Off topic: Y羹ksek Sesle D羹羹nme
Thread poster: Sel癟uk Budak

Sel癟uk Budak  Identity Verified
Local time: 23:56
English to Turkish
+ ...
Oct 25, 2005

TOL, yani "thinking out loud." Yani, kiisel olarak, forumlara yazarkenki halim.

襤nsan forumlara yazarken, 羹zerinde 癟ok fazla kafa yormuyor, 癟ok fazla arat覺r覺p, metin 羹zerinde 癟al覺m覺yor. Daha 癟ok an覺n itmesiyle, anl覺k oto-sans羹r羹n, birtak覺m s羹zge癟lerin, vs. elverdii 繹l癟羹de, yaz覺yor. Daha dorusu, yazmaktan 癟ok sesli d羹羹n羹yor. En az覺ndan benim i癟in bu b繹yle.

Yine kiisel olarak, yazarken daha iyi d羹羹n羹yorum. Bu herhalde s羹rekli yazarak 癟al覺man覺n getirdii bir ey. Ya da belki de bir t羹r eilim. Ne olursa olsun, yazmak iyi bir ey, 癟羹nk羹 d羹羹nmeyi de birlikte getiriyor.

B繹ylesine doa癟lama yazmak, proz gibi y羹ksek profilli sitelerin forumlar覺nda yazmaya pek elverili deil. 襤nsan ister istemez bir yerlere tosluyor. Sitenin kurallar覺, 癟at覺an g繹r羹ler, 癟ok doal olduu d羹羹n羹len ifadelerin kazara incitici olabilmesi, kastedilmi olmasa da, baka niyetlerle ifade edilmi olsa da, laflar覺n istenmeyen yerlere gidebilmesi. Bazen, s繹ylenmek istenen eylerin kurallara feda edilmesi.

Bu kadar younluk i癟inde d羹羹nebilmenin tek yolu m羹mk羹n olabildiince 癟ok yazmak benim i癟in. 羹nk羹 eer 癟evirmiyor veya yazm覺yorsam, d羹羹nm羹yorum, sadece "ar覺yorum," izliyorum, kontrol ediyorum, vs. D羹羹nmeden kast覺m da elbette elden geldiince "sistematik" d羹羹nme.

Buna bir 癟繹z羹m olarak kendi siteme Thinking Out Loud bal覺覺yla bir b繹l羹m ekledim. Herhalde, bundan b繹yle proz'da daha az, orada daha 癟ok sesli d羹羹neceim.

Yazmadan edemeyen, ya da yazmadan durmmay覺 zor bulan arkadalara 繹neririm.

-----------
Forum Rule #1:
1. Write detailed titles
Posting titles should be as descriptive of their content as possible. If they are not, they may be edited

Bu kural konusunda beni uyaran staff'a/moderat繹r arkadaa teekk羹r ederim. Dorudur, forumda "TOL" gibi "idiosyncratic" bir bal覺k kullan覺lamaz elbette.

te yandan, bal覺覺n "kiisel site duyurusu" olarak d羹zeltilmesi de, b繹yle alg覺lanm覺 olmas覺 da (usul羹nce yap覺lmas覺 halinde bunda 癟ok abes bir ey g繹rm羹yor olmama kar覺n) pek i癟ime sinmedi. Temel ama癟 o deildi, kendime hedef kitle olarak T羹rk癟e forum okurlar覺n覺 se癟mem stratejik a癟覺dan pek de ak覺ll覺ca say覺lmaz. nerdiim ey "gelin siteme yaz覺n" deildi, "benzer eyler yap覺n"d覺.

Neyse. konan bal覺覺 繹z羹r dileyerek siliyor, linki kald覺r覺yor ve yeni bir bal覺k at覺yorum: Y羹ksek Sesle D羹羹nme.[Subject edited by staff or moderator 2005-10-26 10:31]

[Edited at 2005-10-26 11:09]


Direct link Reply with quote
 

zden Ar覺kan  Identity Verified
Germany
Local time: 21:56
Member
English to Turkish
Sel癟uk, Oct 27, 2005

Mesaj覺na yapt覺覺n eki okuduktan sonra, bu konu bal覺覺 alt覺nda cevap yazma, dorudan mail yazma ve hi癟 ilimeme se癟enekleri aras覺nda uzun s羹re oyaland覺覺m i癟in ancak imdi yaz覺yorum. Doru se癟im olduundan emin deilim, ama buraya yazmakta karar k覺lmam覺n nedeni, belki genel olarak da kendimi ifade etmi olurum ve ayn覺 k繹r d繹v羹羹 bir daha yaanmaz iyimserliidir.

Bal覺覺 neden deitirdiimi a癟覺klamama gerek yok. Normal artlarda bunu email yazarak haber verirdim (forumda moderat繹r olarak bir ey yap覺nca bunu haber vermek ve bir kurala dayand覺rmak zorunday覺z 癟羹nk羹), ama ortada hi癟bir ey yokken 羹zerime asit ya覺nca seninle birebir iletiim kurmak i癟imden gelmedii i癟in otomatik mesaj g繹ndermeyi tercih ettim. Benim yapt覺覺m deiiklik, senin deiiklik yapma imk璽n覺n覺 ortadan kald覺rmad覺覺na g繹re (T羹rk癟e yazay覺m da anla覺ls覺n: Benim editim senin edit yeteneini override etmediine g繹re) burada bir sorun da g繹rm羹yorum. Nitekim sen de zaten daha a癟覺klay覺c覺 yeni bir bal覺k yazm覺s覺n.

Asit meselesine de gelecek olursak, asl覺nda art覺k bu konuda a癟覺klamalar yapmak da i癟imden gelmiyor ama, kendimi zorlayarak son bir kez deneyeyim: Bir yerde "Burada sigara i癟ilmez" yaz覺yorsa, yap覺lacak iki ey vard覺r. Oraya girmezsiniz veya orada sigara i癟mezsiniz. Eer s羹rekli elinizde sigarayla girip ilk duman覺 savurduktan sonra s繹ylene s繹ylene sigaray覺 yere at覺p s繹nd羹r羹rseniz, orada sigara i癟memeyi veya oraya girmemeyi tercih etmi olanlara haks覺zl覺k etmi olursunuz. Hi癟 durmadan s覺k覺nt覺 yaratm覺 olursunuz. Sigaradan ar覺nd覺r覺lmas覺 istenen ve spor yap覺lmas覺 i癟in a癟覺lm覺 bir yerde sigaray覺 s羹rekli g羹ndemde tutmu, spor yapmay覺 da s羹rekli engellemi olursunuz. Yap覺lacak 羹癟羹nc羹 ey de, oraya sigara i癟ilmez tabelas覺n覺 kim asm覺sa gidip onunla konumak ve onu yormakt覺r. Bu kadar basit.

Son bir ey daha s繹yleyip hemen gidiyorum. T羹rk癟e foruma kat覺lanlar覺n bu kadar 癟ok ortak noktaya sahip olmas覺, T羹rk癟e'nin tek bir 羹lkenin resm簾 dili olmas覺 ve uluslararas覺 癟eviri piyasas覺nda yayg覺n bir yabanc覺 dil stat羹s羹 ta覺mamas覺 gibi, bizim kontrol羹m羹zde olmayan iki adet olgunun ka癟覺n覺lmaz ama tesad羹f簾 bir sonucudur. Yani unu demek istiyorum: Buras覺, T羹rkiye Cumhuriyeti devletinin forumu deil. T羹rkiye'nin forumu deil. T羹rklerin forumu deil. T羹rk癟e'nin forumu. Yani bizim, eer dilimiz Frans覺zca veya 襤spanyolca olsayd覺 hep akl覺m覺zda tutaca覺m覺z, oysa imdi, yukar覺da s繹ylediim ve bizim kontrol羹m羹z羹n d覺覺nda olan iki etken nedeniyle akl覺m覺za bile gelmeyen bu durum sebebiyle, Proz.com'un kapsam覺 d覺覺nda tutulmas覺 kararlat覺r覺lan siyaset konusunda, 癟ounluk ve tek a覺z olma rahatl覺覺yla s羹rekli giritiimiz delme harek璽t覺, hasbelkader T羹rk癟e biliyor oluveren baka herkese de ayn覺 hakk覺 tan覺r. Pratikte 繹rneinin g繹r羹lmemi olmas覺, teorik olarak b繹yle olmad覺覺 anlam覺na gelmez ve siyaset yasa覺n覺n dayand覺覺 anlay覺覺 deitirmez.

Mevcut psikolojiden bir an 繹nce s覺yr覺larak ahbapl覺覺m覺za devam etme dileiyle selamlar覺m覺 kabul et.

zden


Direct link Reply with quote
 

Sel癟uk Budak  Identity Verified
Local time: 23:56
English to Turkish
+ ...
TOPIC STARTER
Cafe wall Oct 27, 2005

Sevgili zden

Dostluk her zaman baki.

Asit yamuru yad覺覺n覺n da, diyalog engelleyici haleti ruhiyelerin olutuunun da, bu yaz覺mla O.P. ile ilgili yaz覺lar aras覺nda bir iliki kurulduunun veya b繹yle alg覺land覺覺n覺n da, bir tav覺rlama olduunun da hi癟 fark覺nda deilim.

Eer cafe wall ve bir de baka bir ey olmasayd覺, bunu da yazmazd覺m. Yazmam覺n tek nedeni: Yok 繹yle bir ey.

Senin dikkatli, 繹zenli, 癟al覺kan, 癟ok 繹zverili ve de adil bir moterat繹r olduunda san覺r覺m herkes hemfikirdir. Buna y羹rekten inan覺yor ve seni sonuna kadar destekliyorum.

Bu 繹zelliklerinden 繹t羹r羹d羹r ki, moderat繹rl羹kten istifa etmen beni 羹zer, baka bir yan覺yla makul ve mant覺kl覺 olduunu d羹羹nsem de. Senin i癟in d羹羹nd羹klerim, ilk moderat繹r olduun g羹nle ayn覺d覺r, hatta 癟ok daha olumludur. Bu ii prozun tamam覺 i癟inde hakk覺yla yapan az say覺daki insandan birisi olduuna hi癟 kukum yok.

Yaz覺m覺n, okuyanlar (sadece sen deil)taraf覺ndan farkl覺 bir pencereden g繹r羹ld羹羹n羹 anl覺yorum. Dorusu hi癟 akl覺ma gelmemiti. Ama olabiliyormu (cafe wall). Bunda yazd覺klar覺m覺n da pay覺 olsa gerek. Mesaj 繹rt羹l羹 alg覺lan覺nca, y繹n羹 de deiebiliyor. Kendi ad覺ma, bundan on g羹n, bir ay, ya da alt覺 ay 繹nce neredeysem, yie oraday覺m.

Dostluklar ve g羹zel eyler kolay olumuyor. 襤癟imizden, kolayca y覺k覺laca覺 "korkusuna" kap覺lan olur ise, hi癟 korkmas覺n, ne ben, ne de bu kada emek veren, 繹zveride bulunan arkadalar buna g繹z yummayacakt覺r.
Sel gider kum kal覺r!
SB


Direct link Reply with quote
 

zden Ar覺kan  Identity Verified
Germany
Local time: 21:56
Member
English to Turkish
Y羹ksek Sesle D羹羹nme Oct 28, 2005

Sel癟uk, mesaj覺n i癟in teekk羹r ederim. Netice olarak, aram覺zda bir tav覺rlama, 癟at覺ma vb yok. Bir de, konuyu 繹yle anlayanlar olduunu 繹renmi bulunduum i癟in 繹zellikle belirtmem gerekiyor, ondan sonra bu konuyu kapat覺yorum: Benim tepkim Sel癟uk'un sitedeki 'no politics' kural覺na ayk覺r覺 bir ey yazmas覺na olmad覺覺 gibi, Sel癟uk 繹yle bir ey yazd覺 da o mesaj覺 silindi gibi bir durum da yok. Yani b繹yle bir ey olmad覺. Ayr覺ca b羹t羹n g羹zel s繹zlerin i癟in de teekk羹r ederim, Sel癟uk. Ancak moderat繹rl羹k konusunu burada noktalayal覺m. Ve u "Y羹ksek Sesle D羹羹nme" meselesine gelelim. Bloguna (bu, sitenin blog k覺sm覺 veya ayr覺 blogun, 繹yle deil mi? Yan覺l覺yorsam d羹zelt) verdiin linki neden sildin? imdi o link olmadan nereden bulup da bakaca覺z ve yazaca覺z?

Direct link Reply with quote
 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

Y羹ksek Sesle D羹羹nme

Advanced searchSDL Trados Studio 2017 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2017 helps translators increase translation productivity whilst ensuring quality. Combining translation memory, terminology management and machine translation in one simple and easy-to-use environment.

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search