Bilirkişi tercüman başvurusu
Thread poster: dentist76

dentist76
Local time: 05:20
Russian to Turkish
+ ...
Aug 21, 2013

Arkadaşlar günaydın,
21.08.2013 tarihi itibari ile tapuda yeminli tercüme yapabilmek için adliyeden bilirkişi belgesi istemeye başladılar. Tabi haberim olmadığından mayıs ayındaki başvuruları kaçırdım ve Ekim ayını beklemek gerekiyormuş. Şu an tapuda işlemler durmuş vaziyette çünkü diğer tercümanların da bundan haberi yokmuş. Sadece adliyede tercüme yapan 1-2 tercüman bu belgeyi alabilmiş.
Bu konuda bir bilgisi, bir çözüm önerisi olan varmı?
Örneğin bütün illerde başvuru süresi aynımıydı? Bu yakında başvuru alan bir il varmıdır?
Başka ilin adliyesinden alınan belge geçerli olurmu, vs.


 

Recep Kurt  Identity Verified
Turkey
Local time: 05:20
Member (2011)
English to Turkish
+ ...
Bilgi Aug 21, 2013

Kilis Adalet Komisyonu ilgili yazısından:


"5 Mart 2013 gün ve 28578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Ceza Muhakemesi Kanuna göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ve 04/12/2004 tarih ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 202. maddesi uyarınca tercüman listelerinin düzenlenmesi, güncellenmesi, tercüman olarak başvurabilecek olanların uzman oldukları dillerin belirlenmesi ve nitelikleri, başvuru şekli, başvuruların değerlendirilmesi, kabulü ve listeden çıkarılma usul ve esasları ile tercümanlarca uyulması gereken ilkeler düzenlendiğinden,
Komisyonumuzca Tercüman Bilirkişi listeleri oluşturulacaktır"

Başvuru tarihleri illere göre değişebiliyor bu arada

"1- Bilirkişi olarak görev almak üzere yapılacak başvuruların müracaat süresi, 02/05/2013 tarihinden 17/05/2013 tarihi mesai bitimine kadardır.
2- Tercüman bilirkişisi olarak görev yapmak isteyenler, şahsen başvuru dilekçesi ve ekleri ile birlikte Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuru yapacaktır.
3- Listeye kabul edilenler 17/06/2013 tarihinde yemin etmek üzere Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir.
BİLİRKİŞİLERDE ARANAN ŞARTLAR
Listeye kabul şartları
Madde 6 - (1) Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
c) En az ilkokul mezunu olması,
ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması, gerekir.

BİLİRKİŞİLİĞE İHTİYAÇ DUYULAN TERCÜMANLIK ALANLARI

KÜRTÇE (ZAZACA GİBİ LEHÇELERİ DE DAHİL), ARAPÇA, İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA, FARSÇA VE DİĞER DİLLERDE.
SAĞIR VE DİLSİZLER İÇİN İŞARET DİLİ TERCÜMANI

Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler;
Madde 8 - (1) Başvuru dilekçesine;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
ç) İki adet vesikalık fotoğraf,
d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
e) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra ettiğine dair yazılı beyanı,
f) Adli Sicil Kaydı belgesi, eklenir.

Taliplilerin 17/05/2013 tarihinde mesai bitimine kadar Adli Yargı Adalet Komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 18/04/2013"


 

Haluk Erkan  Identity Verified
Turkey
Local time: 05:20
German to Turkish
+ ...
Mahkemelerde Tercümanlık Aug 26, 2013

Konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma, okumanızı tavsiye ederim...
http://incikayar.blogspot.com/2012/05/mahkemelerde-tercuman.html


 

Halil Ibrahim Tutuncuoglu "Бёcäטsع Լîfe's cômplicåtعd eñøugh"
Turkey
Local time: 05:20
Turkish to English
+ ...
Selamlar, Sep 2, 2013

En son tapu satış işlemlerinde mahkeme zaptı olacak denilince bu sabah adliyeye gittim 100 kişilik çevirmen listesi var sadece bunlar yapacakmış .İstanbulun 20 milyonluk nufusuna belki 10 adet İng. çevirmen düşmekte. Ne çeviri derneklerini aramışlar ne tercümanlara ne de şirketler sormuşlar.Herkes İstanbul adliyesinin Adalet komisyonunu arar ve eski düzende yani noter zaptı ile yapılan çevirilerde hiç bir sorun yoktu derse belki birşeyler olur. Şu anda satışlar durmuş vaziyette, hem Türkiye Milyonlarca dolar zarara girecek satışlar durduğu için ve hem çeviri büroları, hem de çevirmenler iş yapamayacak. Bilginize.

 

Kenan Oruç
Turkey
Russian to Turkish
+ ...
Nereye başvuracağız Aug 2, 2014

Bu başvuruları il adliyesine yapıyoruz sanıyorum. Bu konuda bilgisi olan var mı? İlçe adliyelerinde durum nasıldır bilemiyoruz. Ekim ayını bekleyeceğiz sanırım.

 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

Bilirkişi tercüman başvurusu

Advanced searchAnycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search