The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Albanian Law (general) Translation Glossary

English term Albanian translation
"public mischief" Kallëzim i rremë
administrative detention ndalim administrativ/burgim pa gjyq
Entered by: Sherefedin MUSTAFA
An estoppel prezumim ligjor që pengon personin/kompaninë të mohojë/kundërshtojë deklaratat e mëparshme
annual account llogari vjetore
Entered by: Sherefedin MUSTAFA
chattel pasuri e tundshme
codicil shtesë testamenti
conditional sentence dënim me kusht
Entered by: Ledja
convener kryesues mbledhjesh
Entered by: Sherefedin MUSTAFA
counteraffidavit kundërdëshmi nën betim / kundërdeklaratë me betim
Entered by: Monika Coulson
CRIMINAL TERM: kolegji penal
Entered by: Bledar Kurti, M.Sc.
Detention Centres / Detention Advisor Qendër paraburgimi / Këshilltar i qendrës së paraburgimit
escheat Pronë e kaluar në pronësi të shtetit
felony warrant urdhër arresti
friendly witness dëshmitar i mbrojtës
Entered by: Sherefedin MUSTAFA
garnishment sekuestrim page, sekuestrim nga rroga, sekuestro mbi pagen
good conduct sjellje e mirë
Entered by: Arben Seva
Hourly rates for court surveyors according to the information in the report Pagesat për orë
joint and several liability përgjegjësi solidare (e përbashkët) dhe individuale
Judgment of Divorce Nisi Gjykim i kushtëzuar divorci
Entered by: Monika Coulson
Judicial Review Rishikim gjyqësor
Magistrates Court Gjykata e Magjistratëve
Entered by: Sweetie
motive të dobëta weak motives
ombudsman Avokat i Popullit; Funksionar i ngarkuar me mbrojtjen e drejtave të qytetarëve; Ombudsman; Ombudsperson
Entered by: Monika Coulson
order urdhër i gjykatës /urdhër
possession lirim/dorëzim (banese)
Entered by: Ledja
praktikë File/Dossier/Record/Folder
Entered by: Sherefedin MUSTAFA
private limited company shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Entered by: Αlban SHPΑTΑ
severence pay pagesë për largim nga puna
Suspended Sentence dënim i pezulluar
Entered by: Ledja
The without prejudice rule pa asnjë humbje ose heqje dorë nga të drejtat dhe privilegjet
to lead evidence paraqes prova
Entered by: Sherefedin MUSTAFA
tort Delikt, shkelje administrative ose penale
universal title titull universal
Entered by: Sherefedin MUSTAFA
usufruactuary right e drejta e përdorimit të pronës së huaj
Entered by: Sherefedin MUSTAFA

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search