Ska mellanrum användas mellan siffror och förkortning i numeriska uttryck?
Thread poster: Thomas Johansson

Thomas Johansson  Identity Verified
Peru
Local time: 12:01
Member (2005)
English to Swedish
+ ...
Aug 1, 2007

Hej!

Jag undrar om det finns det någon norm i svenskan för användningen av mellanrum i uttryck som "90%". D.v.s. skriver man det med mellanrum ("90 %") eller utan mellanrum ("90%")?

Alternativt, om det inte finns någon norm, vad föredrar ni
andra?

Motsvarande för uttryck som:

120W / 120 W
12GB / 12 GB
30oC / 30 oC (grader Celsius)
50hk / 50 hk
120V / 120 V
3,2A / 3,2 A
etc.

Jag känner mig ganska säker på att "m" för meter skrivs med mellanrum (t.ex. "120 m"), och det känns som att %-symbolen och de andra förkortningarna också borde skrivas med mellanrum eftersom de ju trots allt står för separata ord, men det som förbryllar mig är att det inte alltid eller ens vanligtvis skrivs så i de texter som jag hittar på internet.

Jag har sökt efter normer på internet men inte hittat något.

Thomas


[Edited at 2007-08-01 02:08]


 

Mats Wiman  Identity Verified
Sweden
Local time: 19:01
Member (2000)
German to Swedish
+ ...

Moderator of this forum
I princip Ja Aug 1, 2007

Tecken som står i stället för ord, och som utläses som ord, behandlas som ord. Mellanrum görs alltså före och efter tecken som &, %, ‰, =, +, – och många andra matematiska tecken.
Undantag: Inget mellanrum görs före tecknen ° (i betydelsen ’vinkelgrader’), ¢ (’minut’ och ’fot’) och² (’sekund’ och ’tum’), som alltså skrivs ihop med föregående siffra utan mellanrum. Något mellanrum görs inte heller efter dessa tecken och efterföljande siffror i sammanhållana angivelser som 23°15¢ 20² (23 grader 15 minuter 20 sekunder).
När gradtecken står tillsammans med temperaturskalebeteckningarna C (Celsius) eller F (Fahrenheit) görs mellanrum före gradtecknet men inte efter det. Om temperaturskalebeteckning saknas görs inget mellanrum före gradtecknet: 15 °C men 15°.
Inget mellanrum görs mellan ett plus- eller minustecken som används som förtecken och den följande siffran eller bokstaven.
Inget mellanrum görs före eller efter tecknet /, snedstreck, när det ersätter bråkstreck, t.ex. 2/3.
Inga mellanrum görs över huvud taget i e-postadresser eller webbadresser.
Petersson & Bendler
Andelen uppgår till 45 % av det totala utbudet
med 0,8 ‰ alkohol i blodet
2 + 6 = 8
60° nordlig bredd
+15 °C
–3 °C
+3°
22°
info@sprakradet.se (f.d.info@spraknamnden.se)
http://www.sprakradet.se (f.d.http://www.spraknamnden.se)[Edited at 2007-08-01 03:46]


 

E2efour (X)
United Kingdom
Local time: 18:01
Swedish to English
Mellanslag före procenttecknet Aug 1, 2007

Enligt svenska skrivregler rekommenderas man att sätta ett mellanslag före %-tecknet.
Man borde dock fråga sig om det finns någon motivering för denna praxis, särskilt med tanke på att det inte förekommer på engelska.
Det är väldigt irriterande för oss översättare, måste jag säga!


 

Mikael Adolfsson  Identity Verified
Sweden
Local time: 19:01
English to Swedish
+ ...
Ja, i stort sett ... Aug 1, 2007

Jag instämmer helt i Mats Wimans kommentar. Bästa sättet att få koll på reglerna och rekommendationerna är att beställa boken "Svenska skrivregler" (ISBN 9789147049745), utgiven av Svenska språknämnden, på t.ex. www.bokus.com.

 

Reino Havbrandt (X)
Sweden
Local time: 19:01
Finnish to Swedish
+ ...
Enheter Aug 5, 2007

Mats har helt rätt, ska kanske förtydliga att det alltid ska vara mellanslag före enhetsbeteckningar (m, kg, mm) men med de undantag Mats anger. Mellanslag före procenttecken ska det också vara. Obs att detta ofta är annorlunda/inkonsekvent i originaltexten.
Dessutom ska det inte vara mellanslag före och efter /
R


 

Thomas Johansson  Identity Verified
Peru
Local time: 12:01
Member (2005)
English to Swedish
+ ...
TOPIC STARTER
Tack! Aug 5, 2007

Tack Mats, GaggR och ni andra för svaren. Det här hjälper alldeles utmärkt.

 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

Ska mellanrum användas mellan siffror och förkortning i numeriska uttryck?

Advanced searchWordFinder Unlimited
For clarity and excellence

WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.

More info »
Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search