The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Czech to English Accounting Translation Glossary

Czech term English translation
danovy doklad tax document
ředitelská rada executive board
(tok finančních prostředků) proúčtovaných (cash flow) stated on
Entered by: Pavel Blann
(výše částky) zaúčtované faktury (amount of) posted invoice
Entered by: Pavel Blann
Úcetní jednotka accounting entity
časová souvislost nákladů a výnosů chronological correlation of costs and revenue
účetní řada accounting series of invoices...
účtovací předpis – předkontace account assignment - account code
Entered by: Veronika Hansova
bez výhrad without reservation
brutace grossing up
Entered by: Pavel Blann
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků tax on wages and salaries
daň z příjmů vybíraná srážkou podle zvláštní sazby special-rate withholding tax on income
daňově uznané i neuznané taxable and tax-exempt
deník day-book
Dohadné účty pasivní estimated accounts payable
Dohadné úcty aktivní estimated receivables
doplatky příjmů applicable accrued income
Entered by: Václav Pinkava
Dospělá zvírata a jejich skupiny Breeding and draught animals
Drobný majetek low-value assets
Entered by: Tomas Burda
Fakturační předpis invoicing regulation
Finanční nákladovost financial cost
gestor director/administrator
hospodaření vykazuje zisk/ztrátu reports a profit/loss
KD/PD a ZD KD/PD - kalendářních dnů / pracovních dnů, ZD - základ daně
Entered by: Pavel Rieger
košilka faktury Invoice cover sheet
Mimořádný výsledek hospodaření extraordinary profit/loss
na saldu / saldovaný / saldování unreturned containers(casings/ packings)
náběh nákladů costs incurring
oceňování zboží pricing of goods
Entered by: Peter Hladky
odnímatelný čistý výnos distributable net income
odvádějící účet delivering account
Osvobozeni die 64 zak. c 235/2004 Sb. Exempt (from VAT) according to Section 64 of Act No 235/2004
ovládaná nebo ovládající osoba controlled or controlling person (or legal entity)
Paragraf time off for dependants
párový doklad match(ed) document
PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI income from employment
Entered by: Pavel Prudký
příslušnému finančnímu úřadu competent financial authority
přeúčtování reinvoicing
přehodit na svého nástupce transfer (the workflow) to your successor
Entered by: Jiri Lonsky
přejímka acceptance
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search