The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Bulgarian Economics Translation Glossary

English term Bulgarian translation
"Sort order of currency rate modules" Сортиране на модули с валутни курсове
acquisition value покупна стойност
autonomous sales автономно/независимо ценообразуване/продажби
Entered by: Andrei Vrabtchev
backgrounder предистория
Behavioural economics поведенческа (бихейвиористична) икономика
brand equity стойност на търговската марка
Entered by: Andrei Vrabtchev
brushless безчетков (безколекторен)
Entered by: Trufev
cap revenue таван на приходите
Entered by: Maria Dimitrova
capital budgeting approach подход на бюджетиране на капитала
Entered by: denchev
capital equipment капиталово оборудване
Entered by: Andrei Vrabtchev
change lead (главен) мениджър по управление на промяната
Chief Information Officer - CIO Директор “Информационни технологии”
Entered by: denchev
co-alignment principle п-п на комплексно разпределение/групиране/насочване
Entered by: denchev
contingency theory Ситуационна теория
Entered by: denchev
converter преработващо предприятие/фирма
cost efficiency икономическа ефективност / рентабилност
countrywide dumping margin стандартна (отнасяща се за цялата страна) разлика между установените цени и дъмпинговите цени
Entered by: Emilia Balke
demand side energy efficiency measures мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайното (енергийно) потребление
discounted cash flow дисконтирания паричен поток
Entered by: denchev
discounted/undiscounted costs дисконтирани разходи / разходи в недисконтиран размер
discouraged workers обезкуражени работници
divisional accounting счетоводство на клон, подразделение
economic austerity строги икономии / строги икономически мерки (за намаляване на разходи и т.н.)
Entered by: Andrei Vrabtchev
economies of scale икономии от мащаба
Entered by: denchev
ex works turnover оборота на база франко завод
externalities екстерналия
Entered by: Mark Bossanyi
FDI stock out of total liabilities процент / дял на преките чужди инвестиции от общата сума на (държавния) пасив
Entered by: Andrei Vrabtchev
FDI stock to liabilities... / low FDI stock in liabilities; капиталите от преките чуждестранни инвестиции спрямо задълженията / ниски инвестиции там, където са задълженията
financing institution funding capital investment costs институцията, финансираща разходите за капиталовложения/капиталови инвестиции
Flexicurity гъвкавост и сигурност
Entered by: Trufev
forward sourcing предварително ресурсно осигуряване
frictional unemployment фрикционна безработица
Gross Value Added Forecast Брутна добавена стойност
hailstone damage повреда от градушка; репродуцираща се грешка (в този случай)
hedging bets застраховане срещу загуби
herding "стадно" поведение
honey pots притегателни туристически центрове
intercompany transfer pricing междуфирмено трансферно ценообразуване
Entered by: Pavel Tsvetkov
intracompany transfer pricing вътрешнофирмено трансферно ценообразуване
Entered by: Andrei Vrabtchev
mandated sales командно/централизирано ценообразуване/продажби
Entered by: Andrei Vrabtchev
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search