The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Czech to English Law: Contract(s) Translation Glossary

Czech term English translation
Akcie a podíly ve firmách company stocks and shares
akcionářská smlouva shareholder agreement
aprobační řad (rules of) drug approval process
Authority Matrix matice pravomocí
autorská odměna remuneration/compensation
částečná výpověď notice of partial termination
čerpání rezerv drawdown of/from reserves
Entered by: Vladimir Suda
Šiřitel Distributor
Činit nesporným render indisputible
bez dalšího without notice
Entered by: Pavel Slama
Bid bond kauční záruka
Byt, ve kterém mám právo na dožití right to life tenancy
cash neutral payment term hotovost nezatěžující platební podmínka
cena plnění předmětu smlouvy price for performance of the subject matter of the contract
Důvodová zpráva Explanatory memorandum
disponovat dispose with
dočasně práce neschopného pojištěnce Insured temporarily unable to work
dobre mravy ethics/good morals
dodatek amendment/annex/appendix
dohoda o přistoupení k dluhu Debt Accession Agreement
DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU SMĚNKOU agreement on securing liabilities by promissory note
doložka se svolením k přímé vykonatelnosti direct enforcement clause
engineer activity (see below)
Entered by: Charles Stanford
insolvenční rejstřík Insolvency Register
jednatel - člen představenstva Statutory representative - Member of the board of directors
Entered by: Jan Kolbaba
jednostraně započítat pohledávky za odesílatelem set off claims against the dispatcher/consigner unilaterally
jednotka bez právní osobnosti unit without legal personality
kaduční řízení procedure with a subscriber in default
Kolektiv autorů team of authors
Krycí list nabídky bid cover page
Entered by: Pavel Prudký
místně příslušný court having territorial jurisdiction
město zodpovídá za administrativní a věcnou správnost využití dotace the city is responsible for the correct administration and use of the subsidy
na účet on behalf of
na místě samém on location at
nabývá platnosti podpisem enters into force upon signing
najetí do ZP start of the trial operation
náležité péče due care
Návrh na vklad zástavního práva u katastrálního úřadu motion/petition to register a lien in the Land Register
návrh na změnu účastníka řízení petition to substitute a participant in the proceedings
návrh pojistné smlouvy draft insurance contract
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search