Meslein Gelecei ....
Thread poster: shenay kharatekin

shenay kharatekin
Turkey
Local time: 15:28
Turkish to English
+ ...
Apr 13, 2003

Terc羹manl覺覺n T羹rkiye\'deki yeri, deeri sizce nedir, nas覺l olmal覺d覺r?

Gelecei nedir?


Direct link Reply with quote
 

sevinc altincekic  Identity Verified
Local time: 15:28
English to Turkish
+ ...
her yerde olduu gibi Apr 13, 2003

yerlerde s羹r羹nmeye devam edecektir!!! baka s繹ze de gerek yoktur. her 繹n羹ne gelen dil biliyorum diye ba覺m覺za 癟evirmen/terc羹man vs. kesilmeye devam edecektir.

Direct link Reply with quote
 

Klaus Dorn
Local time: 15:28
German to English
+ ...
future of the translating profession in Turkey? Apr 13, 2003

If that is what you are referring to, then I suggest that, in order to have a future, to not accept rates that are far below the European level and by introducing a standard set of practices, a certification of all translators to that standard, especially with regards to their skills in the target languages and more solidarity among the translators in Turkey to raise the profile of the profession as a whole.I see appalling situations - translators being paid ridiculous rates, being paid late and sometimes even having to make efforts to retrieve money that they are being owed. This has to stop and the only ones who can stop it are you yourselves.I have, so far, made only one translation for a Turkish client in over two years due to the lack of professional practices that are second nature in many other countries. I have seen many examples of translators who have difficulties surviving in this country, although they are highly skilled and would earn good money if only they tried to work for clients abroad and stop working for Turkish clients.I also would like to see an improvement of the banking system in general, which charges fortunes for revenues sourced from foreign countries (some banks charge in excess of TRL 30 million for banking a foreign cheque).My advice to not work for Turkish clients wherever possible and maintain bank accounts in foreign countries.Furthermore, I feel that some translators should improve their levels in their chosen target language - it would help raising the profile of the profession.


Direct link Reply with quote
 

Deniz Karci
Local time: 15:28
German to Turkish
+ ...
merakla bekliyoruz Apr 14, 2003

Sevin癟 Han覺m\'覺n ironik yakla覺m覺na kat覺lmakla beraber bu konuda 繹zellikle terc羹me b羹rolar覺n覺n daha se癟ici olmas覺 sonucunda T羹rkiye\'deki \"kalitesiz\" terc羹me d羹zeyinin iyileeceine ve terc羹manlar aras覺nda da \"ilevsel\" 癟eviri anlay覺覺n覺n biraz daha yer bulmas覺yla geleceimizin imdikinden daha parlak olaca覺na inan覺yorum.Bence temel problemimiz, okullu terc羹manlar/癟evirmenler ve iin mutfa覺nda yetienler aras覺nda kurulamayan iletiim, yani teori-pratik dengesinin bir t羹rl羹 oluturulamamas覺. M羹tercim-Terc羹manl覺k b繹l羹mleri mezunlar覺 belirli piyasa koullar覺ndan bir haber ekilde at覺l覺yorlar ie; piyasadan yetime elemanlar ise akademiyi fazla k羹癟羹ms羹yorlar ve kendilerine bir altyap覺 tekil eden iin kuramsal y繹n羹n羹 tamamen bo veriyorlar.Bu nedenle T羹rkiye\'de 癟evirinin gelecei, bence ancak akademinin piyasayla biraz daha kaynamas覺 ve piyasan覺n da akademiye ve okullu olanlara kar覺 olan 繹nyarg覺lar覺n覺 k覺rmas覺yla salam bir zemin 羹zerine oturmaya balayacakt覺r. B繹yle olmas覺n覺 umuyorum.E umut fakirin ekmei ne de olsa... Ama sonunda ne olaca覺n覺 ger癟ekten ben de 癟ok merak ediyorum


Direct link Reply with quote
 

shenay kharatekin
Turkey
Local time: 15:28
Turkish to English
+ ...
TOPIC STARTER
Terc羹me b羹rolar覺... Apr 15, 2003

al覺t覺覺m terc羹me b羹rolar覺ndan biri (Beikta M), bir ziyaretim s覺ras覺nda sohbert ederken, T羹rkiye\'de kaliteli 癟evirmen olmad覺覺ndan dert yanm覺t覺. Boazi癟i ve Odt羹\'den yeni mezunu iki bayan terc羹man bulmu, deneme 癟evirsi yapmalar覺n覺 istemi, yapamam覺lar. Adam hayretler i癟inde kalm覺. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu olduu i癟in Frans覺zca ve 襤ngilizcesi olduk癟a iyi. Terc羹manl覺覺n kriteri ne olmal覺 peki? Eitim, tecr羹be, ya, alg覺, h覺zl覺 癟al覺ma, yetenek, sab覺r,.... Bu 繹zelliklerin hepsinin bir arada bulunmas覺 imkans覺z. M羹kemmel bir terc羹man yok denecek kadar az olmal覺 sna覺r覺m.
[addsig]


Direct link Reply with quote
 

shule  Identity Verified
Local time: 15:28
English to Turkish
+ ...
M羹tercim-Terc羹manl覺k B繹l羹mleri Apr 15, 2003

Ben de meslein geleceinin akademi ile piyasan覺n tan覺mas覺, kaynamas覺 ve ibirlii i癟inde olmas覺ndan ge癟tiine inan覺yorum. 羹nk羹 Boazi癟i, Hacattepe, Bilkent gibi 癟ok sayg覺n 羹niversitelerde kurulmalar覺na ramen bu b繹l羹mler her sene bir ka癟 parlak 繹rencinin (imdiye kadar say覺lar覺 4\'羹 amad覺) simultane 癟eviri yapmak 羹zere yetitirilmesi d覺覺nda \"evirmen\" YET襤T襤RMEZ. Mezunlar覺n覺n ancak %1 ya da 2\'si 癟evirmenlii bir meslek olarak g繹r羹r. En az覺ndan Bilkent M羹tercim-Terc羹manl覺k B繹l羹m羹 i癟in durum bu.

rencilerin;

- evirmenlikten para kazanamayacaklar覺n覺 d羹羹nmeleri

- Sayg覺n bir meslek olarak g繹rmemeleri

- \"Salla ba覺n覺 al maa覺n覺\" tarz覺 bir ii daha cazip bulmalar覺

- Sekt繹r羹 hi癟 ama hi癟 tan覺mamalar覺癟evirmenlie yanamamalar覺n覺n nedenleri aras覺nda say覺labilir. Ayr覺ca akademisyenlerin 癟ounun da sekt繹r羹 tan覺mamalar覺n覺 iin i癟ine katarsan覺z, kendi 癟abalar覺 olmad覺k癟a; M羹tercim-Terc羹manl覺k mezunlar覺 sekt繹rden bihaber, free-lance 癟evirmenlikten bihaber, fiyatlardan bihaber, Trados\'tan bihaber, Proz.dan bihaber... bir ekilde at覺l覺rlar meslee. Yani, bu b繹l羹mler sekt繹re kap覺lar覺n覺 kapatmaya devam ettik癟e okullu olmak \"覺k bir etiket\" haricinde tek ba覺na hi癟 bir ey ifade etmez.


Direct link Reply with quote
 

Selcuk Akyuz  Identity Verified
Turkey
Local time: 15:28
Member (2006)
English to Turkish
+ ...
hepimiz alayl覺y覺z Apr 15, 2003

ule han覺m覺n bahsettii o \"覺k etiket\" MT mezunlar覺na y繹netici sekreter (y繹netici!!) olma ans覺 (!) d覺覺nda ne veriyor bilemiyorum. MT mezunlar覺n覺n genelde yapt覺覺 ey irketlerde \"y繹netici sekreter\" 羹nvan覺 alt覺nda sekreterlik yapmak ve eer bu i 癟eviri olarak kabul edilebilirse d覺 yaz覺malar覺 y羹r羹tmek...

MT mezunlar覺ndan kaliteli 癟evirmenler tan覺yorum, ama bunlar覺n hepsi erkek. Neden acaba? Cinsiyet ay覺r覺m覺 yapt覺覺m覺 s繹yleyeceksiniz, evet yap覺yorum. Ama 繹yle ki...

襤lk olarak, benim k覺stas覺m tan覺d覺覺m, say覺ca hi癟 de az olmayan, terc羹manlar ve 繹zelde MT mezunlar覺.

Bayan arkadalardam MT mezunu olmay覺p da iyi 癟evirmen olanlar da var kukusuz. Ama say覺lar覺 az.

Okullu (MT mezunu) olan bayan arkadalar sahip olduklar覺 dil becerileri ile her t羹rl羹 iin alt覺ndan kalkabileceklerini san覺yorlar ki bu bence 癟ok yersiz ve yanl覺 bir d羹羹nce. MT mezunu bayan arkadalar piyasayla olduk癟a ge癟 tan覺makta (okulun son d繹neminde veya okuldan mezun olduklar覺nda) ve g羹zide 癟eviri piyasam覺z覺n sorunlar覺 ile boumak zor olduu i癟in en fazla 6 ay - bir y覺l i癟inde kendilerine g羹venilir iler bulmaktalar.MT mezunu erkek arkadalar ise (say覺lar覺 olduk癟a az maalesef) piyasayla olduk癟a erken tan覺makta, abilerinin-amcalar覺n覺n yan覺nda ezilmemek i癟in gece g羹nd羹z 癟al覺arak, arat覺rarak piyasada kendilerine bir yer kazanmaya 癟al覺maktalar. Bu arkadalar okulda ald覺klar覺 eitim (piyasa a癟覺s覺ndan yetersiz ve yanl覺l覺klarla dolu olsa da) b羹y羹klerinin y覺llard覺r yapt覺覺 癟evirilerin alt覺ndan k覺sa s羹rede kalkmaya bal覺yorlar, hem de gece g羹nd羹z demeden 癟al覺arak.zetlemeye 癟al覺ay覺m, baya覺 da覺n覺k yazd覺m 癟羹nk羹...MT mezunu (sadece okullu deil, M羹tercim Terc羹manl覺k mezunu) okullu erkek arkadalar asl覺nda 癟oumuz gibi alayl覺 olarak yetiiyor, hatta bu y羹zden 癟ou okuldan 5 hatta 6. y覺lda mezun olabiliyorlar. 7/24\'羹 daha 繹rencilik y覺llar覺nda g繹r羹yor, ya覺yor bu arkadalar. Bu arkadalar覺n boy boy s繹zl羹kleri oluyor, terc羹me b羹rolar覺n覺n arivlerini kopyalamaya 癟al覺覺yorlar vs. Yani kendilerini yetitirmek, gelitirmek, piyasada var olabilmek i癟in ellerinden geleni yap覺yorlar.MT mezunu bayan arkadalara gelince, bir-iki tanesi simultane 癟eviriye y繹neliyor, 癟ounluu ise okutmanl覺k, asistanl覺k, 繹retmenlik ve \"y繹netici sekreterlik\" mesleklerini tercih ediyor. Arada bir ka癟 terc羹man da 癟覺km覺yor deil tabii, 癟ounlukla kamu kurumlar覺nda 657\'ye tabi olarak ve bir ka癟 tanecik de serbest terc羹man.Kimse terc羹man olarak domuyor; eitim art. Eitim de yetmiyor, 癟al覺mak arat覺rmak gerekli. Bu ie gecenizi g羹nd羹z羹n羹z羹 vermeniz gerekli. T羹rkiye\'de 癟ok zor ama bir-iki dalda uzmanlamak gerekli. Nas覺l olsa 襤ngilizcem ana dilim gibi demekle olmuyor, dil bu iin yaln覺zca bir boyutu. Hukuktan, inaattan, tekstilden, bilgisayardan, undan bundan anlamak laz覺m. Bu da arat覺rarak oluyor. Yani sab覺r ve zamanla piiyor terc羹man.MT mezunu olmayan alayl覺/okullu bayan arkadalar bana sald覺r覺rlar imdi...

Haklar覺n覺 yiyemem, bunlar aras覺nda tan覺d覺覺m 癟ok iyi terc羹manlar var. Nedeni ne acaba? Meslei kendi istekleriyle se癟mi olmalar覺 m覺, yoksa terc羹me b羹rolar覺nda bir 繹m羹r t羹ketmeleri mi...Benim bu karma kar覺覺k yazd覺覺m eyleri piyasadaki o y覺llar覺n terc羹manlar覺 gayet iyi biliyordur. Aram覺zda MT mezunu erek arkadalar da var, zaten onlar da alayl覺 say覺l覺rlar. Ama eletiri getirdiim MT mezunu bayan \"terc羹manlar\"dan aram覺zda pek fazla yok san覺r覺m, ne dersiniz. Onlar imdi ya ders veriyor ya da d覺 ve i癟 yaz覺malarla, telefonlarla ura覺yor.Neyse, uzun laf覺n k覺sas覺 kabul edelim etmeyelim hepimiz alayl覺y覺z

[ This Message was edited by: Selcuk Akyuz on 2003-04-15 21:00]


Direct link Reply with quote
 

shule  Identity Verified
Local time: 15:28
English to Turkish
+ ...
MT mezunlar覺 Apr 15, 2003

MT mezunu bir bayan ve baka hi癟bir ite 癟al覺mam覺 ve 癟al覺may覺 d羹羹nmeyen bir 癟evirmen olmama ramen yukar覺da yaz覺lanlar覺n 癟ounun 2000\'li y覺llarda mezun olanlar i癟in de ge癟erli olduunu itiraf etmeliyim. Ancak bay-bayan ay覺r覺m覺 konusunda ufak bir fark var, en az覺ndan benim 癟evremde. Bilkent niversitesi M羹tercim-Terc羹manl覺k B繹l羹m羹\'nde her 20 k覺za kar覺l覺k bir erkek 繹renci ya vard覺r ya yoktur... 羹nk羹 g羹n羹m羹zde erkek 繹renciler \"M羹tercim-terc羹manl覺k\" ya da dier Dil puan覺yla girilen b繹l羹mleri tercih etmiyor. Girenlerin de baar覺 oran覺 k覺zlara g繹re 癟ok daha d羹羹k. Siz hangi y覺llar覺n mezunlar覺n覺 dikkate alarak konutunuz bilmiyorum ama 2000\'li y覺llarda durum biraz daha farkl覺. Asl覺nda tart覺maya l羹zum yok. Bay/bayan, alayl覺/alays覺z farketmez.

\"Ayinesi itir, kiinin lafa bak覺lmaz. ahs覺n g繹r羹n羹r r羹tbe-i akl覺 eserinde.\"


Direct link Reply with quote
 

Alev 襤lkiz
Local time: 15:28
English to Turkish
+ ...
hepimiz alayl覺 deiliz Apr 16, 2003

Sel癟uk Bey,Size sald覺rmaya niyetim yok ama sanki siz MT mezunu bayanlara fena halde sald覺rm覺 gibisiniz. 羹phesiz pek 癟ok 癟evirmen tan覺yorsunuzdur, 羹phesiz i癟lerinde iyi veya k繹t羹, erkek veya bayan, okullu veya alayl覺 olanlar vard覺r. Yine de herhalde elinizde Ankara-襤stanbul-襤zmir bata olmak 羹zere t羹m illerde 癟al覺an 癟evirmenlerin veritaban覺 olmad覺覺na g繹re s繹yledikleriniz, ne kadar geni olursa olsun, sizin 癟evrenizle k覺s覺tl覺 kal覺yor.Yazd覺klar覺n覺zdan da MT mezunu bayan 癟evirmen olman覺n asl覺nda bu meslek i癟in bir dezavantaj olduunu anlad覺m. Zira, erkek 癟evirmen adaylar覺 daha okul s覺ralar覺nda dilerini t覺rnaklar覺na takarak 癟al覺覺rken biz herhalde o aralar g繹n羹l elendiriyor filan olaca覺z ki piyasadan, 癟eviriden bihaber ve hatta s繹zl羹ks羹z (!) olarak mezun oluyoruz. Benim d繹nemimde (1989-1993) s覺n覺flardaki erkek 繹renci say覺s覺 bir elin parmaklar覺n覺 ge癟medii gibi, benim gibi okulun birinci-ikinci s覺n覺f覺ndan itibaren 癟eviri b羹rolar覺n覺, kitapevlerini a覺nd覺r覺p, sabahtan akama 癟al覺an pek 癟ok k覺z arkada覺m vard覺. Hala da olduuna inan覺yorum.Evet 癟evirmenlik 繹zellikle T羹rkiyede yapmas覺 g羹癟 bir meslek, evet 癟ok 癟al覺mak, bir-iki alanda uzmanlamak, arat覺rmak, sab覺rl覺 olmak gerekiyor. Bunlar覺n hepsine evet ama bunlar覺 yapmak i癟in illa da erkek olmak gerekmiyor.T羹rkiyedeki genel eilim, pek 癟ok nedenden dolay覺 insanlar覺n eitim g繹rd羹kleri mesleklerde daha sonra 癟al覺mamas覺, baka alanlar tercih etmesi; yoksa nas覺l bu kadar 癟ok alayl覺 癟evirmen olabilirdi acaba??? Alayl覺lar aras覺nda makine m羹hendislii, iktisat, peyzaj mimarl覺覺, arkeoloji, sanat tarihi ve daha pek 癟ok b繹l羹mden mezun olanlar var (ve tabii ki olabilir, neyse ki bir okullu olarak alayl覺lara kar覺 deilim; 繹nemli olan insan覺n yapt覺覺 ii iyi yapmas覺 yaln覺zca ama benim g繹rd羹羹m kadar覺 ile bu piyasada alayl覺lar okullulara kar覺) ve onlar覺n 癟eviri yapmas覺na kimse bir ey demiyor ya da m羹hendisler 癟覺k覺p, kardeim siz o kadar m羹hendislik okudunuz, utanm覺yor musunuz 癟evirmenlik yapmaya demiyor da niyeyse 癟evirmenlik b繹l羹m羹nden mezun olduu i癟in baka alanlarda 癟al覺anlar, hele hele bayansa kesinlikle eletirilmeyi hak ediyor!!!Madem MT mezunlar覺 bayanlar覺n okul sonras覺 yapt覺klar覺 ilere ilikin bir dosya tutuyorsunuz, bilgilenmeniz i癟in d繹nemimden mezun olan bayanlar aras覺nda serbest 癟evirmen, irket 癟evirmeni, devlet dairesi 癟evirmeni, el癟ilik 癟evirmeni, akademisyen, 襤ngilizce 繹retmeni ve yerli-yabanc覺 irketlerin sat覺-pazarlama b繹l羹mlerinde y繹netici (sekreter deil y繹netici, ayr覺ca y繹netici sekreterlii ne zamandan beri asla yap覺lmamas覺 gereken, tenezz羹l edilmeyecek bir meslek oldu???) olarak 癟al覺anlar var.Mesleimizin sorunu herhalde bayan okullu 癟evirmen azl覺覺ndan deil, kaliteli 癟evirmen azl覺覺ndan ve kalitesiz 癟evirmen (ya da 癟evirmenimsi mi demeliyiz acaba otuz iki konuda birden 癟eviri yapt覺覺n覺 iddia edenlere) bolluundan olsa gerek. Her 繹n羹ne gelen ben de yabanc覺 dil 繹rendim, uras覺ndan da ben tutay覺m dedii s羹rece uzun s羹re b繹yle devam edecek, fiyatlar da d羹羹k kalacak, 癟evirmenler de abuk muameleler g繹rmeye devam edecek.Aran覺zdaki MT mezunu bayan terc羹manlardan biri olarak, 7/24 saat 癟eviri yap覺yorum, anlayaca覺n覺z telefonlara bir bakas覺 baks覺n l羹tfenDirect link Reply with quote
 

Selcuk Akyuz  Identity Verified
Turkey
Local time: 15:28
Member (2006)
English to Turkish
+ ...
Sevgili Alev Apr 16, 2003

bir ka癟 a癟覺klama yapmam gerekiyor san覺r覺m. ncelikle unu belirteyim, kimseyi hedef alm覺yorum, almay覺 da d羹羹nm羹yorum.Bu meslei severek ya da sevmeyerek yapan, okullu-alayl覺, er kii-hatun kii, yal覺-gen癟 癟ok say覺da terc羹man tan覺d覺m... Ortada bir veritaban覺 yok tabii, dosya filan da tutmuyorum sadece g繹zlemlerimi yazd覺m. 襤stanbul ve 襤zmir piyasalar覺n覺 dorusu hi癟 bilmiyorum, benim g繹zlemlerim Ankara\'ya dairdi.Bu meslekte rekabet birinci kural galiba! Alayl覺-Okullu, Hacettepeli-Boazi癟ili rekabeti... (羹zg羹n羹m Bilkent MT mezunu bir terc羹mana hi癟 rastlamad覺m piyasada, ama nolur bu da tart覺ma konusu olmas覺n imdi, olacaksa da taraf覺 deilim b繹yle bir tart覺man覺n)imdi ise benim ortaya att覺覺m bu erkek-kad覺n meselesi!!Alev s繹zlerimi sald覺r覺 olarak alg覺lad覺, biraz aceleyle yaz覺lan bir yaz覺yd覺, kabul ediyorum biraz ileri gitmi olabilirim. Ama sonu癟ta yorumlar覺m覺 olmasa bile baz覺 g繹zlemlerimi kabul edersiniz herhalde.Eletirilerim MT mezunu bayan arkadalara deil, MT mezunu olmas覺n覺n bu meslei yapabilmesi i癟in yeterli olduunu d羹羹nen, piyasayla ge癟 tan覺覺p zorland覺覺nda ise hemen meslek deitiren arkadalara. Bu meslee ilk girdiimizde hepimiz zorland覺k, asl覺nda bu her meslek i癟in ge癟erli, ilk g羹nler (aylar, y覺llar) zordur, ama pes etmeyenler mesleini seve seve yapar.襤statistikler mevcut deil ama u g繹zlemlerim doru olsa gerek:

MT mezunlar覺n覺n b羹y羹k 癟ounluu k覺zlar.

D羹z mant覺kla, piyasada 癟al覺an MT mezunlar覺n覺n da 癟ounluunun bayanlar olmas覺 laz覺m; ama (yine Ankara\'daki g繹zlemlerime g繹re) durum tam tersi.MT mezunu yetenekli bayan terc羹manlar var (bunlardan birisiyle 8 y覺ld覺r birlikteyim); Bu yetenek konusunda test filan yapm覺yorum, yetkili merci ben deilim, sadece 13-14 y覺ll覺k bir terc羹man olarak belki de haddim olmayarak g繹zlemlerimi payla覺yorum..

Piyasada 癟al覺anlar olmakla beraber maalesef 癟ou mesleklerini b覺rakt覺.MT mezunu erkeklerin hepsi mi baar覺l覺, hepsi mi iyi terc羹man!! Deil, ama zaten baar覺s覺z terc羹man diye bir ey yoktur ki! (baar覺s覺z doktor, m羹hendis vs. var m覺d覺r? Adam m羹hendis, yapt覺覺 t羹m binalar 癟繹k羹yor, be adam sen ne bi癟im m羹hendissin, b覺rak bu ileri denmez mi! B覺rak da bilenler yaps覺n..) 襤ini gerektii ekilde yapan terc羹man baar覺l覺d覺r, tamam belki 癟ok iyi deildir, ama baar覺l覺d覺r, ge癟imini salay覺p, m羹terilerini memnun ediyordur. Geri kalanlar benim g繹z羹mde terc羹man deildir. Bir kiinin yapt覺覺 terc羹me k繹t羹, eksik, yanl覺 vs. ise o kii terc羹man deildir.imdi k覺z覺yorum kendime nerden bulat覺m bu konuya diye Neyse devam edeyim. Benim bahsettiim MT mezunu erkekler meslei gerektii ekilde yapanlar, yani arat覺rmac覺 olanlar, kendilerini gelitirenler. Bunlar aras覺nda, 羹phesiz mevcut olan -baar覺s覺zlar, yetersizler, yabanc覺 dili veya ana dilini iyi bilmeyenler- benim g繹z羹mde terc羹man deiller zaten.Ben bayan arkadalar覺 (MT mezunlar覺) bu konuda biraz isteksiz g繹r羹yorum sadece. Ve belki de buna k覺z覺yor, biraz a覺r (haks覺z?) eletiriler yap覺yorum. zetle, daha 繹renciyken b羹rolarda/yay覺nevlerinde meslee ad覺m atan, kendisini gelitiren MT mezunlar覺n覺 seviyorum ben. Terc羹manl覺覺n okulda 繹retilenlerden farkl覺 ve biraz da zor olduunu g繹r羹nce pes eden ister erkek ister k覺z olsun MT mezunlar覺 ise benim pek haz etmediim tak覺mdan. Zaten bu gibi kiilerin bu tart覺malardan bile haberi yok asl覺nda, burada biz bizeyiz.MT mezunu olmayan alayl覺/okullu bayan arkadalar bana sald覺r覺rlar imdi...

Haklar覺n覺 yiyemem, bunlar aras覺nda tan覺d覺覺m 癟ok iyi terc羹manlar var. Nedeni ne acaba? Meslei kendi istekleriyle se癟mi olmalar覺 m覺, yoksa terc羹me b羹rolar覺nda bir 繹m羹r t羹ketmeleri mi... demitim yukar覺da. Demek istediim anla覺lmad覺 m覺 yoksa? Arkadalar bu ii seven, kendini gelitiren, arat覺ran, okuyan terc羹man ister alayl覺, ister okullu, ister erkek, ister bayan olsun fark etmez, terc羹man覺n ge癟mii, eitimi, cinsiyeti filan deil benim tak覺ld覺覺m nemli olan kiinin mesleini sevmesi, seven kii de her t羹rl羹 zorlua katlan覺r.Y繹netici sekreterlik konusunu da a癟覺klayay覺m bari... Ya arkadalar, 3 kiilik b羹rodaki sekretere bile y繹netici sekreter deniyor art覺k, halbuki ad覺 羹st羹nde, onun meslei sadece sekreterlik (ve 癟ok da zor bir i bu).

Benim eletirdiim, kiinin sekreter veya b羹ro personeli ileri neyse onlar覺 yaparken kendisine YNET襤C襤 sekreter demesi/denmesi. Hele bunu yapan bir de MT b繹l羹m羹nde 4 sene dirsek 癟羹r羹tm羹 p覺r覺l p覺r覺l gen癟lerse...Arkadalar herkese kolay gelsin, sevgiyle kal覺nDirect link Reply with quote
 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

Meslein Gelecei ....

Advanced searchWordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
memoQ translator pro
Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search