The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Albanian Education / Pedagogy Translation Glossary

English term Albanian translation
after and further education arsimimi i mëpasshëm dhe i mëtejshëm
Entered by: Sherefedin MUSTAFA
Anti-hazing Law ligj kundër dhunës, ngacmimit dhe abuzimeve
Associationist asociacionist/e
Entered by: Juliana Cullafiq
behaviorism Biheviorizëm
child minding përkujdesje/ruajtje e fëmijëve
coaching instruktim
Entered by: Monika Coulson
code of practice Kod i Sjelljes Profesionale
Entered by: Ledja
context-embedded language gjuhë (komunikim) me ndërthurje kontekstuale
context-reduced language Kufizimi i konteksit të gjuhës
Diploma Mill fabrikë diplomash
Eligibility Pranueshmëri/përshtatshmëri/plotësim kushtesh/e drejta për t'u pranuar
Entered by: Monika Coulson
exempt përjashtuar
Entered by: Ledja
grade notë
Entered by: Sherefedin MUSTAFA
inclusive përfshirës
informal learning mësimi informal
large-scale commitment on skills development for teachers zotim në shkallë të gjerë mbi zhvillimin e aftësive për mësuesit
Entered by: Monika Coulson
launch lëshoj
Entered by: Monika Coulson
Learning Poster Afishe / Tabelë e të mësuarit
Entered by: Monika Coulson
literate i/e shkolluar (di shkrim e lexim); me njohuri në një fushë të caktuar
Entered by: Ledja
lower and upper-secondary education cikli i ulët dhe cikli i lartë i arsimit të mesëm
Entered by: Sherefedin MUSTAFA
mainstreaming Integrimi në shoqëri
National Curriculum Programi Mësimor Kombëtar
Entered by: Sherefedin MUSTAFA
numeracy Dituri bazë të matematikës
remedial educationalist mësues i shkollimit special
Entered by: Sherefedin MUSTAFA
school administrator administrator i shkollës
Entered by: Monika Coulson
school league tables Tabelat e klasifikimit të shkollës
secondary school Shkollë e Mesme
sight word approach metoda e memorizimit të fjalëve
Entered by: Monika Coulson
stimulate pupils’ and apprentices’/trainee teachers’ desire to learn, application and curiosity nxitur dëshirën për të mësuar, zbatimin dhe kureshtjen tek nxënësit, mësuesit fillestarë/stazhierë
Entered by: Sherefedin MUSTAFA
tenured (professor) i përhershëm/e përhershme
The Knowledge Pledge Zotim për dituri
Entered by: Monika Coulson
tuition mësim
two-form-entry school shkollë me dy klasa paralele
Entered by: Αlban SHPΑTΑ

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search