The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Bulgarian Chemistry; Chem Sci/Eng Translation Glossary

English term Bulgarian translation
acridine dye акридиново багрило
calcium complex salt комплексна калциева сол
direct-compressible dry blend директно сгъстима суха смес, суха смес, подходяща за директно таблетиране
histone deacetylase (HDAC)-associated protein хистон-деацетилаза HDAC- свързан протеин
nickel-metal hydride никел-метал хидрид
a cam lock coupling съединител с лостови ексцентрици
Entered by: Pavel Tsvetkov
acid glutamic natrium натриев глутамат
agitated liquid разбърквана течност
alendronate calcium - phosphate calcium калциев фосфат-калциев алендронат
alendronate solution алендронатен разтвор
ambient stability environment стабилност на околната среда
ammoxidation амоксидиране/амоксидация
APCI ionisation modes режими на йонизация
Associated/ Unassociated Natural Gas асоцииран/неасоцииран природен газ
Entered by: Andrei Vrabtchev
BBR - Bending Beam Rheometer реометър с огъваща се греда; съвременен уред за измерване коравината при ниски температури;
biological limit биологичен лимит, биологична граница
butan-2-one 0,0`0``-(methylsilylidine)trioxime бутан-2-1 0,0`0``-(метилсилилидин)триоксим
BUTYLATED HYDROXYTOLUENE бутилиран хидрокситолуол
Entered by: Comtrans1
canceration развитие на рак /поява на признаци на злокачествено заболяване
Entered by: Andrei Vrabtchev
Carlsberg flask контейнер на Карлсберг
carrier носител
catalyst residue остатъци от катализатора; остатък от катализационен процес; катализатор във вид на утайка
cell cycle inhibitory activity инхибираща активност на клетъчния цикъл
Certified Banks man Slingers прасоспособен прикачвач/такелажник
Entered by: Pavel Tsvetkov
chelating agent хелатен агент
Chemical Abstract Service (CAS) Химическа реферативна служба
Entered by: Kalinka Hristova
chromatin remodeling-associated protein хроматин ремоделиращ свързан протеин
claims the benefit of претендира да ползва правата/привилегиите на, се възползва от преимуществата на / може да се похвали с прилагането на, предявява правото да
clotting factor Xa (FXa) generation генериран фактор на кръвосъсирване Xa (fxa)
coated-bead system система от обвити пелети, система на желирани капсули
Cross head speed скорост на плъзгач/кръстоглав
crude sulphate soap суров сулфатен сапун
Entered by: Trufev
DCIC дихлороизокумарин
deurated chloroform Деутериран хлороформ
die-cut foam фигурно-обрязан ПУР; фасониран ~; ПУР на форми
dispensed дисперсирани, диспергиран, приложен, под формата на
distillate aromatic extract ароматен екстракт от дестилат
Entered by: Atanas Dakov
Distillates, petroleum, oxidized light, bu esters дестилати, нефт, окислени леки фракции, битумени (или бутанови, или бутилови) естери
double creted paper двустранно хромова хартия
Dynamic Shear Rheometer Динамичен реометър на срязване; реометър за динамична сила на срязване; динамичен тангенциален реометър
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search