The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Czech to English Business/Commerce (general) Translation Glossary

Czech term English translation
0. verze dokumentu Version 0 of the document
1) majetková účast, 2) majetkový vklad 1) participating interest, 2) contribution
a to do období within
aktivní zušlechťovací styk inward processing
Entered by: seraalice
čj. Zm. 1234/34, ev.č. 123456-1234567 "Chg Ref 1234/34, Reg # 123456-1234567\"
územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, stavební řízení zoning decision, zoning approval, building construction permit, building permit process
Entered by: Gerry Vickers
živnostenský úřad trade licensing office
životností a opotřebením operating life and wear
counsel právní zástupce
datum UÚP date of accounting transaction
Datum UZP Date of taxable supply
deklarace o budoucí spolupráci Letter of Intent
Entered by: Pavel Prudký
doplnková výroba complementary manufacture
Ev. č. SP: evidenční číslo sociálního pojištění, social insurance number
Ev. č. ZP evidenční číslo zdravotního pojištění, medical insurance number
Evropský zbožový kód (EAN) European Article Number(ing)
faktor zdražení price-increase factor
kamenná firma brick and mortar business
kč OP Trade Parity Price
Entered by: Charles Stanford
komparsista an extra
konfrontacni reklamni kampane confrontational advertising (campaigns)
koupě zboží za účelem dalšího prodeje purchase of goods for re-sale
které se může znovu otočit which can be reversed again
Entered by: Pavel Blann
materiál a služby nevojenského charakteru non-military items and services
Městský obvod Municipal District
mimo stojící/vedle stojící společnost non-party company
Entered by: Jolana Novotna
mld billion
Nařážet na překážku to be encountering an obstacle
navedení faktury entering an invoice into the system
nástupnická společnost successor company
obchodní zastoupení výrobků brand sales representation
odběr purchased quantity
Entered by: Pavel Prudký
Odvádění zakázky delivery of order
Ohlašovací řemeslná vocational notifiable (trade)
operátorství operatorship
oponentní řízení Circulation for Review and Comment
organizační složka affiliate branch
parafa initials
působnost purview
Přehled nákladů cost overview/overview of costs
Entered by: Blanka Salkova
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search