia are valabilitate 2 ani, excepţie făcând cazurile de retragere a acesteia.
(2) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se face în urma prezentării unei documentaţii care să ateste practicarea interpretării în limbaj mimico-gestual cel puţin 6 luni, a actelor de identitate în copie, dacă starea civilă a solicitantului s-a modificat, precum şi a cazierului judiciar. Pentru cazurile în care solicitantul nu a practicat interpretarea în limbaj mimico-gestual, acestuia nu i se prelungeşte valabilitatea autorizaţiei decât în cazul în care face dovada că a urmat un nou curs de pregătire autorizat în limbajul mimico-gestual.


În ce constă această documentaţie? Ce acte şi cui trebuie să arăt? Facturile emise pentru clienţii pentru care am interpretat în LMG? Pe alea le arăt fiscului când vine în control, şi nimănui altcuiva. Şi dacă am făcut interpretariat pro bono şi n-am eliberat factură? (De fapt, intenţiile mele când am început să caut legislaţia aplicabilă în România cam acestea erau: în primul rând să învăţ LMG românesc, apoi să văd unde pot să-mi folosesc cunoştinţele, fie cu autorizaţie şi pe bani, fie fără autorizaţie şi pro bono, că m-am săturat să pompez impozite în statul român; dar în primul rând voiam să învăţ şi să văd ce resurse există pentru studiu, să mă documentez pentru lingvistică clinică, probleme de achiziţie a limbajului etc., lucruri teoretice, dar m-am lovit de aceste chestiuni foarte practice şi foarte prost reglementate). Cât despre obligativitatea de a urma un nou curs, mi se pare ceva de-a dreptul revoltător. Maximum acceptabil mi se pare să susţin un nou examen, dar NU să urmez un nou curs. Fac cursuri de dezvoltare profesională când vreau şi fiindcă am nevoie, nu când îmi impune altcineva.

Art. 10. - Autoritatea are obligaţia de a ţine evidenţa nominală a interpreţilor autorizaţi într-un registru special, numerotat şi ştampilat pe fiecare pagină, şi de a face cunoscute numele acestora.

Wrong (adică incomplet). Autoritatea are obligaţia de a-mi cere consimţământul explicit pentru „a face cunoscut numele meu” şi trebuie să-mi spună cui şi în ce condiţii îl face cunoscut. Dacă îl înscrie pe o listă publică, de exemplu pe internet, trebuie să-mi spună asta de la bun început, când îmi cere acordul. Nicăieri n-am văzut pomenindu-se de acest consimţământ, nici în modelul de autorizaţie (Anexa II la ordin), nici în lista documentelor necesare pentru dosarul de solicitare a autorizării ca interpret LMG.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (publicată în Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001), condiţiile de legitimitate privind prelucrarea datelor sunt următoarele:

Art. 5.
(1) Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile mentionate la art. 7 alin. (1), art. 8 si 10, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare.
(2) Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut in urmatoarele cazuri:
a) cand prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract sau antecontract la care persoana vizata este parte ori in vederea luarii unor masuri, la cererea acesteia, inaintea incheierii unui contract sau antecontract;
b) cand prelucrarea este necesara in vederea protejarii vietii, integritatii fizice sau sanatatii persoanei vizate ori a unei alte persoane amenintate;
c) cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale a operatorului;
d) cand prelucrarea este necesara in vederea aducerii la indeplinire a unor masuri de interes public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit operatorul sau tertul caruia ii sunt dezvaluite datele;
e) cand prelucrarea este necesara in vederea realizarii unui interes legitim al operatorului sau al tertului caruia ii sunt dezvaluite datele, cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate;
f) cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii;
g) cand prelucrarea este facuta exclusiv in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, iar datele raman anonime pe toata durata prelucrarii.
(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispozitiilor legale care reglementeaza obligatia autoritatilor publice de a respecta si de a ocroti viata intima, familiala si privata.


Vi se pare că s-ar aplica vreuna din condiţiile enumerate în alineatul (2)? Mie nu.

Iată, în opinia mea, un exemplu de gestionare corectă a datelor personale într-o situaţie comparabilă: International Association of Forensic Linguists îţi spune de la bun început unde o să-ţi facă public numele, îţi explică de mai multe ori de ce şi pentru ce ţi-l face public şi-ţi cere acordul cât se poate de explicit.

Email information list
I would like you to add me to the IAFL email circulation list (please delete as applicable): Yes / No
[This list is maintained by the IAFL Publicity Officer and used to circulate information about IAFL and its activities, particularly IAFL Conferences. You will only receive information from IAFL Executive Committee members via this list not from other members. If you do not subscribe to this list we cannot keep you updated. In the past all members were routinely subscribed to this list. Due to changes in UK legislation we must now seek your permission before we subscribe you to the list.]
Online list of members
Please refer to page 3 of this form for news on a new IAFL initiative to include members’ names and contact details online. You will need to complete that form if you wish to be part of that initiative.
Further information
On last year’s membership application forms, members joining the Association were surveyed about whether they would like to see a list of IAFL members posted online. Whilst the vote was not unanimous there was an overwhelmingly positive response.
Therefore we plan to post a list of Association members online, accessible from the IAFL homepage (http://www.iafl.org). Anyone who views the IAFL website will be able to follow a link and see the list in pdf format – please note that this facility will not be restricted to Association members. The list will be posted as soon as a suitable number of members has agreed to be included and will be updated periodically during each membership period.
We only want to post information which each individual member wishes to have included. We are also keen to implement this initiative in a way which minimises the potential for error. Therefore we are asking you to specify to us exactly what information you would like included in electronic format.
Information for members who do not wish to have their details posted online
If you do not wish to have your details included on the list you need take no further action. Please do not send any information if you do not wish to be included.
Information for members who do wish to have their details posted online
If you do wish to have your details included on the list please provide us with details in the categories of “Name”, “Professional address” and “Email address” below. You do not have to provide details in all categories so, for example, if you only wanted your name to be included please only send your name.
I would like to be listed on the IAFL open-access members list and I provide the following details for that purpose:
Name (In the form Title Firstname Lastname – this is obligatory if you wish to be included on the list):
Professional address (Optional):
Email address (Optional)


Astea au fost neclarităţile. Să trec la lipsuri.
O lacună evidentă mi se pare procedura de certificare/autorizare pentru competenţa în alt limbaj mimico-gestual decât cel folosit în România, de exemplu BSL, ASL sau ISL.

De asemenea, nu se spune nimic despre condiţiile în care serviciile interpretului pot fi solicitate în instanţă: ordinul este unul comun al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse - Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, iar de Ministerul Justiţiei nu se pomeneşte.

În măsura în care aveţi timp şi vă interesează, vă rog să citiţi Ordinul 1640/2007, metodologia anexată şi celelalte informaţii şi să-mi spuneţi dacă obiecţiile mele sunt întemeiate şi dacă mai sunt şi alte aspecte problematice, pe care poate nu le-am remarcat.

Dacă modul în care am interpretat eu textul nu este complet eronat, cred că se impun nişte demersuri, în următoarea ordine: scrisoare la Asociaţia Naţională a Surzilor din România, scrisoare la Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, scrisoare la Avocatul Poporului, petiţie la Comisia pentru petiţii a Parlamentului European. Aş trece direct la petiţie, dar am toate şansele să fiu trimisă înapoi la autorităţile naţionale...

Linkuri:
Asociaţia Naţională a Surzilor din România. N-am văzut nimic despre cursuri sau procedura de certificare.

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH)

Avocatul Poporului

Ordinul nr. 1640/2007 din 01/08/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate (format .doc) sau în secţiunea legislaţie a ANPH

Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. A se vedea mai ales Chapter II, Section II: Criteria for making data processing legitimate.

Council for the Advancement of Communication with Deaf People - exemplu de „cum e cu autoritatea la alţii”.

Ce ar mai trebui spus? Ce soluţii vedeţi? Propuneri? Vă mulţumesc pentru timp şi răbdare şi aştept cu foarte mult interes opiniile voastre.


[Edited at 2008-02-24 16:52]


 

luciann
Romanian
Legea privind autorizarea ca interpret al limbajului mimico-gestual Mar 29, 2008

Sunt intru totu de acord referitor la faptul ca:

"Mă priveşte unde învăţ, poate învăţ singur(ă), din familie sau în alt fel; treaba autorităţii e să-mi ateste competenţa, indiferent dacă am dobândit-o prin cursurile organizate de ea sau în alt mod. "

Si eu imi doresc sa optin autorizatia de iterpret dar sunt suprimat de birocratia care exista in tara asta.

Multumesc


 

Cristiana Coblis  Identity Verified
Romania
Local time: 13:06
English to Romanian
+ ...
standard ocupaţional Mar 31, 2008

Pregătirea în această profesie este guvernată de un standard ocupaţional specific din 2006:
STANDARD OCUPAŢIONAL
Ocupaţia: Interpret în limbaj mimico-gestual
(studii superioare)
Domeniul: Educaţie şi formare profesională, cercetare-proiectare,
cultură, sport
Cod COR: 234004

Acesta poate fi consultat gratuit la: http://so.cnfpa.ro/so/

Am uitat să adaug că, teoretic, ar trebui să se poată identifica un furnizor autorizat de pregătire pe situl web al CNFPA. Practic e destul de anevoios să cauţi prin pagini şi pagini de liste. Probabil o căutare automată a informaţiei ar fi fost binevenită.

HTH

[Editat la 2008-04-01 06:13]


 

Cristiana Coblis  Identity Verified
Romania
Local time: 13:06
English to Romanian
+ ...
Percepţia mea asupra prevederilor respective Apr 1, 2008

Ioana Costache wrote:
Art. 2 c) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza unui examen medical de specialitate - în ce anume constă acest examen?

Cred că nu e vorba de un examen special, ci de acea adeverinţă medicală care se cere întotdeauna la angajare. Eu am fost angajată cu carte de muncă şi în străinătăţuri şi există aceeaşi procedură. E o verificare medicală de rutină (vedere, plămâni, examen medical general). Cerinţa este destul de veche şi adeverinţa e necesară oriunde şi oricând te angajezi, dar nu cunosc exact prin ce lege a fost introdusă sau când. Cred că dacă existau cerinţe suplimentare, ar fi fost specificat.

Art. 2 d) să fi absolvit cursurile de limbaj mimico-gestual şi să deţină certificatul de pregătire specială în limbaj mimico-gestual, eliberat de Asociaţia Naţională a Surzilor, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Certificatul îl eliberează ANSR, dar cursurile cine le organizează? Tot ANSR?

Vezi mesajul meu anterior. În principiu, pot exista mai mulţi furnizori autorizaţi de CNFPA, iar registrul lor e public pe situl CNFPA.

Mă priveşte unde învăţ, poate învăţ singură, din familie sau în alt fel; treaba autorităţii e să-mi ateste competenţa, indiferent dacă am dobândit-o prin cursurile organizate de ea sau în alt mod.

Teoretic da. Aici e vorba de o autorizaţie pentru exercitarea unei profesii. În multe state pentru ocupaţii de nişă se procedează la o selecţie a cursurilor de pregătire şi se acordă autorizaţii absolvenţilor acelor cursuri, care sunt considerate conforme cerinţelor. Motivul ar fi că există puţine astfel de cursuri şi este mai simplu ca statul să procedeze astfel decât să organizeze el cursuri sau examene care există deja şi sunt organizate de specialişti. Eu consider că o pregătire de specialitate este binevenită în orice ocupaţie. Din nefericire, din ce în ce mai mult, şi la noi, specializările de nişă încep să coste şi nu puţin. Practic, pe baza standardului ocupaţional existent, ar trebui să fie posibilă evaluarea competenţelor dobândite în alt mod decât printr-un curs formal, iar aceasta ar trebui să poată fi realizată de furnizori autorizaţi. Poate mulţi văd această sintagmă ca pe o tendinţă de birocratizare (sau chiar de corupţie), dar, la nivel european, se lucrează intens la aplicarea unei strategii de asigurare a pregătirii profesionale prin standarde ocupaţionale. De fapt furnizorii sunt autorizaţi de CNFPA după criterii şi metodologii transparente şi publice.

Art. 9. - (1) Autorizaţia are valabilitate 2 ani, excepţie făcând cazurile de retragere a acesteia.
(2) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se face în urma prezentării unei documentaţii care să ateste practicarea interpretării în limbaj mimico-gestual cel puţin 6 luni, a actelor de identitate în copie, dacă starea civilă a solicitantului s-a modificat, precum şi a cazierului judiciar. Pentru cazurile în care solicitantul nu a practicat interpretarea în limbaj mimico-gestual, acestuia nu i se prelungeşte valabilitatea autorizaţiei decât în cazul în care face dovada că a urmat un nou curs de pregătire autorizat în limbajul mimico-gestual.


Practic li se cere să dovedească că au avut activitate profesională în domeniu, scop în care au şi solicitat autorizaţia din start. Mi se pare o prevedere excelentă şi este conformă cu tendinţele de asigurare a calităţii la nivel european. Nu mi se pare exagerat să se ceară dovada exercitării ocupaţiei în baza autorizaţiei emise, în proporţie de un sfert din timp practic, 6 luni din 2 ani, pentru a se prelugi autorizaţia. Dacă autorizaţia nu a fost folosită deloc sau foarte puţin, probabil posesorul ei nu are niciun interes profesional în domeniu şi nu are nevoie de o astfel de autorizaţie. Trebuie adăugat că e vorba de o autorizaţie de practicare a unei ocupaţii, nu de o simplă diplomă. De exemplu, dacă cineva are inters strict să înveţe limbajul mimico-gestual, dar nu să practice o activitate de interpret de LMG, poate să urmeze un curs, sau să înveţe după alte metode, şi să obţină o simplă diplomă. Ulterior, cei care sunt interesaţi să practice o activitate economică în acest domeniu au posibilitatea de a solicita autorizarea ca interpret de LMG. Dar nu sunt obligaţi să facă acest lucru.


[Editat la 2008-04-01 07:00]


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucica Abil[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Legea privind autorizarea ca interpret al limbajului mimico-gestual

Advanced search


SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »
Across Translator Edition and Across Language Server v7
Meet our brand new version and speed up your translation processes!

Deliver high-quality translations with our fast and secure solutions. You can also integrate machine translation and other third-party systems. The Across Translator Basic Edition is free for freelancers. Start now and discover new business opportuniti

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search