The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Albanian Telecom(munications) Translation Glossary

English term Albanian translation
at the end of Autosearch operation në fund të veprimit vetëkërkues
Entered by: Monika Coulson
bandpass filter filtri i kalimit të brezit (të frekuencave)
blanketing fikatje (shuarje) e marrjes
call centre qendër thirrjesh
Entered by: Sherefedin MUSTAFA
compander ngjeshës-zgjerues
crosstalk diafonia
Firm Order Commitment angazhim për porosi të kushtëzuar/të pakthyeshme
inappropriate colour, color spots ngjyrë e papërshtatshme, njolla me ngjyra
Entered by: Monika Coulson
Move the loudspeakers away from the television. Largoni altoparlantët nga televizori.
Entered by: Monika Coulson
Please note: Ju lutem vini re:
Entered by: Monika Coulson
Pocket Issuers limits kufizimet e të ardhurave për emetuesit e sigurimeve financiare
Entered by: Juliana Cullafiq
premium rates Tarifat e/kundrejt shërbimeve me vlerë të shtuar
sideloading Transferim (i skedave) në pajisje dytësore
slideshow diapozitivë
SOC from abroad Qendër operative sigurimi për kontaktim nga jashtë
Entered by: Sherefedin MUSTAFA
Switch off the television set fikni televizorin
Entered by: Monika Coulson
Voice Applications aplikime zanore
Entered by: Sherefedin MUSTAFA
you may also Manual tune the channels gjithashtu mund t'i sintonizoni kanalet me dorë

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search