The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Albanian Electronics / Elect Eng Translation Glossary

English term Albanian translation
ampacity amperazh
Automated Manufacturing research facility qendër/makineri kërkimore e automatizuar e prodhimit
Entered by: Monika Coulson
busbar zbarë
buzzer sinjal zhurmues/gumëzhitës
bypass capacitor kondensator shunt
Cookies cookies
derating ulje, zbritje, reduktim, deklasifikim
disks magazine mbajtëse (plastike/prej lëkure) disqesh; portofol për mbajtjen e disqeve
Entered by: Monika Coulson
Electrical fast transient/burst proces elektrik kalimtar
Entered by: Elvana Moore
electrolyte creep shkrirje elektrolitike
equalizer bilancier, axhustator, kompensues, përplotësues, barazues, rrafshues, kompensator, përplotësor, sheshues, nivelues
Entered by: Monika Coulson
fall time kohë rënieje
Entered by: Αlban SHPΑTΑ
fault-current circuit breaker stakues i rrymës dëmtuese
Finned coil type Tipi Fan -Coil
Entered by: Elvana Moore
free field current response Ndjeshmëri rryme në fushë të lirë
Entered by: Monika Coulson
gated signal sinjal i kontrolluar (ose i përzgjedhur) përmes një sinjali tjetër
inrush current rrymë fillestare
lightning arrester rrufepritës
no-load input current rrymë hyrëse pa ngarkesë
On-load tap-changers Komutatorë (ndërçelësa) rregullues të tensionit nën ngarkesë
OPEN-CLOSE-NO DISC-LOADING-LAST MEMORY Memorje për veprimin e fundit të kryer, përfshi hapje, mbyllje, jo disk, futje disku
Entered by: Monika Coulson
plug-in fuse Siguresë me fisha
reset rivendosje, rindreqje, vënie në vend, rregullim
Entered by: Monika Coulson
retardant ngadalësues, vonues
Entered by: Monika Coulson
room (local) thermostat termostat dhome, termorregullator, stabilizator temperature
Smart picture-Picture format Formati i figurës - Funksion i përshtatjes automatike së figurës ("Smart Picture™")
Entered by: Monika Coulson
supply socket cover clamp kllapë mbuluese e prizës së tensionit
Entered by: Αlban SHPΑTΑ
trickle charge Ngarkim me Regjim të Ngadalshëm
voltage converter transformator tensioni
wet-bulb / dry-bulb temperature temperatura e termometrit të lagët / e termometrit të thatë

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search