Üyelikte yeni seçenekler ve þimdiye dek en geniþ kapsamlý ProZ.com kampanyasý: “Yolumuz Açýk”
Thread poster: Jared Tabor

Jared Tabor
Local time: 00:54
SITE STAFF
Nov 11, 2016

Eðer bir ProZ.com üyesi iseniz ya da üye olmayý düþünüyorsanýz, ProZ.com üyeliklerinize yeni seçenekler eklendi. Þimdi ihtiyaçlarýnýza göre iki farklý hizmet paketinden birini seçebilirsiniz:
  1. Standart hizmet paketi, eðer hâlihazýrda tam üyeliðe sahipseniz, þu an faydalandýðýnýz tüm ayrýcalýk ve hizmetleri içermektedir. Fiyatlar da daha iyi, özellikle de otomatik abonelik seçeneðini kullanýrsanýz (artýk üyelik bitimi ve yenileme tarihleri için endiþelenmeye gerek yok).
  2. 15 Kasým’da yeni bir Artý paket sunuyoruz. Tam zamanlý çalýþan profesyonel serbest çevirmenlerin ihtiyaçlarý gözetilerek, bu pakete Standart paketteki her þey ARTI bazý ekstralar dâhil edildi. Bu paket için özel ön kayýt ücretlendirmesi 15 Kasým’a kadar geçerlidir.


Bu iki hizmet paketinin sunumuyla baðlantýlý olarak bir de kampanya baþlatýldý. Bu kampanyanýn temasý Yolumuz Açýk. Bir serbest çevirmen olarak kariyerinizin hangi aþamasýnda olursanýz olun, ProZ.com, ulaþmayý istediðiniz noktaya sizi taþýyacak araç ve fýrsatlarý size sunmak için burada.

Bu, ProZ.com’un büyük teþvikleri de içeren þimdiye kadarki en kapsamlý kampanyasý olacak. Fiyatlar indirimlidir ve özel ödül daðýtýmý devam etmektedir. Her Cuma günü bir Apple Saat veriyoruz (þimdiye dek üç talihli ilan edildi), ve bir büyük ödül talihlisi yýlsonunda yeni bir Nissan Juke otomobili evine götürecek.

Zaten ProZ.com üyesi iseniz üyeliðinizi þimdi yenilemek isteyebilirsiniz. Unutmayýn ki, erken yenilemelerde mevcut üyeliðinizin geri kalan süresini kaybetmezsiniz. Ve lütfen haberi yaymamýza yardýmcý olun!

Henüz bir ProZ.com üyesi deðilseniz þimdi katýlmak için en iyi zaman »
1196e28ef97c7b055962fe27ca30fe91_Open_road_forum.jpg
Üyelik hakkýnda sorularýnýz mý var? ProZ.com ekibine destek sistemi aracýlýðýyla ulaþabilirsiniz. Ayrýca ProZ.com site ekibinden biri ile üyelik sayfasýnda canlý sohbet edebilirsiniz.

Duyurunun orijinali Ýngilizce olarak þu adreste yayýnlanmýþtýr http://www.proz.com/topic/307835

Localized by Eser Perkins http://www.proz.com/translator/1326256


 

ATIL KAYHAN  Identity Verified
Turkey
Local time: 06:54
Member (2007)
Turkish to English
+ ...
Ten-year Membership Pricing Nov 11, 2016

I could not see the pricing information for ten-year membership at the website. I understand that the per-year price for a ten-year membership is significantly lower than annual membership. I am currently a ten-year member, and I remember paying about $750.00 at that time. Did that price come down as well?

Regards.


 

Selcuk Akyuz  Identity Verified
Turkey
Local time: 06:54
Member (2006)
English to Turkish
+ ...
Rahat okumanız için Türkçe karakterler düzeltildi Nov 11, 2016

Jared Tabor wrote:
Üyelikte yeni seçenekler ve şimdiye dek en geniş kapsamlı ProZ.com kampanyası: “Yolumuz Açık”

Eğer bir ProZ.com üyesi iseniz ya da üye olmayı düşünüyorsanız, ProZ.com üyeliklerinize yeni seçenekler eklendi. Şimdi ihtiyaçlarınıza göre iki farklı hizmet paketinden birini seçebilirsiniz:
  1. Standart hizmet paketi, eğer hâlihazırda tam üyeliğe sahipseniz, şu an faydalandığınız tüm ayrıcalık ve hizmetleri içermektedir. Fiyatlar da daha iyi, özellikle de otomatik abonelik seçeneğini kullanırsanız (artık üyelik bitimi ve yenileme tarihleri için endişelenmeye gerek yok).
  2. 15 Kasım’da yeni bir Artı paket sunuyoruz. Tam zamanlı çalışan profesyonel serbest çevirmenlerin ihtiyaçları gözetilerek, bu pakete Standart paketteki her şey ARTI bazı ekstralar dâhil edildi. Bu paket için özel ön kayıt ücretlendirmesi 15 Kasım’a kadar geçerlidir.


Bu iki hizmet paketinin sunumuyla bağlantılı olarak bir de kampanya başlatıldı. Bu kampanyanın teması Yolumuz Açık. Bir serbest çevirmen olarak kariyerinizin hangi aşamasında olursanız olun, ProZ.com, ulaşmayı istediğiniz noktaya sizi taşıyacak araç ve fırsatları size sunmak için burada.

Bu, ProZ.com’un büyük teşvikleri de içeren şimdiye kadarki en kapsamlı kampanyası olacak. Fiyatlar indirimlidir ve özel ödül dağıtımı devam etmektedir. Her Cuma günü bir Apple Saat veriyoruz (şimdiye dek üç talihli ilan edildi), ve bir büyük ödül talihlisi yılsonunda yeni bir Nissan Juke otomobili evine götürecek.

Zaten ProZ.com üyesi iseniz üyeliğinizi şimdi yenilemek isteyebilirsiniz. Unutmayın ki, erken yenilemelerde mevcut üyeliğinizin geri kalan süresini kaybetmezsiniz. Ve lütfen haberi yaymamıza yardımcı olun!

Henüz bir ProZ.com üyesi değilseniz şimdi katılmak için en iyi zaman »
1196e28ef97c7b055962fe27ca30fe91_Open_road_forum.jpg
Üyelik hakkında sorularınız mı var? ProZ.com ekibine destek sistemi aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Ayrıca ProZ.com site ekibinden biri ile üyelik sayfasında canlı sohbet edebilirsiniz.

Duyurunun orijinali İngilizce olarak şu adreste yayınlanmıştır http://www.proz.com/topic/307835

Localized by Eser Perkins http://www.proz.com/translator/1326256


 

Emin Arı  Identity Verified
Turkey
Local time: 06:54
Member
English to Turkish
+ ...
Yerel ödeme şeçeneği Nov 12, 2016

Yerel ödeme seçeneği şu anda sadece yeni üyelik için, ama değiştireceklerini söylediler. Umarım öyle olur.

Yeni üye olmak isterseniz 310 lira ödemeniz yeterli, şu andaki kurla yaklaşık 95 dolar falan.

Üyeliğinizi uzatmak isterseniz 120 dolar ödemeniz gerekiyor. Her ne kadar kredi kartından ödeme yapılınca masraf alınmıyor dense de kredi kartı şirketleri kurlarla oynayarak yurt dışındaki alışverişlere çaktırmadan komisyon ekliyor. Yani 120 dolar oluyor 125-130 dolar.

Umarım proz.com böyle bir karmaşıklığı söz verdiği gibi ortadan kaldırır.

Araba hediye etmesi de tartışmaya açık bir uygulama.


 

Adnan Özdemir  Identity Verified
Turkey
Local time: 06:54
Member (2007)
German to Turkish
+ ...
Yerel ödeme seçeneğinin IBAN numarasını dörderli ayırma Jul 28, 2017

Emin Bey üstadım,
site yönetimine rica etseniz de şu yerel ödeme IBAN'ını 4'erli ayırsalar. Kaç vakittir bakıp bakıp çıkıyordum, şimdi mecburen bankamatik için not almam gerekti. Hiç olmazsa başkalarına kolaylık olsun (benim gibi internet bankacılığı kullanmayanlar için).

Sağolun


 

Emin Arı  Identity Verified
Turkey
Local time: 06:54
Member
English to Turkish
+ ...
Paranın ne önemi var? Jul 29, 2017

Adnan Özdemir wrote:

Emin Bey üstadım,
site yönetimine rica etseniz de şu yerel ödeme IBAN'ını 4'erli ayırsalar. Kaç vakittir bakıp bakıp çıkıyordum, şimdi mecburen bankamatik için not almam gerekti. Hiç olmazsa başkalarına kolaylık olsun (benim gibi internet bankacılığı kullanmayanlar için).

Sağolun


Adnan hocam,

Kalbimi kırıyorsun. Senden para isteyen mi oldu? Tükkan seninicon_smile.gif))))


 

Adnan Özdemir  Identity Verified
Turkey
Local time: 06:54
Member (2007)
German to Turkish
+ ...
Hurry up millet. Jul 29, 2017

Hurry hurry upppppp arkadaşlar

Emin Ağabey duruma el koydu.

Acele edin bu fırsat kaçmazzzzzicon_wink.gif


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

Üyelikte yeni seçenekler ve þimdiye dek en geniþ kapsamlý ProZ.com kampanyasý: “Yolumuz Açýk”

Advanced searchWordFinder Unlimited
For clarity and excellence

WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.

More info »
SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running, helps experienced users make the most of the powerful features, ensures new

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search