The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Bulgarian Accounting Translation Glossary

English term Bulgarian translation
invoiced at cost. фактуриране по себестойност
accrual accounting Текущо начисляване
accruals accounting (принцип на) текущо начисляване
acid test ratio коефициент на бърза ликвидност
acquired at arm’s length придобити при стандартна сделка по пазарни условия/съгласно принципа на равнопоставеност на страните
Entered by: Andrei Vrabtchev
aged debtor длъжник с просрочено задължение
Entered by: Maria Dimitrova
amount carried forward пренесена сума
are separate and subject to different rationales са отделни и обект на различни данъчни основи/обонсовки
Balance sheet after appropriation баланс след разпределение на финансовия резултат/печалбата
bomb бутилка (под налягане)
breakout разбивка
bridge profit възможност за печалба чрез инвестиция във федерални/ (държавни проекти)
Entered by: Andrei Vrabtchev
capital allowances капитални/капиталови/амортизационни отчисления
Entered by: Atanas Dakov
carriage on delivery доставка с наложен платеж
Entered by: Andrei Vrabtchev
component management ръководствата по компонети (на отделните компоненти)
Entered by: Yavor Popov
Contribution margin Марж на приноса
Core invoice основна фактура
direct labor преки разходи за труд
Entered by: Kalinka Hristova
direct material основни производствени материали
Entered by: Denis Shepelev
does not have the effect of making it subject, with respect to this tax няма за резултат да я превръща в обект, по отношение на този данък, на ..
due diligence дължима грижа
Engagement (одиторски) ангажимент
equity settled (share-based payment transactions) възнаграждения под формата на акции и дялове
Entered by: Maria Dimitrova
Exercise бюджетна/финансова година
financial booking финансово (счетоводно) вписване
free note оправдателен документ
hard allocations фиксирани или ръчни разпределения/отчисления
Head of Controlling department ръководител на отдел "Контролинг"
Entered by: Kalinka Hristova
interest ratio лихвен коефициент
internal account allocation activity (дейност по) отнасяне на разходите по (определени) сметки
leveraging on volume effect да се използват предимствата, произтичащи от увеличения обем (на поръчките)
Entered by: Pavel Tsvetkov
loss остатък; излишък;
marginal rate relief облекчение за пределна ставка
materials pre-invoice предварителна фактура за материали
Entered by: Pavel Tsvetkov
measurement statement протокол
net of taxes след данъци
no shows неявяване
non-complex business несложен бизнес
Entered by: Andrei Vrabtchev
non-vested stock условно притежавани акции на служителите (без фактическа собственост)
open book calculation изчисляване (на разходите) по метода на \"отворената (счетоводна) книга\"
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search