Çevirmenliğin ulusal mesleki yeterlilik standardı
Thread poster: gizem turkish

gizem turkish
Local time: 20:06
English to Turkish
+ ...
Jan 31, 2013

Çeviri örgütleri ortak çalışma yürütmüş. ÇEVİRMENLİĞİN DE BİR ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK STANDARDI VARMIŞ.
Buyrun, burada:

http://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/2013/300113/CEVIRMEN_Seviye_6_UMS.pdf


 

Ali Bayraktar  Identity Verified
Turkey
Member (2007)
English to Turkish
+ ...
Çok güzel bir gelişme Jan 31, 2013

Meslek açısından güzel bir gelişme.
Herkese hayırlı olsun.


 

gizem turkish
Local time: 20:06
English to Turkish
+ ...
TOPIC STARTER
temizlik imandandır Feb 1, 2013

Ben Tutum ve Davranışlar davranışlar başlıklı kısmı özellikle beğendiğimi itiraf etmeliyim:). Hatta temizlik imandandır gibi bir şey olsaydı kesinlikle kabul ederdim!
Birkaç not:
1. Çalışma ortamında düzenli olmak
2. Çalışma ortamında İSG ve çevre koruma kurallarının uygulanmasına özen göstermek
3. Çalışma zamanını işe uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak.

vs. vs.


 

Haluk Erkan  Identity Verified
Turkey
Local time: 20:06
German to Turkish
+ ...
Standart ve Altyapı Feb 1, 2013

Standart iyi güzel, hatta Mesleki Yeterlilik Kurmu da güzel... Buraya kadar her şey güzel. Peki çevirmenlerin yeterliliğini kim tespit edecek? Çevirmen adayları nereye başvuracak? Çevirmenlik sınavlarını kim yapacak? Sınavı hazırlayanların yeterliliğini kim berliliyecek? Buna benzer sorular ne yazık ki cevapsız. Ben deneme amaçlı başvuruda bulundum kuruma. Bakalım ne yanıt gelecek. Kanımca bunlar altyapıyı hazırlamadan mevzuatı yürürlüğe koymuşlar. Ona da şükür!

icon_smile.gif

Bu arada Çevirmen Ulusal Meslek Standartı'nın dumanı üzerinde. 29/1/2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış.

[Bearbeitet am 2013-02-01 09:58 GMT]


 

Selcuk Akyuz  Identity Verified
Turkey
Local time: 20:06
Member (2006)
English to Turkish
+ ...
Çok kırıldım Feb 1, 2013

Bilgisayar destekli çeviri araçları konusunda neler neler yazmışlar ama benden görüş istememişlericon_frown.gif

Özellikle baktım "3. Görüş İstenen Kişi ve Kuruluşlar" başlığına, adım geçmiyor. Selçuk Üniversitesi var Selçuk Akyüz yok, oysa bana sorsalardı

B.10.1 Çeviri belleğindeki mükerrer kayıtları giderir.

gibi gereksiz bir maddeye yer vermezlerdi. Bunlar "context match"in ne olduğunu bilmiyorlar demek ki!

Dikkatimi çekti, "22. Kriz ve çatışma yönetimi bilgi ve becerisi" gerekiyormuş. Tam anlamadım ama galiba askerliğini çevirmen olarak yapanlarla ilgili.icon_smile.gif Ben de 6 ay NATO emrinde çalışmıştım.[Edited at 2013-02-01 14:15 GMT]


 

cansakirt
Local time: 20:06
English to Turkish
no title Feb 4, 2013

Yanlış hatırlamıyorsam standardın taslağı haziran 2012'den itibaren uzunca bir süre fikir beyan edecek kişilere açıktı.
Ne yazık ki alanda değişiklikler talep edebilmek için takip etmek gerekiyor. Keşke çevirmenin hakkını gasp ettiği iddia edilen şirketler yerine hepimizi arayıp bizlere sorsalar.
Bu standart çevirmenliğin meslek olarak tanıtılması yönünde ufak da olsa bir adımdır.
İleride Türkiye'deki çevirmenler uyanıp organize olmaya başladığında bu standardı lehimize geliştirecek, değiştirecek söz hakkını edineceğiz diye umuyorum.


 

Baybars Araz  Identity Verified
Local time: 20:06
English to Turkish
+ ...
... Feb 21, 2013

Haluk Erkan wrote:

Standart iyi güzel, hatta Mesleki Yeterlilik Kurmu da güzel... Buraya kadar her şey güzel. Peki çevirmenlerin yeterliliğini kim tespit edecek? Çevirmen adayları nereye başvuracak? Çevirmenlik sınavlarını kim yapacak? Sınavı hazırlayanların yeterliliğini kim berliliyecek? Buna benzer sorular ne yazık ki cevapsız. Ben deneme amaçlı başvuruda bulundum kuruma. Bakalım ne yanıt gelecek. Kanımca bunlar altyapıyı hazırlamadan mevzuatı yürürlüğe koymuşlar. Ona da şükür!


Bu sadece mesleki standart. Bir çevirmen, çeviri yaparken en azında şu, şu davranışları sergilemeli gibi. Bu standart ile en azından bir meslek olduğumuz resmiyete dökülmüş oldu.


 

Faruk Atabeyli  Identity Verified
Turkey
Local time: 20:06
English to Turkish
+ ...
Çalıştay duyurusu Feb 21, 2013

Ortaya referans bir belge çıkmış olsa da üzerinde ince ayar niteliğinde değişiklikler gerektiği bir gerçek. Ancak turist rehberlerinin veya noterlerin yan dalı konumundan çıkıp mesleğimize oldukça detaylı bir tanım getirilmesi ilk aşamada olumlu bir gelişme. Bu forumlarda dillendirilmiş, dillendirilmeye devam edilen çok yararlı bilgi ve görüşler var. Bunları aramızda kalmanın ötesine götürecek, mesleki belgelere girdi olmasını sağlayabilecek, en azından tartışma konusu yapılabilecek ortamlara ihtiyaç var. Bu nedenle aşağıdaki toplantı ve benzerlerini önemsiyorum.

ÇALIŞTAY DUYURUSU

Çevirmenlik Meslek Standardında
Gelişmeler ve Süreç

Çevirmenliği meslek olarak tanımlayan ve çevirinin tüm alanlarını kapsayan Ulusal Meslek Standardı (UMS - Çevirmen) 29 Ocak 2013 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece referans niteliğinde bir metin ortaya çıkmış oldu. Çevirmenliğin öneminin kamusal düzeyde kabulü ve mesleğin ayırt edici yönlerinin tanımlanması anlamına gelen bu çalışma çevirinin alanının meslekleşmesinde bir aşama.

Bu noktada, yayınlanan UMS’nin neyi temsil ettiği, uygulamaya nasıl yansıyabileceği, uygulama sürecinin nasıl şekillenebileceği gibi ortak sorularımız var.

Çeviri Derneği olarak düzenlediğimiz çalıştayda bu konuda bilgi paylaşımına ve sürecin bundan sonrası için görüş oluşturulmasına katkıda bulunmak istiyoruz.

“UMS – Çevirmen” hakkında bilgilenmek ve görüşleriyle sürece katkı vermek isteyen herkesi, çevirinin farklı alanlarında faaliyet gösteren çevirmenleri ve alanın farklı STK’larının üyelerini ve temsilcilerini bu çalıştayda buluşmaya davet ediyoruz.

Çalıştay, UMS metni ve oluşum süreci hakkında bilgilendirici bir sunumun ardından sorular ve tartışma kısmıyla devam edecek. Çalıştayda katılımcıların soru ve görüşleri için geniş bir zaman ayrılacak. Toplantıya katılmak isteyenler ön bilgi için UMS metnine şu linkten ulaşabilirler:

http://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/2013/300113/CEVIRMEN_Seviye_6_UMS.pdf

Program:

16:00-16:15 Açılış (Turgay Kurultay)
16:15-16:45 Sunum: UMS’nin Ortaya Çıkışı ve Bundan Sonraki Süreç (Elif Ertan)
16:45-18:30 Soru ve tartışma (Moderasyon: Elif Ertan)

Tarih: 23 Şubat 2013 Cumartesi; Saat: 16:00
Yer: Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphanesi, Alay Köşkü’nde Alemdar Caddesi, Gülhane Parkı


 

Haluk Erkan  Identity Verified
Turkey
Local time: 20:06
German to Turkish
+ ...
Cevap Mar 2, 2013

Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan cevap geldi, aynen buraya aktarıyorum:


Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 07.10.2006 tarih ve 26312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. MYK’ nın amacı; Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini (UMYS) kurmak ve işletmektir.

Ulusal Yeterlilik Sisteminin kurulması ve işletilmesi aşamalı olarak gerçekleştirilecek bir süreçtir. Bu süreçte MYK öncelikli olarak meslek standartlarını belirlemekte sonrasında ise meslek standartlarını temel alan yeterlilikler geliştirilerek bu yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapılmaktadır. Bahsi geçen görevler bizzat MYK tarafından değil görevlendirdiği kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Mesleklere ilişkin standart ve yeterlilik belirleme çalışmaları sektör ihtiyaçları dikkate alınarak MYK tarafından kademeli olarak başlatılmış olup, tespit edilen standartlar ve yeterlilikler Kurumumuzun internet sitesinde kamuoyunun görüşlerine sunulmuştur.

Ulusal Yeterlilik Sisteminin diğer bileşeni olan sınav ve belgelendirme süreci ise belirlenen ulusal yeterliliklerde akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kurum kuruluşlarca yürütülmektedir. Belgelendirme için gerekli tüm işlemler ilgili yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yetkilendirilmiş kurumun yapacağı sınav ve değerlendirme sonucunda belgelendirilmesi uygun olan kişilere Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde (UYÇ) durumlarına uygun MYK belgeleri verilmekte, yeterlilik belgesi almak için gereken şartlar ise her meslek standardı için geliştirilen yeterliliklerle belirlenmektedir. Buna göre MYK belgeleri almak isteyen adaylar belge almak istediği yeterlilikte yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan birine başvurmaktadır. Bireylere yönelik her türlü bilgilendirme söz konusu kuruluşlar tarafından yapılacaktır.

Bilgi edinme talebinizde belirttiğiniz alanda Çevirmen (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı yayımlanmış, Ulusal Yeterlilik hazırlama çalışmaları ise devam etmektedir. Söz konusu alanda henüz Ulusal Yeterlilik yayınlanmadığından sınav ve belgelendirme süreçleri başlatılmamıştır. Ulusal Yeterliliğin yayınlanması takiben sınav ve belgelendirme yapmak isteyen kuruluşların yetkilendirilmesi başlatılacaktır. Belge almak isteyen kişiler Kurumumuz internet sitesinde yayınlanan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvuruda bulunarak mesleği ile ilgili alandaki ulusal yeterlilikte tanımlanmış koşullara uygun sınava girebilir ve başarılı olmaları durumunda MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini alabilirler.

Konuyla ilgili gelişmeleri www.myk.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.
Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.
T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu
Bilgi Edinme Birimi

Atatürk Bulvarı No: 227 Kat: 11
06680 Kavaklıdere ANKARA

Tel: 0312 428 72 08-09
Faks: 0312 428 72 07


Başvurudan bir ay sonra gelen bu cevap (yurtdışındaki kurumlara yaptığım başvurular bile en geç 2 haftada yanıtlanıyor), daha önceden de belirttiğim durumun uzunca açıklaması. Ne demiştim:


Kanımca bunlar altyapıyı hazırlamadan mevzuatı yürürlüğe koymuşlar.


Arkadaşlar sizin anlayacağınız, fazla değil 3-5 sene sonra isteyenler, gerek görenler bu kurumun yetkilendirdiği yerlerde -küçük bir bahşiş/ödenek karşılığında- tabii ki sınava tabi tutularak Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilecekler. Gözümüz aydın!

Peki bu sınava girmeyenler ne olacak? Onlar çevirmenlik yapamayacaklar mı? Kafanız karışmasın, onlar da merdiven altında laptoplarla işlerine devam edecektir...

[Bearbeitet am 2013-03-02 11:41 GMT]


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

Çevirmenliğin ulusal mesleki yeterlilik standardı

Advanced searchAnycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search