The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Bulgarian Energy / Power Generation Translation Glossary

English term Bulgarian translation
@ 2TWh/yr Oil при 2 тераватчаса годишно на мазут
Entered by: Trufev
a follow-up contact последващ контакт
Entered by: Denis Shepelev
agitator precipitation бъркалка за утаителния резервоар
Alarm Delay забавяне (задържане) на алармен сигнал
all-volatile treatment (AVT) корекционна обработка с летливи основи/хидразинно-амонячен водно-химичен режим (ВХР)
amp-draw (amperage draw) консумация на ток
ascending device повдигателно/повдигащо устройство
Azimuthing Electrical Podded Propulsion System (електрическа система за) задвижване със запазване на курса/азимута
Balance of Plant Contract договор за дооборудване на станцията/съоръжението
band load електроенергия
Entered by: Andrei Vrabtchev
best practice case study проучване на примери с/случаи на добри практики
bias tension сила на притискане
Entered by: Elenka Ganeva
Bleed pump помпа за обезвъздушаване
claw pole полюс с назъбени полюсни накрайници
day-ahead electricity exchange Енергийна борса за търговия с електрическа енергия ден напред
dc bus capacitor Кондензатор в правотоковата шина
Entered by: Maria Dimitrova
default supplier доставчик по подразбиране
Entered by: Andrei Vrabtchev
demand restraint measures мерки за ограничаване на търсенето
dry run protection защита срещу работа на сухо
effluent treatment plant пречиствателна станция за отпадни води
embodied energy вложена енергия
enhancer усилвател
Entered by: Trufev
fault ride-through продължаване на работа по време на смущението
Female thread socket муфа с вътрешна резба
Entered by: Trufev
fleets автопаркове
flocculation Aid (Polyelectrolyte) Preparation adn Dosing Подготовка и дозиране на средство за подпомагане на флокулацията (полиелектролит)
fragmenting bullet Куршум дум-дум
full feathering пълно флюгиране
fused load break switch изключвател на натоварването с предпазител
Entered by: Trufev
giving a true first up fault condition като включва първостепенно състояние на грешка/неизправност
ground current transformer токов (измервателен) трансформатор за (тока на) земно съединение
Entered by: Elenka Ganeva
hard coal fired block (енергиен) блок с изгаряне на въглища
heavy\residual fuel oil мазут
height limit slide / elevation stop регулируем ограничител на височината
Entered by: Trufev
hypo-high pressure налягане, малко под високото / налягане между средно и високо
imug imug - Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft / Институт "Пазар - Околна среда - Общество"
Entered by: Erzsébet Czopyk
in acto в действие
Learning rate ниво на знанията/техническия опит
load centre товаров център
make-up water storage pump помпа за резервоара за подпитъчна вода
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search