Pages in topic:   < [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13] >
Легальні засоби отримання коштів з-за кордону для фрілансерів
Thread poster: dispatcher

ingeniero  Identity Verified
Ukraine
Local time: 19:50
English to Russian
+ ...
Здається не все так просто... Mar 5, 2008

Roman Bulkiewicz wrote:

По-перше, проста письмова форма - це не обов'язково один паперовий документ під назвою "Договір", з підписами сторін і печатками. Договір може укладатися шляхом обміну листами, в т.ч. з використанням засобів електронного зв'язку тощо. Детальніше див. Цивільний кодекс, Господарський кодекс.


Письмова форма - це дiйсно не обов'язково паперовий документ, але знову ж таки по iнформацiї з Iнтернет нормативна база у нас ще на настiльки розвиненна, щоб користуватися лише електронними документами.

Roman Bulkiewicz wrote:

По-друге, хіба банки уповноважені контролювати дотримання ЗУ "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших законів? Аж ніяк, і воно їм сто років не треба. Вони тільки зобов'язані здійснювати контроль за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями, згідно Інструкції, цитованої нижче.


Нi, банки не контролюють дотримання цього закону, але ж формально громадяни України, якi займаються зовнішньоекономічною діяльністю повиннi дотримуватись норм закону.

ingeniero wrote:

А в Постановi № 136 Правления НБУ "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями"


Roman Bulkiewicz wrote:

6.2. Банки зобов'язані у разі перерахування резидентом
коштів на користь нерезидента, надходження від нерезидента коштів
на користь резидента або, якщо резидент зазначений у реєстрі ВМД, вимагати від останнього (залежно від виду
операції) копії: договору з нерезидентом, ВМД, актів та інших
документів, що підтверджують
здійснення експорту (імпорту)
продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг),
здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших
документів, що необхідні банку для здійснення контролю за
своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими
операціями його клієнтів.


Roman Bulkiewicz wrote:

Я це розумію так: документи, які підтверджують здійснення експорту, зокрема, це можуть бути договір або акт, або ВМД тощо.
Схоже, менеджери банків, з якими я мав справу, тлумачать це положення аналогічно.


Цей пункт можливо й допускає рiзне тлумачення, але п. 6.6, на мiй погляд, подвiйного тлумачення не допускає:
"6.6. У разі експорту або імпорту послуг (робіт, прав інтелектуальної власності) банк фіксує в журналі найменування імпортера, експортера, країни контрагента-нерезидента, дату та N договору, дату закінчення законодавчо встановлених строків розрахунків, інформацію про одержані за цим договором ліцензії, суму коштів і дату їх перерахування або отримання, дату підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт (надання послуг тощо), та суму коштів, зазначену в цьому акті (документі)."


 

Roman Bulkiewicz  Identity Verified
Poland
Local time: 18:50
Member (2004)
English to Ukrainian
+ ...
роз'яснення НБУ Apr 14, 2008

(courtesy of Vladimir Shelukhin)


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
29.09.2005 р. N 13-134/4580-9703

Щодо вимог Правил торгівлi іноземною валютою

...
Згідно з Цивільним кодексом України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначення умов договору з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливостi. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін i погоджені ними, та умови, які є обов'язковими до актів цивільного законодавства. Договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.

Відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" зовнішньоекономічний договір - це матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх обов'язків у зовнішньоекономічних відносинах. Зовнішньоекономічний договір укладається у письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом. При укладанні зовнішньоекономічних договорів сторони мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів i організацій, якщо це не заборонено прямо або у виключній формі законами України.

Таким чином, зовнішньоекономічний договір може вважатися укладеним у письмовій формі з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції або вчинення дій відповідно до вказаних у пропозиції умов договору за наявності у такому договорі необхідної інформації та положень, що обумовлюють встановлення, зміну або припинення зобов'язань у зовнішньоекономічній діяльностi. Окремі види зобов'язань сторін, які оформлюються зовнішньоекономічними договорами, мають містити характерні умови та вимоги, які визначені законодавством України.

Враховуючи викладене, такі форми документів як "інвойс" (рахунок-фактура), лист-розпорядження та інші, що застосовуються у міжнародній практиці, можуть вважатись договором у випадку, якщо будуть належно оформлені, міститимуть достатню інформацію про сторони, між якими мають здійснюватися розрахунки, умови та вимоги, згідно з якими встановляться зобов'язання, а також за умови прийняття стороною пропозиції i вчинення нею певних дій відповідно до наявних документів.


http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/MDODOC.FindHelp?p_file=85&p_page=601&context=

Я й не знав, що таке є.


 

Alexander Onishko  Identity Verified
Russian to English
+ ...
На практиці ... Apr 14, 2008

Roman Bulkiewicz wrote:Романе, а що це означає на практиці?

Чи правильно я розумію, що, в такому випадку, для банку (і для податкової !) повинно бути достатньо:

1. Документа (рахунка), що виставляє приватний підприємець, тобто просто роздрукованого рахунка з підписом підприємця

+

2. Здійснення діїї закордонним агентом (тобто проведення оплати).


 

ingeniero  Identity Verified
Ukraine
Local time: 19:50
English to Russian
+ ...
Не зовсiм зрозумiло... Apr 15, 2008

Roman Bulkiewicz wrote:З цим Листом вже можна бiльш-менш аргументовано розмовляти з представниками банкiв на предмет скорочення перелiку необхiдних документiв, оскільки здається, що за певних умов iнвойс таки може бути використаний замiсть договору. Але я так до кiнця й не зрозумiв, поширюється дiя "Правил торгівлi іноземною валютою" (зараз "Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою", http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1092.962.7&nobreak=1) на експорт послуг чи нi.

В "Положеннях" в основному йдеться про купівлю іноземної валюти та обмiн однієї іноземної валюти на іншу іноземну валюту та пiдстави (необхiднi документи) для купівлі, обміну іноземної валюти (Роздiл II). Щодо отримання валюти за експорт послуг з наступним її продажем та документiв, необхiдних для проведення таких операцiй, то тут у мене ще лишаються деякi питання.


 

Roman Bulkiewicz  Identity Verified
Poland
Local time: 18:50
Member (2004)
English to Ukrainian
+ ...
в цьому листі немає нічого такого... Apr 15, 2008

...чого б не знав нормальний другокурсник нормального юридичного вуза.
Це просто роз'яснення чинного законодавства, цінність якого лише в тому, що воно підкріплене авторитетом НБУ. А законодавство однаково визначає поняття договору, зокрема, зовнішньоекономічного, нез
... See more
...чого б не знав нормальний другокурсник нормального юридичного вуза.
Це просто роз'яснення чинного законодавства, цінність якого лише в тому, що воно підкріплене авторитетом НБУ. А законодавство однаково визначає поняття договору, зокрема, зовнішньоекономічного, незалежно від того, чи ви продаєте валюту, чи експортуєте послуги...


ingeniero wrote:

то тут у мене ще лишаються деякi питання.


Є такий анекдот, може, чули... "Слушай, я нэ понял, ты за меня или за медведа?"

Олександру:
Ви розумієте правильно.
Тільки я не зрозумів, до чого тут податкова. Від мене податкова, крім щоквартальних звітів, нічого ніколи не вимагала.
Collapse


 

ingeniero  Identity Verified
Ukraine
Local time: 19:50
English to Russian
+ ...
Ми в юридичних вузах не навчались... Apr 15, 2008

... як, здається, i бiльшicть спiвробiтникiв банкiв.

За останнi 2 мiсяцi був приблизно в 10 вiддiленнях рiзних банкiв i у всiх (!) вiддiленнях сказали, що їм потрiбнi i договiр i акт. Тiльки в одному вiддiленнi були згоднi об'єднати акт та iнвойс, в iнших наполягали, що це повиннi бути рiзнi документи.

А так я, звичайно, за Вас


 

Roman Bulkiewicz  Identity Verified
Poland
Local time: 18:50
Member (2004)
English to Ukrainian
+ ...
тому ж Нацбанк і пише їм епістоли... Apr 15, 2008

...що вони не навчалися.

ingeniero wrote:
... як, здається, i бiльшicть спiвробiтникiв банкiв.

За останнi 2 мiсяцi був приблизно в 10 вiддiленнях рiзних банкiв i у всiх (!) вiддiленнях


Я недавно пробував допитатися, яка буде комісія за конвертацію євро в долари. Не зміг. Вирішив, що дізнатися експериментальним шляхом буде легше...
У мене склалося враження, що 80% касирів у київських банках - учні/новачки. Причому це стаціонарний стан. Куди дівають тих, котрі вже навчилися - ось що мене цікавить!....

Власне, щиро кажучи, загадки ніякої нема. Зарплати в рядового персоналу жалюгідні. Звідки візьметься компетентність?


 

Rostyslav Voloshchuk  Identity Verified
Ukraine
Local time: 19:50
Member
English to Ukrainian
+ ...
Про податкову Apr 15, 2008

Шановні колеги!

З вимогами банків усе вже ніби зрозуміло. А чи була вже у когось із приватних підприємців нашого цеху перевірка з податкової? Якщо так, то що вони перевіряли, чи штрафували, і за що? Як вони трактують законодавство щодо надходження валюти з-за кордону? Поділіться досвідом, будь ласка.

Ростислав


 

Yuri Smirnov  Identity Verified
Local time: 20:50
English to Belarusian
+ ...
Отож! Apr 15, 2008

Так, Дуже цікаво. У нас практично то ж саме, що до банківського "анабазису". А з податковою саме рутина: раз в квартал заніс — і все.

Отож, кого провіряли? Є такі?

[Edited at 2008-04-15 17:04]


 

dispatcher
Local time: 19:50
TOPIC STARTER
не все так просто May 1, 2008

Взагалі процес отримання коштів з-за кордону навіть для зареєстрованих СПД-ФО на практиці не виглядає легким.

Окрім контракту, інвойсу та акту виконаних робіт з замовником, треба ще наприклад
продавати отриманні на валютний рахунок кошти за гривню через банк, а
... See more
Взагалі процес отримання коштів з-за кордону навіть для зареєстрованих СПД-ФО на практиці не виглядає легким.

Окрім контракту, інвойсу та акту виконаних робіт з замовником, треба ще наприклад
продавати отриманні на валютний рахунок кошти за гривню через банк, а потім
нараховувати їх на гривневий рахунок.
І ще важливий момент, термін контракту із закордонним замовником, за деякою
інформацією, потрібен обмежуватися 1 міс. Якщо термін більше, то треба тоді вже буде платити усі налоги. Для постійного співробітництва це дуже незручно.
Ось, що я знайшов на цю тему (вибачте за іншу мову):

"в поправках к налоговому законодательству, внесенных... не помню в каком году, кажется в 2003. Согласно этим поправкам предприниматель, имеющий договор с юр лицом (в нашем случае с Джимом) сроком больше чем на календарный месяц считается уже не СП, а наемной рабочей силой. т.е. согласно нашему законодательству должен платить не единый налог, а все налоги на полную катушку. А именно - 15% подоходный + 32% пенсионный и ещё неск процентов наберется по разным фондам".
http://www.forum.te.ua/showthread.php?t=12425
Collapse


 

Olga and Igor Lukyanov  Identity Verified
Canada
Local time: 12:50
English to Russian
+ ...
Термін дії контракту May 2, 2008

Я можу помилятися, але розмір податку визначається саме статусом підприємця - наприклад, підприємця на єдиному податку, а контракт потрібен лишень для того, щоб мати можливість офіційно знімати гроші. До чого тут термін його дії? У мене взагалі немає такого пункту - є пункт "... See more
Я можу помилятися, але розмір податку визначається саме статусом підприємця - наприклад, підприємця на єдиному податку, а контракт потрібен лишень для того, щоб мати можливість офіційно знімати гроші. До чого тут термін його дії? У мене взагалі немає такого пункту - є пункт "Термін дії - до повного виконання зобов'язань". Таке формулювання я узгодив з банком.

Податкова лише контролює суму надходжень, ІМГО. Те, що ви вказуєте в щоквартальних звітах. Перевищує 300 тис - будь ласка на ПДВ.

Ось так.
Collapse


 
Post removed: This post was hidden by a moderator or staff member for the following reason: User's request - http://www.proz.com/ticket/310325

Roman Bulkiewicz  Identity Verified
Poland
Local time: 18:50
Member (2004)
English to Ukrainian
+ ...
було таке... May 2, 2008

У перше прем'єрство Ю.Т. - на початку 2005 р. - внесли зміни в податкове законодавство (разом з поправками до бюджету). Дружина місяць чи півтора не отримувала грошей, поки її фірма не додумалася до такого виходу (переукладати договір щомісяця).
Потім їх (ці зміни) скасували, в
... See more
У перше прем'єрство Ю.Т. - на початку 2005 р. - внесли зміни в податкове законодавство (разом з поправками до бюджету). Дружина місяць чи півтора не отримувала грошей, поки її фірма не додумалася до такого виходу (переукладати договір щомісяця).
Потім їх (ці зміни) скасували, в тому ж році. Але дехто, як видно, досі не відійшов від переляку.

У мене ніяких контрактів ніколи ні з ким не було, тому мене це й не зачепило.


andriy samarets wrote:
Согласно этим поправкам предприниматель, имеющий договор с юр лицом (в нашем случае с Джимом) сроком больше чем на календарный месяц считается уже не СП, а наемной рабочей силой.
Collapse


 
Post removed: This post was hidden by a moderator or staff member for the following reason: User's request - http://www.proz.com/ticket/310325

Roman Bulkiewicz  Identity Verified
Poland
Local time: 18:50
Member (2004)
English to Ukrainian
+ ...
Вона мені сьогодні подзвони-и-и-ла... May 13, 2008

Подзвонила мені сьогодні менеджер з банку і повідомила, що з 18 травня строк подання документів на підтвердження отриманих коштів за експортні операції буде не 5 банківських днів, а 2. Тобто сьогодні прийшли гроші - завтра треба подати копію інвойса тощо... Інакше вони передають дані до податкової. Що б це воно мало означати? Завтра буду в банку, дізнаюся детальніше.

 
Pages in topic:   < [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

Легальні засоби отримання коштів з-за кордону для фрілансерів

Advanced searchSDL Trados Business Manager Lite
Create customer quotes and invoices from within SDL Trados Studio

SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »
SDL MultiTerm 2021
One central location to store and manage multilingual terminology.

By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search