Pages in topic:   [1 2] >
Як ви ставитеся до такого? (заміна дієприкметникових форм за С. Караванським)
Thread poster: Alexander Matsyuk

Alexander Matsyuk  Identity Verified
Ukraine
Local time: 16:32
Member (2005)
English to Russian
+ ...
Jun 11, 2014

Словник заміни дієприкметникових форм українськими відповідниками (за матеріалами: С.Караванський "Пошук українського слова, або боротьба за національне "я")Кальковані форми Українські форми
авансуючий що авансує, авансодавець, згодний авансувати, авансувальний
агітуючий що агітує, агітатор, агітаційний, зайнятий агітацією
адресуючий що адресує, звиклий адресувати, адресант, адресувальний, для адресування
акліматизуючий що акліматизує, здатний акліматизувати, акліматизатор, акліматизаційний, для акліматизації
акредитуючий що акредитує, приначений акредитувати, акредитаційний, для акредитації
акумулюючий що акумулює, здатний акумулювати, акумулятор, акумуляційний, для акумуляції
активізуючий що активізує, здатний активізувати, активізаційний, для активізації
активуючий що активує, здатний активувати, для активації
аналгезуючий що знеболює, протибольовий, аналгетичний (порівн. знеболюючий)
анестезуючий що анестезує + аналгезуючий
анулюючий що анулює, змушений (покликаний) анулювати
асигнуючий що асигнує, згодний асигнувати, кредитор, асигнувальний, для асигнування
атакуючий що атакує, покликаний атакувати, кинутий в атаку, напасник, штурмовий, наступальний, атаковий (напр., атаковий літак)
багатообіцяючий повен надій, перспективний, багатонадійний, з великими надіями
бажаючий який бажає, охочий, сповнений бажання, розохочий, ласий на що, жадущий, спраглий, спрагнений, голодний чого, охотник, зголошений (в окремих реченнях)
бажаючі хто хоче (бажаючі купити квитки = хто хоче купити квитки).
блокуючий що блокує, здатний заблокувати, блокувальний, для блокування
блукаюча нирка бездомна нирка
вважаючий що вважає, впевнений, певний, переконаний, готовий (схильний) вважати
видужуючий що видужує, майже здоровий, підлікований, відхворілий, вже на ногах, близький до здоров'я, напівздоровий, майже видужалий
виключаючий що виключає, (хто) радий виключити, готовий виключити, (-аргумент) несумісний з чим
випереджаючий що випереджає, здатний випередити, звиклий випереджати, для випередження, випереджальний
виснажуючий що виснажує, здатний виснажити, виснажувач, виснажливий
вичікуючий що вичікує, звиклий (ставши) вичікувати, вичікувальний, вичікуючи (стилістично перероблена форма)
вібруючий що вібрує, схильний (ставши) вібрувати, вібратор, вібраторний, вібраційний, скорочено вібро- (напр., віброкристал).
волаючий що волає, звиклий (ставши) волати, змушений заволати, крикун, крикливий
голос волаючого в пустелі крик крикуна в пустелі
воюючий що воює, втягнутий у війну, обтяжений війною, змушений воювати, борець проти кого, воїн, войовничий, протиборчий, (народ) нескорений, образно у борні, у стані війни
ворогуючий що ворогує, розсварений, розбратаний, протиборчий, звиклий ворогувати, ворог, ворожий, неприязний, супротивний, образно на ножах з ким
вражаючий що вражає, разючий, здатний вразити, вразливий, могутній, сильний
всеобіймаючий всеосяжний, універсальний, всебічний, поголовний, панорамний, всеохопний, всеобіймущий, (осяг) глибинний
всеохоплюючий див. всеобіймаючий
всеперемагаючий всепереможний, звитяжний, здатний здолати все
всепоглинаючий здатний поглинути все, всепожирущий, всепоглинущий
газоутворюючий газотвірний, газотвір, здатний творити газ
гинучий що гине, запропащуваний, приречений на смерть, напівзниклий, напіввимерлий, пропащий, зникомий, образно на грані загибелі, смертник, порівн. вмираючий
даючий який дає, покликаний дати, звиклий давати, давець, давальник, щедрий, жертовний, давущий, давальний, у складних словах -давчий (напр., позикодавчий)
діючий який діє, покликаний (згодний, готовий, звиклий) діяти, діяльний, активний, ефективний, чинний, дійовий, робочий, ходовий, в дії, в роботі, в ходу, скорочено -дійний (напр., рівнодійний)
домінуючий що домінує, найпоширеніший, найпопулярніший, найбільш поширений, здатний домінувати, панівний, більший числом, завжди в більшості
доповнюючий що доповнює, готовий доповнити, згодний доповнити, звиклий доповнювати, прикметник доповнювальний, в окремих реченнях додатковий
життєстверджуючий сповнений життя, оптимістичний, сонцелюбний, динамічний, кн. Життєствердний
загниваючий що загниває, загниваний, загнивущий, пойнятий гниттям, напівзогнилий
заломлююча сила ока сила заломлення в оці
запевняючий зо запевнює, радий (готовий) запевнити, схильний запевняти, запевнювач, запевнювальний, для заперечення
заперечуючий що заперечує, схильний (готовий)заперечувати, суперечник, заперечливий, заперечний, для заперечення
зберігаючий що зберігає, радий зберегти, покликаний берегти, хоронитель, (посуд) для зберігання, прикметник консервувальний, (економний) ощадний, ощадливий
знаючий який знає, знавець, знайко, тямущий, досвідчений, обізнаний, компетентний, (погляд) знавецький, образно з головою, з клепкою в голові
знеболюючий що знеболює, здатний знеболити, покликаний знеболювати, (засіб) аналгетик, прикметник протибольовий, знеболювальний, знечулювальний, аналгетичний, для знеболення, для знечулення
знешкоджуючий що знешкоджує, здатний знешкодити, знешкоджувальний, для знешкодження
зобов'язуючий який зобов'язує, покликаний зобов'язати, змушений зобов'язати, зобов'язувач, прикметник обов'язковий для кого, імперативний, нормативний, юрид. Зобов'язальний
інтегруючий що інтегрує, покликаний (здатний, готовий, ставши) інтегрувати, інтегратор, інтеграційний, інтегрувальний, в ролі стрижня, для інтеграції (інтегруючий чинник = чинник інтеграції).
інтригуючий що інтригує, звиклий інтригувати, зайнятий інтригами, інтриган, (факт) загадковий, таємничий, гостроцікавий
інформуючий що інформує, покликаний інформувати, інформатор, інформаційний
існуючий що існує, здатний (змушений) існувати, сущий, наявний, сучасний, теперішній, в окремих реченнях не мертвий, живий, (у світі) подибуваний, відомий, (закон) наш, (-права) зафіксований
консолідуючий що консолідує, здатний (покликаний) консолідувати, консолідаційний, гуртівний, для консолідації
контролюючий що контролює, покликаний (готовий) контролювати, зайнятий контролем, контролер, перевірник, контрольний, перевірчий, для контролю
конфронтуючий що конфронтує, втягнутий у конфронтацію, протиборчий, супротивний, конфротаційний
ліберальствуючий що ліберальствує, схильний ліберальствувати, пошиваний у ліберали, іронічно ліберал куди твоє діло, всім лібералам ліберал
лідируючий що лідирує, передовий, провідний, авангардний, перший, лідер, флагман, на цей час лідер
люблячий який любить, сповнений любови до кого, відданий серцем кому, закоханий у кого, (-якесь заняття), любитель чого, (музику) цінитель чого, усім серцем у чому, в окремих реченнях охочий до чого, (побажання в кінці листа), з любов'ю до кого
люблячі хто любить
масажуючий що масажує, зайнятий масажем, масажист, прикметник масажувальний, (прилад) для масажування
мешкаючий що мешкає, жилець, житець, мешканець, квартирант, замешканий, образно на квартирі
мислячий який мислить, здатний мислити, мислитель, головатий, тямущий, глибокодумний, інтелектуальний, у складних словах -думець (напр., Інодумець), -думний, (напр., тугодумний)
мітингуючий що мітингує, розмітингований, радий (ставши) мітингувати), учасник мітингу, мітингант
наростаючий що наростає, щораз дужчий (більший, вищий), неспинний, нестримний
наступаючий 1. (на пальці) що наступає, звиклий наступати; 2. (ювілей) що надходить, прийдешний, наступний, майбутній, вже близький, образно от-от-отній; 3. (на фронті) що наступає, зайнятий наступом, наступальний, штурмовий
неіснуючий що не існує, вигаданий, нереальний, уявлюваний, химерний, живий лише у сні, уявний, невідомий, відсутній, незафіксований, в окремих реченнях неживий
немислячий що не мислить, нездатний мислити, безголовий, бездумний, безмисленний
ненавидячий що ненавидить, сповнений ненависти, ненависник, ненавида, ненавидець, ненавидний, ненависний, антагоністичний
непрацюючий що не працює, (хто) незайнятий, (мотор) застопорений, заглухлий, нерухомий, (склеп) закритий, (проект) заморожений
обіцяючий що обіцяє, готовий обіцяти, щедрий на обіцянки, обіцяльник, перспективний, повен надій
організуючий що організує, здатний (покликаний) організувати, організатор, організаційний, організаторський, для організації
освідомлюючий 1. що освідомлює, здатний (покликани) освідомити, освідомлювач, освідомлювальний, освідомчий; 2. = інформуючий
оточуючий що оточує, здатний оточити, зайнятий оточенням, навколишній, довколишній, (мур) обвідний
оточуючі оточення, довкілля
оточуюче середовище довкілля
пануючий 1. що панує, звиклий (покликаний) панувати, пан, володар, владар, панівний, керівний, владущий, владний, владовитий; 2. = домінуючий
перебуваючий що перебуває, перебуваний, стилістично перероблена форма перебуваючи, (де) присутній, (предмет) наявний
перебуваючий за кордоном під сучасну пору за кордоном
перебуваючий на ремонті поставлений на ремонт
перебуваючий у відрядженні тепер у відрядженні
переважаючий що переважає, найбільш поширений, поширеніший, більший числом, значно більший, численніший, переважний, панівний, з перевагою, на першому місці, порівн. домінуючий
перевіряючий що перевіряє, покликаний перевірити, зайнятий перевіркою, контролер, перевірник, перевіряльник, перевірчий, контрольний, перевіряльний, порівн. контролюючий
передуючий що передує, попередній, в окремих реченнях відомий до цього, (-віки) колишній, дотеперішній
пиловідсмоктуючий здатний відсмоктувати пил, для пиловідсмоктування (відсмоктування пилу), пилосмок
підслуховуючий що підслуховує, звиклий підслухати, підслухач, підслухацький, (апарат) підслуховий
підтримуючий що підтримує, звиклий підтримувати, покликаний (готовий) підтримати, підтримувач, підтримковий, підтримувальний, підтримчий, (каркас) хребетний, для підтримки
плаваючий що плаває, здатний плавати, плавець, плавак, прикметник плавучий, водоплавний, на плаву, (курс валют) нестійкий, (-значення) рухомий, мінливий, незакріплений
початкуючий початківець, молодий, готовий почати
починаючий що починає, радий почати, покликаний почати, зачинатель, ініціятор, прикметник молодий, перший, стартовий, стилістично перероблена форма на початку, порівн. початкуючий
правлячий 1. що керує, покликаний керувати, керівник, володар, державець, керманич, правитель, стерновий, панівний, керівний, урядущий, владущий; 2. зайнятий правленням, коректор, правИльник, виправляч, виправний, правИльний, корегувальний, випрямний
правляча еліта керівна еліта
правляча кліка панівна кліка
працюючий що працює, зайнятий працею, звиклий працювати, покликаний працювати, робітник, працівник, трудівник, роботар, роботяга, трудящий, зайнятий, (двигун) урухомлюваний чим
представляючий 1. (папери) що подає, подавець, презентант, презентаційний; 2. (гостей) що рекомендує, зайнятий знайомленням, зазнайомлювач, рекомендаційний; 3. що розігрує, радий розіграти, актор, артист, в ролі кого; 4. (громаду) що репрезентує, покликаний представити, представник, заступник, речник, відпоручник, зайнятий репрезентацією, для репрезентації, репрезентаційний
регулюючий що регулює, покликаний регулювати, зайнятий регулюванням, регулятор, регулювальник, регулювальний, регуляційний, для регулювання
розуміючий що розуміє, здатний зрозуміти, знавець, розумійко, тямущий, головатий, компетентний, кмітливий, свідомий чого, (-око) знавецький, (усміх) вибачливий, ірон. розумака
самодовліючий самодостатній, самоцінний
святкуючий що святкує, радий святкуватти, покликаний відсвяткувати, зайнятий святкуванням, захоплений святом, учасник свята, празничанин, святковий, святкувальний, (люд) зібраний для святкування
співпрацюючий що співпрацює, залучений до співпраці, згодний співпрацювати, співробітник, співпрацівник, співробітницький, для співробітництва, (з ворогом) колаборант, колаборантський
спостерігаючий що спостерігає, зайнятий спостереженням, спостерігач, споглядач, наглядач, доглядач, спостережливий, примітливий, уважливий, обсерваційний, стежовий, спостерігавчий, для спостереження
утворюючий що утворює, здатний (покликаний) створити, зайнятий створенням, творець, сотворитель, творчий, конструктивний, -творець (напр., мітотворець, -творчий (напр.,горотворчий), -твірний (напр., горотвірний)
уточнюючий що уточнює, здатний (покликаний, готовий, радий) уточнити, зайнятий уточненням, уточнювач, уточнювальний, для уточнення
функціонуючий що функціонує, здатний функціонувати, функціонований, функціонер, виконавець функції, функціональний, образно тепер у дії (в роботі)
централізуючий що централізує, покликаний централізувати, зайнятий централізацією, централізатор, централізаційний, для централізації
шукаючий який шукає, зайнятий пошуком, звиклий шукати, покликаний розшукати, шукач, пошуковець, пошукливий, (-око) шукацький, (погляд) розгублений, (чого) спраглий, спрагнений, образно у пошуках


 

Alexander Matsyuk  Identity Verified
Ukraine
Local time: 16:32
Member (2005)
English to Russian
+ ...
TOPIC STARTER
Особисто я вважаю, Jun 11, 2014

що це називається створювати собі та іншим зайві труднощі.

 

MariyaN (X)  Identity Verified
United States
Japanese to Russian
+ ...
"Боротьба за національне "я" " - то, може, трохи занадто, Jun 11, 2014

але загалом цікавий і корисний списочек.

Про те, що дієприкметники на -уч/-юч є здебільшого калькованими з російської, я знала давно (мені також здається, що в українському мовленні вони звучать неприродньо). Давно знала й про просту рекомендацію у таких випадках українською використовувати "той, що/який). Але цей список ще й містить по кілька синонімів до кожного слова, за що я особисто авторові вдячна.

Щоправда, на мій погляд, такі слова, як "знеболюючий" та "всеперемагаючий", здається, все одно використовуються здебільшого серед користувачів суржику. Так само, як і "бувший". Ну або може, то мій обмежений досвід такий...


 

Oleksandr Kupriyanchuk  Identity Verified
Ukraine
Local time: 16:32
Russian to English
+ ...
Забагато у нас калькованих -ЩЕЙ, -ВШЕЙ і т. ін., Jun 12, 2014

тому в цілому ставлюся схвально.

Там, де є питомі природні українські слова (багато з яких в активному вживанні років сто і значно більше) -- слід ними користуватися.

І не треба принижувати ці слова сумнівним титулом "відповідники" (відповідники чому?). Вони самодостатні, самоцінні і нічим не гірші. З іншої сторони, деякі -ЮЩІ/-УЧІ/-ВШІ кальки звучать неприродньо, а то й неоковирно. Проте є й усталені українські вирази з таким суфіксами дієприкметників ("бувші вояки" тощо). Так що сокирою всі ті дієприкметники і суфікси рубати теж не варто.

Інше питання, що деякі з цих "відповідників" можуть мати значеннєві відмінності та відтінки. Що ж, на те й фахівці існують, щоби в цьому розбиратися в контексті.

Дійсно, не створюйте іншим зайвих труднощів. Придбайте і встановіть собі вбудований російсько-український синхронний перекладач, якщо по-іншому не виходить.

Ніхто ж насправді не зобов'язаний калькувати російські словеса, чтоби всєм било понятнєє.


 

Alexander Matsyuk  Identity Verified
Ukraine
Local time: 16:32
Member (2005)
English to Russian
+ ...
TOPIC STARTER
Уточнення: Jun 12, 2014

Весь текст початкової замітки скопійований з Інтернету. Моїх слів там нема.

 

Oleg Delendyk
Ukraine
Local time: 16:32
English to Russian
+ ...
Чи правильно я зрозумів, Jun 12, 2014

Alexander Kupriyanchuk wrote:

Проте є й усталені українські вирази з таким суфіксами дієприкметників ("бувші вояки" тощо).
Ніхто ж насправді не зобов'язаний калькувати російські словеса, чтоби всєм било понятнєє.що Ви вважаєте слово "бувшій" усталеним українським виразом? А як щодо прикметника "колишній"?


 

_Alena
Ukraine
Local time: 16:32
Spanish to Ukrainian
+ ...
У цілому це правильно Jun 12, 2014

Взагалі-то дійсно дієприкметники трохи чужі українській мові, і краще їх уникати, заміняючи відповідниками інших граматичних форм. Але інколи без них не обійтися. Ось щойно трапилося: "ховали небіжчиків у вже існуючих курганах". І чим ви це заміните? Жодна із запропонованих альтернатив не підходить. Занадто часте чи недоречне "що"-кання виглядає ще гірше за дієприкметники. (у курганах що вже існували)
Так що "шпаргалка" у цілому дуже корисна, але у деяких випадках краще нею не скористатися.

PS
Доповню: коли таке вживається раз чи два, то можна якось обійтись: "у курганах, створених (зведених, насипаних) ще до них", "у курганах, що на той час вже існували". Та коли це зустрічається разів з 20 у невеличкому тексті, через кожні кілька речень, і задачею є тільки підкреслити відмінність цих курганів від нових, то доречніше виглядає коротеньке "існуючий", ніж громіздкі описові конструкції.

[Editado a las 2014-06-12 15:31 GMT]


 

Alexander Matsyuk  Identity Verified
Ukraine
Local time: 16:32
Member (2005)
English to Russian
+ ...
TOPIC STARTER
* Jun 12, 2014

Alexander Kupriyanchuk wrote:
в цілому ставлюся схвально.


Чесно кажучи, мені важкувато в цьому випадку зрозуміти, що таке "в цілому". Але в принципі я теж прибічник пошуку вдалих натуральних варіантів в українській мові.

В прикладному аспекті проблему можна трохи звузити.
Підтримуючи думку:
Alexander Kupriyanchuk wrote:
Вони самодостатні, самоцінні і нічим не гірші.


Часто виникає таке суто практичне питання. Візьмемо просту фразу: «Не відкривати кришку працюючого приладу». Так от мені не зрозуміло, навіщо тут шукати варіанти на кшталт:
Не відкривати кришку приладу, що працює.
Не відкривати кришку приладу, зайнятого працею.
Не відкривати кришку приладу, покликаного працювати.
Не відкривати кришку урухомлюваного двигуном приладу.


 

MariyaN (X)  Identity Verified
United States
Japanese to Russian
+ ...
Наприклад, Jun 12, 2014

"Не відкривати кришку під час роботи приладу".

 

Oleg Delendyk
Ukraine
Local time: 16:32
English to Russian
+ ...
С. Караванський Jun 12, 2014

є автором РУ словника складної лексики, в якому вперше в історії української лексикографії наведени переклади російських дієприкметників (2006 р.).

 

Alexander Matsyuk  Identity Verified
Ukraine
Local time: 16:32
Member (2005)
English to Russian
+ ...
TOPIC STARTER
Щодо "під час" Jun 13, 2014

MariyaN wrote:

"Не відкривати кришку під час роботи приладу".


Жіноча гнучкість vs. чоловіча прямолінійність?icon_smile.gif
У цьому контексті виглядає нормально, але рішення не є універсальним. Ми ж не скажемо замість «лікуючий лікар» «лікар під час лікування» або замість «скасовуючий наказ» «наказ під час скасування».

Питання тут не ситуативне, а принципове: якщо в українській мові існує бодай один «правильний» (такий що визнається словниками) дієприкметник на -уч/-юч, то не треба тоді стверджувати, що інші дієприкметники такої форми неправильні чи кальковані з російської. Хіба не так?
І історична глибина чи частотність вживання тут мало що значать. Зрозуміло, що «нейтралізуючі антитіла» чи «іонізуюче випромінювання» не могли вживатися так само давно й широко, як «біжучий струмок» чи «квітуча бузина».


 

Alexander Matsyuk  Identity Verified
Ukraine
Local time: 16:32
Member (2005)
English to Russian
+ ...
TOPIC STARTER
Дякую Jun 13, 2014

Oleg Delendyk wrote:

є автором РУ словника складної лексики, в якому вперше в історії української лексикографії наведени переклади російських дієприкметників (2006 р.).


Переглянув у "Вікіпедії". Людину можна зрозуміти - свої погляди й нелегка доля. Але чому мають страждати інші, параноїдально обмежуючи себе у вживанні цілком нормальних слів?


 

Oleg Delendyk
Ukraine
Local time: 16:32
English to Russian
+ ...
Хто постраждав? Jun 13, 2014

amatsyuk wrote:

Але чому мають страждати інші, параноїдально обмежуючи себе у вживанні цілком нормальних слів?


Назвіть цих параноїків. Щодо слів підход має бути індивідуальним. Комусь подобається чути у тролейбусі: "Переходьте вулицю лише на дозволяючий сигнал світлофора"? Інформацію про дієприкметники див. у підручнику: Ющук І. П. Українська мова. К.: Либідь, 2995.

[Редактировалось 2014-06-13 07:09 GMT] Сподіваюсь, що від цього ніхто не постраждає.

[Редактировалось 2014-06-13 07:12 GMT]


 

Alexander Matsyuk  Identity Verified
Ukraine
Local time: 16:32
Member (2005)
English to Russian
+ ...
TOPIC STARTER
параноїки Jun 13, 2014

Oleg Delendyk wrote:

amatsyuk wrote:

Але чому мають страждати інші, параноїдально обмежуючи себе у вживанні цілком нормальних слів?


Назвіть цих параноїків. Щодо слів підход має бути індивідуальним.


Конкретних людей я, звичайно, не можу назвати. І не лише з міркувань етики, а просто тому, що в переважній більшості випадків я не знаю виконавців, які працюють зі мною в «команді» при перекладі та подальших коректурах.
Але можу однозначно сказати, що певна нервозність щодо цих форм дієприкметників дуже часто відчувається. Окрім вже згаданого бажання використати форму зі «що» («що»-кання вище), є ще варіант використовувати форму з «-альний», наприклад (грубо) «нейтралізувальний», «іонізувальний» тощо.
Тут ще варто додати, що на рівні так званого «внутрішнього відчуття мови» для мене форма з «-альний» вказує більше на постійну властивість предмета, а не на його дію в конкретному контексті.
Наприклад: антитіла повинні бути (всупереч словнику) нейтралізувальні, а не нейтралізуючі, тому що вони в принципі мають здатність нейтралізувати, і не обов’язково нейтралізують конкретно в контексті мовлення. А от наказ є скасовуючий, тому що він конкретно скасовує щось в контексті, а не взагалі має властивість щось скасовувати.


 

_Alena
Ukraine
Local time: 16:32
Spanish to Ukrainian
+ ...
Ось іще Jun 14, 2014

Ще приклад: floating dialog - плаваючий діалог (у програмі). І як ви тут викрутитеся?
Пошукала у КудоЗах, був ще варіант "переміщуваний діалог", та як на мене, що одне, що інше...


 
Pages in topic:   [1 2] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

Як ви ставитеся до такого? (заміна дієприкметникових форм за С. Караванським)

Advanced searchmemoQ translator pro
Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search