The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Bulgarian Biology (-tech,-chem,micro-) Translation Glossary

English term Bulgarian translation
primo-administration първична ваксинация /първично прилагане (на ваксина)
time kill assay анализ (на антибактериална активността) според времето на загиване, скала за леталния ефект във времето
amplified fragment length polymorphism амплифициран полиморфизъм в дължината на фрагментите
antisera антисеруми
Entered by: Trufev
antiserums антисеруми
Asian long-horned beetle (Anoplophora glabripennis) азиатски дървесен бръмбар (Аnoplophora Гlabripennis)
balooning полет (за паяци)
barrel blender барабанен смесител
Entered by: Pavel Tsvetkov
boost-administration бустерна ваксинация / прилагане, назначение, въвеждане; реимунизация
cellular reaction pathways механизми на клетъчните реакции
charge heterogeneity хетерогенност на заряда /или пълнежа
choroidal flat mount analysis анализ на плосък препарат от хориоидея
conformational change конформационна промяна
diving reflex рефлекс на забавяне на сърд. ритъм при гмуркане
drug dumping освобождаване на голямо количество лекарство в организма
electrophoretic pattern електрофоретично изображение/профил
emerald ash borer ( Agrilus planipennis) смарагдовозелен бръмбар (по ясена)
gene silencing генно заглушаване
hairpin фуркетна форма
initial burst начална голяма доза
matched polymer подбраният полимер
melt mixed смесени в стопилка
nonamer partial peptide нонамерен частичен пептид
occupancy (степен на) заемане, заетост, запълване, свързване
oil immersion lenses имерсионен обектив
physiologic herniation физиологично образуване на херния
pine shoot beetle (Tomicus piniperda) боров бръмбар, Tomicus piniperda (Linnaeus)
radioactive labelled primers радиоактивно белязани праймери
reconstituted разтворен
sample organizer организатор на пробата; автомат за подаване на пробите
Self-consistent field approach метод на самосъгласуваното поле
separated разделени с
Entered by: Trufev
simple sequence repeat marker маркер от къси тандемни повтори
snap-cap tube ендорфка, епруветка с капачка-запънка
solvent casting Формоване/отливане (с потапяне) в разтворител
spray-dried lactose лактоза, изсушена чрез пулверизиране
Entered by: Pavel Tsvetkov
thujosene туйопсен
were granted describing са субсидирани да опишат
wire incinerator електрически инсинератор
Entered by: Trufev
work-up procedure процедура за довършване/дообработване/пречистване

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search