The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Bulgarian Environment & Ecology Translation Glossary

English term Bulgarian translation
backstop resource резервен (възобновяем) природен ресурс
Bearing systems лагерни възли
boc’n roll бокендрол /приспособление за увиване на храна за многократна употреба/
Entered by: Assia Terpecheva
bottom release дънно изпускане/оттичане
carbon footprint въглероден отпечатък
desertification опустиняване
environmental matrices екологична матрица
Entered by: Silvina Gospodinova
fish migration aids съоръжения за преминаване на рибите; съоръжения за миграция на рибите
Entered by: Kalinka Hristova
flap trap защитен клапан против наводняване
Entered by: Elenka Ganeva
flood regime of the watershed отточен режим на водосборен басейн
fuel switch price цена за превключване на друг вид гориво
Entered by: Andrei Vrabtchev
hydropeaking пикови стойности / промяна нивото на водния поток / максимално ниво / колебания на нивото
jar test тест в колба
Entered by: denchev
leachate инфилтрат
Entered by: Denis Shepelev
leaching test тест за излужване
locavore локавор— човек, който се храни/(или се стреми да се храни) само с местно отгледана храна
mixed bed unit филтър със смесено действие
Entered by: Boryana Yovcheva
Outflow law for claps Принцип (формула) за изпускане от клапите
overband magnets магнити за сепаратор с кръстосани ленти
Entered by: Patrick Dotterer
overgrazing свръх-паша
package treatment plant контейнерна пречиствателна станция
Entered by: Andrei Vrabtchev
picket fence thickeners механизирани уплътнители на шлам
Entered by: Trufev
plug flow digester хоризонтален проточен биореактор
Entered by: Boryana Yovcheva
POREXPAN експандиран полистирен (EPS)
Entered by: Assia Terpecheva
potamal песъчливо-тинест; песъчливо-тинести зони в долното течение на реката
Entered by: Kalinka Hristova
psychrophilic digestion психрофилно разграждане
Entered by: Boryana Yovcheva
release patterns модели на освобождаване/изпускане (на съответните замърсители)
Entered by: Milena Dieva
reposition plant пречистващо растение
Entered by: Maria Dimitrova
resurfacing (lost) rivers възстановяване на (пресъхнали) реки
retention curve крива на вместимост/задържане
rhithral горно течение на реката (горни речни участъци/планински речни участъци)
Entered by: Kalinka Hristova
River continuity interruptions нарушаване на (непрекъснатостта) на речното течение
skimmer скимер
Entered by: Maria Dimitrova
soil erosion ерозия на почвата
stenoecious стенобионтен
stenohaline стенохалинен
Entered by: Atanas Dakov
stenophagic стенофаген
Entered by: Atanas Dakov
stretch deck screen сито с деформируема мрежа
Entered by: Patrick Dotterer
sustainable yield устойчив добив
tip PD [tip - pressure drop (cigarette production)] смукателно съпротивление на филтъра (цигарено производство)
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search