T羹rk癟e'nin Matematii
Thread poster: Nizamettin Yigit

Nizamettin Yigit  Identity Verified
Turkey
Local time: 19:28
Dutch to Turkish
+ ...
Oct 2, 2005

Aa覺daki yaz覺y覺 e-mail ile ald覺m. Okuduktan sonra da en az覺ndan dil mekanistiine dayal覺 ifadeler i癟eridii i癟in buraya ta覺yay覺m istedim.

Yazar覺n覺 tan覺m覺yorum.

Sal覺cakla

N. Yiit

Eklenti:
Bu bal覺覺 atarken bir baka yere bakmad覺覺m halde daha sonra Yazar覺 merak ettiimden bir tarama yap覺nca ayn覺 bal覺覺 g繹rd羹m.

Yazar覺n 繹zge癟mii hakk覺nda bilgi bu balant覺 nomtas覺ndan ulaabileceiniz sayfan覺n sonunda.

http://www.ucnokta.com/modules.php?name=bilgi&op=preview&id=220
===========

TRKE 羹zerine ilgin癟 bir deerlendirme
T羹rk癟e 羹zerine bir matematik modelleme ve bunun olas覺 sosyalyans覺malar覺
羹zerine bir zihin jimnastii:
"Victor Hugo iirlerini 40.000 kelime ile yazd覺. T羹rk癟e'yi en
zenginkullananlardan Yaar Kemal'in romanlar覺 3.500 kelimeyi ge癟mez"
g繹r羹羹 癟ok yayg覺nd覺r.

Bu g繹r羹 hakl覺d覺r zira T羹rk癟e'nin Frans覺zca'ya oranla daha az
s繹zc羹k i癟erdii dorudur. 襤ngilizce'ye, Almanca'ya, 襤spanyolca'ya oranla da daha az s繹zc羹ki癟eriyor olmas覺 gerekir. Ne var ki bu T羹rk癟e'nin daha yetersiz bir dil olduu anlam覺na gelmez! 癟羹nk羹 T羹rk癟e az s繹zc羹k ile 癟ok ey anlatabilen bir dildir! Daha fazla s繹zc羹k i癟erse bunun kimseye zarar覺 dokunmaz ancak, gerei yoktur.

Baka bir dilden T羹rk癟e'ye 癟eviri yapan herkes s繹zl羹羹 a癟t覺覺nda,
aralar覺nda minik anlam farklar覺 olan bir 癟ok s繹zc羹羹n T羹rk癟e
kar覺l覺覺nda 癟ou zaman ayn覺 kelimeyi okur. bu, ilk bak覺ta bir eksiklik gibi g繹r羹nebilir, oysa 繹yle deildir. 羹nk羹 yukar覺da ad覺 ge癟en diller kelimelerin statik olan anlamlar覺n覺 繹renmeye, T羹rk癟e ise bu anlamlar覺 bulup 癟覺karmaya, yani dinamik anlamland覺rmayadayal覺d覺r. T羹rk癟e'de anlamlar覺 s繹zl羹kteki tan覺mlar deil, kelimelerin c羹mle i癟indeki konumlar覺 belirler. Tam bu noktada, T羹rk癟e'nin, referans olmak
羹zere sadece gerektii kadar覺 s繹zl羹klere al覺nm覺, sonsuz say覺da kelime
i癟erdii bile 繹ne s羹r羹lebilir.

襤ngilizce-T羹rk癟e s繹zl羹kte "sick", "ill" ve "patient"覺n kar覺s覺nda
hep "hasta"yazar. Bu balamda ingilizce'nin 羹癟 kat daha fazla s繹zc羹k
i癟erdii s繹ylenirse bu dorudur. Ancak, aradaki farklar覺n T羹rk癟e'de
vurgulanamad覺覺 s繹ylenmeye kalk覺l覺rsa bu yanl覺 olur: doktor falanca
"beyin hastas覺 olmak", "b繹brek hastas覺 olmak", "internet hastas覺 olmak", "filanca ark覺n覺n hastas覺 olmak" aras覺ndaki fark覺 T羹rk癟e konuan herkes bir 癟覺rp覺da anlar. Bunun nas覺l olabildiini g繹rmek zor deildir. Bir kalem al覺p, alt alta:

>3+5==

>12+5==

>38+5==

yazmak, sonra da bunlar覺 toplamak yeterlidir. hepsinde ayn覺 "+5"
yazd覺覺 halde sonu癟lar farkl覺 癟覺k覺yorsa, T羹rk癟e'de de hepsinde ayn覺
"hastas覺 olmak" ifadesi ge癟tii halde sonu癟lar farkl覺 olacakt覺r.
T羹rk癟e'nin az ara癟 ile 癟ok iyapmas覺n覺n s覺rr覺 matematikte yatar. 0'dan
9'a kadar 10 tane rakam, art覺, eksi,癟arp覺, b繹l羹 d繹rt ilem iareti ve
bir ondal覺k ayrac覺 virg羹l, yani topu topu 15 simge ile sonsuz say覺da
ilem yap覺labilir.

T羹rk癟e de benzer 繹zellikler g繹sterir. T羹rk癟e matematie dayal覺
olmaktan da 繹te, neredeyse matematiin k覺l覺k deitirmi halidir.

T羹rk癟e'deki herhangi bir fiilin 癟ekiminin ve kelimelerin nas覺l
癟oul yap覺laca覺n覺n 繹renilmi olmas覺, hen羹z varl覺覺 bile bilinmeyen, 5
y覺l sonra T羹rk癟e'ye girecek fiillerin nas覺l 癟ekileceinin ve 300 y覺l
繹nce unutulmu kelimelerin 癟oullar覺n覺n ne olduunun biliyor olmas覺
demektir.

Bu t覺pk覺 birinci dereceden 2 bilinmeyenli bir denklemin nas覺l
癟繹z羹lecei 繹renildiinde, sadece "x==6", "y=#" olan denklemlerin deil,ayn覺 dereceden b羹t羹n denklemlerin nas覺l 癟繹z羹leceinin 繹renilmi
olmas覺 gibidir.

Oysa s繹zgelimi ingilizce'de "go", "went" olurken "do", "did" olur.
癟oul ekleri i癟in de durum ayn覺d覺r: "foot", "feet" olurken "boot",
"beet" deil "boots" olur. Bunun tutarl覺 bir i癟 mant覺覺 yoktur, tek care b繹yle olduklar覺n覺n bellenmesidir.

T羹rk癟e'de ise, statik kelimeleri ezberlemek yerine dinamik
kurallar覺 繹renmek gerekir. T羹rk癟e'de neredeyse istisna bile yoktur.
Olanlar da ses uyumu gerei"alma" olmas覺 gereken meyve isminin "elma"
bi癟imine d繹nmesi gibi birka癟 minor istisnad覺r. Kurallar ise neredeyse,
bu dili icat edenlerin T羹rk olduuna inanmay覺 zorlat覺racak kadar g羹癟l羹
ve kesindir. Bu noktadan sonra, anlat覺lanlar覺 matematik olarak form羹le
etmek, aradaki ilikiyi somutlat覺rabilmek a癟覺s覺ndan yararl覺 olacakt覺r.
Bunu yapman覺n en kolay yolu ikili say覺 sistemini kullanmak olduu i癟in
de yaln覺zca 0 ve 1'leri kullanmak yeterlidir. izleyen
繹rneklerde[1==var] ve [0==yok] anlam覺nda kullan覺lm覺lard覺r.

kelime k繹k羹 癟oul eki matematik ifade

ev ler ev ler

1.0 0.1 1.1

T羹rk癟e'deki b羹t羹n kelimelerin 2 bit olduu varsay覺labilir (ileride
bit say覺s覺 artacak). Tekil olan b羹t羹n kelimeler 1.0 (kelime k繹k羹 var;
癟oul eki yok), 癟oul olanlar ise 1.1'dir (kelime k繹k羹 var; 癟oul eki
var). Bu kural hi癟 deimemek bir yana, 繹ylesine g羹癟l羹d羹r ki T羹rk癟e'de
baka hi癟 bir dilde yap覺lamayacak birey yap覺l覺p, olmayan bir kelimenin
癟oulu dahi s繹ylenebilir (0.1). birisikar覺s覺ndakine sadece "ler"
dediinde, alaca覺 tepki: "anlad覺k ler de, neler?"t羹r羹nden bir cevap
olacakt覺r. Bir eylerin 癟oulunun s繹ylendii bellidir de, neyin
癟oulunun kastedildii a癟覺k deildir.

vurgulama s覺fat k繹k羹 zay覺flatma matematik ifade

k覺rm覺z覺

0.1.0

k覺pk覺rm覺z覺

1.1.0

k覺rm覺z覺ms覺

0.1.1

k覺pk覺rm覺z覺 ms覺

1.1.1

T羹rk癟e'deki s覺fatlar覺n anlam覺n覺 kuvvetlendirmeye veya zay覺flatmaya
yarayan bu kural da hi癟 deimez. Hatta istenirse bu kurala uyan ama
hi癟 bir s繹zl羹kte bulunmayan, hem kuvvetlendirilmi hem de zay覺flat覺lm覺
garip s覺fatlar billet 羹retilebilir. "g羹ne domazdan az 繹nce ufuk
k覺pk覺rm覺z覺ms覺 (k覺p + k覺rm覺z覺 +ms覺;[1.1.1]) bir renk ald覺" dendiinde,
herkes neyin kastedildiini anlayacakt覺r. 羹nk羹 ayak羹st羹 t羹retilen bu
s覺fat, hi癟bir s繹zl羹kte yer almaz ama, T羹rk癟e konuan herkesin 癟ok iyi
bildii bu kurala uygundur.

Fiil 癟ekimlerinde de iler farkl覺 deildir. Burada zorunlu olarak
kii i癟in 3,zaman i癟in 2 bitlik gruplar kullan覺lacak. oklu bit
gruplar覺 unlar覺 ifade edecek:

011 == ben

010== sen

000== o

111== biz

110== siz

100== onlar

00== geni zaman

11== imdiki zaman

10== gelecek zaman

01== ge癟mi zaman

k繹k kii matematik ifade

yeterlilik ............ oku (y)abil di m==
1.1.0.01.0.0.011 olumsuz

.............. oku (y)a ma z m覺 s覺n ==
1.1.100.0.1.010

zaman .................. gel me (y)ecek ti== 1.0.1.10.1.0.000
zaman

.................. git me di k==
1.0.1.01.0.0.111 hikaye

................. a覺r abil ecek ti niz ==
1.1.0.10.1.0.110rivayet

...............bil (i)yor lar==
1.0.0.11.0.0.100

Tabloda zaman ile ilgili k羹me 3 bit yap覺l覺p ge癟mi zaman "di'li
ge癟mi" ve"mi'li ge癟mi" olarak ikiye ayr覺labilir, soru bilekeni i癟in
ayr覺 bir biteklenebilir, emir ve art kipleri de iin i癟ine kat覺labilir
ancak, sonu癟 deimezdi.

C羹mleleri oluturan 繹elerin (繹zne, nesne, y羹klem, vb...)
s覺ralamas覺 da rastgele deildir. T羹rk癟e c羹mleler bir t羹r "crescendo"
(iddeti giderek artan dizi)izlerler. B羹t羹n vurgu en sonda yer alan
y羹klem (fiil) 羹zerindedir. Dier 繹elerin 繹nemi, y羹kleme olan
yak覺nl覺k/uzakl覺k konumlar覺 ile belirlenir. Y羹kleme yak覺nla覺ld覺k癟a 繹nem
artar. Gene matematiksel olarak ele almak gerekirse, c羹mleyi oluturan
her bir 繹enin toplam 繹e say覺s覺 kadar haneden oluan bir matematik
deere sahip olduu varsay覺labilir.

"d羹n ahmet cam覺 k覺rd覺" c羹mlesi 4 繹eden olumaktad覺r; o halde her
繹e 4 haneli bir deere sahip olacak, ilk 繹e en d羹羹k, son 繹e ise en
y羹ksek deeri ta覺yacakt覺r.

c羹mle

matematik deer

0001

matematik deer

0011

matematik deer

0111

matematikdeer

1111

1 d羹n Ahmet cam覺 k覺rd覺.

2 d羹n cam覺 Ahmet k覺rd覺.

3 Ahmet d羹n cam覺 k覺rd覺.

4 Ahmet cam覺 d羹n k覺rd覺.

5 cam覺 d羹n Ahmet k覺rd覺.

6 cam覺 Ahmet d羹n k覺rd覺.

imdi tablodaki c羹mleler tek, tek ele al覺nabilir:

1. c羹mle: d羹n Ahmet bir i yapt覺 ve bu cam覺 k覺rmakoldu.

2. c羹mle: d羹n k覺r覺lan cam覺 bakas覺 deil Ahmet k覺rd覺 (su癟luahmet!).

3. c羹mle: Ahmet'in d羹nk羹 ii cam覺 k覺rmak oldu (belki 繹ncekig羹n kitap
okumutu).

4. c羹mle: Ahmet cam覺 herhangi bir zaman deil, d羹n k覺rd覺(yar覺n
k覺rmas覺 gerekiyor olabilirdi).

5. c羹mle: cam d羹ne kadar salamd覺, k覺r覺lmas覺n覺n su癟lusu ise Ahmet.

6. c羹mle: cam覺 Ahmet zaten k覺racakt覺, bunu d羹nyapt覺.

C羹mleyi oluturan 繹eler kesinlikle ayn覺 kal覺rken (cam hep 'i'
haliyle "cam覺"olarak kald覺; fiil hep 3. tekil ah覺s, di'li ge癟mi
zamanda 癟ekildi, vb.) sadece yerlerinin deimesi c羹mlelerin anlamlar覺n覺 da deitirdi.

Her c羹mlede 0011, 0001'den daha fazla, 0111 bu ikisinden daha
fazla, 1111 ise hepsinden daha fazla 繹nem ta覺d覺. Anlam覺 belirleyen de
zaten her bir 繹enin matematik deeri oldu. Kelimelerin statik anlamlar
ta覺d覺klar覺 dillerde, zaman belirtecinin (d羹n) yeri deitirilerek elde
edilebilecek 2 癟eitlemenin d覺覺ndadier anlamlar覺 vermek i癟in kip
deitirmek (edilgen kip - passive modekullanmak) veya araya a癟覺klay覺c覺
baka kelimeler eklemek gerekir. T羹rk癟e konuanlar ise her bir c羹mlenin
dierinden fark覺n覺 derhal anlarlar.

Matematik ile olan al覺-veri yaln覺zca verilen 繹rneklerle s覺n覺rl覺
deildir. T羹rk癟e'nin ne taraf覺 ele al覺nsa bu iliki ile y羹z y羹ze gelinir.

T羹rk癟e'nin bu 繹zelliini "insanlar kendilerine ulaan mesajlar覺
nas覺l anlarlar? bunun kullan覺lan dil ile bir ilgisi var m覺d覺r? bir
Frans覺z, bir ingiliz, bir T羹rk ayn覺 mesaj覺 kendi ana dillerinde alsalar, birbirleri ile ayn覺 ekilde mi, yoksa farkl覺 m覺 alg覺larlar? eer dilin alg覺lamayla ilgisi varsa, iin i癟ine birdil kar覺mad覺覺 yani s繹zgelimi bir pantomim g繹sterisi izlenir veya 羹zerinde hi癟 yaz覺 olmayan bir afie bak覺l覺rken, dil ile ilgili bu al覺kanl覺klar nas覺l etki ederler?"
t羹r羹nden sorulara yan覺t ararken fark ettim. Bu 繹zellik konuya ilgi
ve sab覺rla yakla覺p, bakmay覺 bilen herkesin g繹rebilecei kadar a癟覺k. O
nedenle, bug羹ne kadar kesinlikle bakalar覺 taraf覺ndan da g繹r羹lm羹
olmal覺. "T羹rk癟e 癟ok lastikli, nereye 癟eksen oraya gidiyor" diyenler de
asl覺nda, hayal meyal bu 繹zellii fark eder gibi olup, ne olduunu tam
adland覺ramayanlard覺r. T羹rk癟e teknik a癟覺dan m羹kemmel bir dildir.

Bu m羹kemmelliin nedeni matematik ile olan i癟 i癟eliktir. Keza, ne
yaz覺k ki T羹rk癟e'nin, bu dili konuanlara kurduu tuzak da buradad覺r.
kentli-k繹yl羹,eitimli-eitimsiz, doulu-bat覺l覺, vb... k羹lt羹r
癟at覺malar覺 d羹nyan覺n her yerinde vard覺r. Gene d羹nyan覺n her yerinde iyi,
k繹t羹 ileyen bir "asimilasyon" ve/veya"adaptasyon" s羹reci bu 癟at覺may覺
kendi i癟inde bir tak覺m sentezlere g繹t羹r羹r. T羹rkiye bu a癟覺dan d羹nya
genelinin biraz d覺覺ndad覺r. Bizde "asimilasyon" ve/veya"adaptasyon"
s羹reci ya hi癟 癟al覺maz, ya da ak覺l almaz bir yaval覺kta 癟al覺覺r. Sorun,
baka sebeplerin yan覺 s覺ra kulland覺覺m覺z dilden de kaynaklanmaktad覺r. D羹羹nme, kendi kendine s繹zs羹z konuma olarak kabul edilirse (bence 繹yledir),anadilin kiilerin d羹羹nce yap覺s覺 羹zerinde etkili olduunu da kabul etmek gerekir; insanlar kendi anadillerinde d羹羹n羹rler. T羹rklerin b羹y羹k paradoksu ite buradad覺r. Teknik a癟覺dan m羹kemmel bir dil olan T羹rk癟e, kendi d覺覺m覺zdaki d羹nyay覺 kendimizce deitirmeden, olduu gibi alg覺lamaktaki en b羹y羹k engelimizi oluturmaktad覺r.

rnein, T羹rkiye d覺覺na yabanc覺 i癟i olarak giden ilk nesil gerek
bulunduklar覺 羹lkenin dilini 繹renme, gerekse oradaki yaam bi癟imine ayak uydurma konusunda muhteem bir direni g繹sterdiler. Bu direniin
boyutlar覺 o denli b羹y羹k oldu ki, baka hi癟 bir diasporada g繹zlenmeyen
gelimeler yaand覺. T羹rk diasporas覺, gettola覺p kendi k羹lt羹r羹n羹 gene
kendi i癟ine kapan覺k bir 癟evrede yaayacak yerde, kendi k羹lt羹r kurumlar覺n覺 o 羹lkeye ithal etti. Asimile olmaya en diren癟li k羹lt羹rlerden biri kabul edilen 襤spanyollar, gittikleri yere sadece gazetelerini ve bazen de radyolar覺n覺 ta覺makla yetinirken; T羹rklerin bunlara ek olarak (hemde birden 癟ok) televizyon kanallar覺 ve hatta kendi fast-food'lar覺 (lahmacun,d繹ner, vs...) oldu.

Bunlar覺 baaran insanlar覺n yeteneksiz olduklar覺na, dil 繹renmeyi de
bu yeteneksizlikleri y羹z羹nden beceremediklerine h羹kmetmek en az覺ndan
adil ve ger癟ek癟i olamaz. Keza, b繹ylesine 繹nemli bir k羹lt羹r direnii
g繹sterenlerin, orada doan 癟ocuklar覺n覺 eitirlerken, bunca sahip
癟覺kt覺klar覺 k羹lt羹rlerini g繹z ard覺 etmi olmalar覺 da d羹羹n羹lemez. Ancak
g繹zlemlenen o ki, orada doan ikinci nesil, gene s繹zgelimi 襤spanyollar
aras覺nda hi癟 g繹r羹lmedii kadar h覺zla asimile oldu. Bunun nedenini evdeki T羹rk癟e'nin yan覺 s覺ra okulda 繹renilen ve ev d覺覺nda yaanan, o 羹lkenin dili fakt繹r羹nde aramak 癟ok yan覺lt覺c覺 olmayacakt覺r.

Biz T羹rkler, konumay覺 繹renirken (t覺pk覺 sick, ill, patient
繹rneinde olduu gibi) farkl覺 durumlar覺n farkl覺 kavramlar oluturduunu, bu farkl覺 kavramlar覺n da farkl覺 adlar覺 olmas覺 gerektiini 繹renmeyiz. Ayn覺 ad覺 ta覺yan farkl覺 kavramlar覺 birbirinden ay覺rmaya yarayacak sezgisel (sezgisel==doal==matematiksel) y繹ntemin kurallar覺n覺 繹renmeye balar覺z.

Sezgisellie artlanm覺 beyinler ise d覺 d羹nyay覺 hi癟bir deiiklie
uratmadan, olduu gibi alg覺lamay覺 bilemediklerinden, bildikleri tek
y繹nteme yani kendilerince anlam 癟覺karsamaya veya baka bir ifadeyle
"sezdikleri gibi alg覺lamaya" y繹nelirler.

Alg覺lad覺klar覺 kavramlar覺n t羹m羹 kendi 癟覺karsamalar覺 dorultusunda
ekillenmi olan, kendilerince tan覺mlanm覺 bir d羹nyada yaayan insanlara ulaan mesajlardaki kodlar ne kadar "herkes癟e bir 繹rnek" alg覺lanabilir? 羹zerinde emek harcanmaya deer temel sorulardan biri budur. Bu sorunun yan覺t覺 belirginletik癟e, neden bat覺daki sistemlerin bir t羹rl羹 T羹rkiye'de oluturulamad覺覺 sorusunun yan覺t覺 da belirginlik kazanabilir.

T羹rk癟e'nin kendi i癟 dinamiklerinden kaynaklanan bu 繹zel durum
kukusuz t羹m iletiim alanlar覺 i癟in ge癟erlidir. Yunus Emre'nin okumas覺,
yazmas覺 olmayan g繹癟ebe T羹rkmen boylar覺 aras覺nda 700 y覺l boyunca bir
nesilden dierine b羹y羹k bir sadakatle, s繹zl羹 k羹lt羹r 羹r羹n羹 olarak
aktar覺lmas覺n覺n ard覺nda T羹rk癟enin sezgiselliini sonuna kadar
kullanmadaki becerisi vard覺r. Tanzimat ayd覺nlar覺 ve cumhuriyet
ayd覺nlar覺n覺n bir t羹rl羹 geni kitlelere seslerini duyuramamalar覺n覺n nedeni de gene ayn覺 denklemin i癟inde aranmal覺d覺r. Frans覺z gibi, Alman gibi d羹羹nmeyi 繹renenler, meramlar覺n覺 anlat覺rken bunu yeni 繹rendikleri d羹羹nce sistematii i癟inde yapmaya kalk覺m覺 ve
T羹rk gibi anlatmay覺 becerememi olduklar覺ndan baar覺s覺z kalm覺lard覺r.

Mesajlar sadece alg覺lanabildikleri kadar etkili olurlar. Mesajlar覺
羹retenlerin kendi konular覺na ne kadar hakim olduklar覺 mesaj覺n b羹t羹nl羹羹
a癟覺s覺ndan 繹nemlidir ama, hitap edilen kiilerin, kendilerine y繹nelen
mesajlar覺 nas覺l alg覺lad覺klar覺 her eyden daha 繹nemlidir.

AhmetOkar


[Edited at 2005-10-02 23:09]


Direct link Reply with quote
 

Selcuk Akyuz  Identity Verified
Turkey
Local time: 19:28
Member (2006)
English to Turkish
+ ...
s繹zc羹k say覺s覺 hakk覺nda Oct 2, 2005

Nizamettin Yigit wrote:

Bu g繹r羹 hakl覺d覺r zira T羹rk癟e'nin Frans覺zca'ya oranla daha az
s繹zc羹k i癟erdii dorudur. 襤ngilizce'ye, Almanca'ya, 襤spanyolca'ya oranla da daha az s繹zc羹k i癟eriyor olmas覺 gerekir. Ne var ki bu T羹rk癟e'nin daha yetersiz bir dil olduu anlam覺na gelmez! 癟羹nk羹 T羹rk癟e az s繹zc羹k ile 癟ok ey anlatabilen bir dildir! Daha fazla s繹zc羹k i癟erse bunun kimseye zarar覺 dokunmaz ancak, gerei yoktur.

Ahmet Okar


Ahmet Okar'覺n dier yazd覺klar覺 ayr覺, ama s繹zc羹k say覺s覺n覺n azl覺覺 ve bu kadar az s繹zc羹k olmas覺na ramen doru d羹r羹st bir tek s繹zl羹羹m羹z bile olmamas覺 benim can覺m覺 癟ok s覺k覺yor.

Kar覺lat覺rmak gibi olmas覺n, zaten m羹mk羹n de deil ama, Oxford English Dictionary'nin 20 y覺l s羹rmesi planlanan ve haz覺rl覺klar覺na balanan 3. bask覺s覺 (edition) i癟in tahmin edilen s繹zc羹k say覺s覺 s繹yle:

Size when complete unknown, perhaps 1.6 million words

http://www.askoxford.com/asktheexperts/faq/aboutdictionaries/size?view=uk

OED'nin mehur 20 k羹sur ciltlik esiz s繹zl羹羹nde u anda 640,000 s繹zc羹k var

Zengin dilimizi 襤ngilizce'yle kar覺lat覺ramam tabii!! Ama olmaz ki, ...


Direct link Reply with quote
 

Nizamettin Yigit  Identity Verified
Turkey
Local time: 19:28
Dutch to Turkish
+ ...
TOPIC STARTER
Ma'alesef Oct 2, 2005

S繹zl羹羹m羹z hakk覺nda yazd覺覺n doru. Ancak Okar'覺n vurgulad覺覺 nokta T羹rk癟ede 羹retilebilecek kelime say覺s覺n覺n s覺n覺rs覺z olduu. Bu belki s繹z varl覺覺 olarak deeri olmayanlar覺 i癟erir mi bilmiyorum ama vaktiyle bir jenerat繹r yaz覺p, bu jenerat繹re alfabeyi kullanarak 4 harfli ve 5 harfli kelimeleri 羹retmeyi deneyen birisi ile uzun s羹re yaz覺m覺t覺m.

Jenerat繹r bir 2 g羹n 癟al覺t覺ktan sonra o g羹n i癟in var olan hard diski doldurarak yar覺da b覺rkam覺t覺.

Ben de yaz覺da sanki bu dili icat edenlerin de T羹rkler olmad覺覺 vs gibi ifadeleri yaz覺n覺n ana fikriyle 癟eliiyor buldum. Ancak dilin matematik mant覺覺n覺 kubak覺覺 bak覺p ifade ettii sistematik bir yakla覺m覺 var.


Direct link Reply with quote
 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

T羹rk癟e'nin Matematii

Advanced searchSDL Trados Studio 2017 only 415 / $495
Get the cheapest prices for SDL Trados Studio 2017 on ProZ.com

Join this translators group buy brought to you by ProZ.com and buy SDL Trados Studio 2017 Freelance for only 415 / $495 / 瞿325 / 瞼60,000 You will also receive FREE access to our getting started eLearning program!

More info »
TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search