The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Bulgarian Law: Contract(s) Translation Glossary

English term Bulgarian translation
estoppel лишаване от право на възражение
fiscal control данъчен контрол
Entered by: Mihail M Mateev
(I am) committed to (Аз) имам твърдото намерение да
Entered by: Pavel Tsvetkov
A Public Company Limited by Shares Публично акционерно дружество
Acceptance/Entire contract Приемане/Цялостност на договора
administration order решение на съда за назначаване на външен управител
Entered by: Pavel Tsvetkov
age (remuneration) по възрастова група
Entered by: Erzsébet Czopyk
All-or-none underwriting гарантиране на емисии от акции и ценни книжа от типа "всичко или нищо"
always speaking винаги валидни
Amount Rounding Factor правило на закръгляне
Entered by: Mihail M Mateev
Annex - Appendix - Attachment Анекс - Приложение - Допълнение
Entered by: Pavel Tsvetkov
annual anniversary of this agreement дата на всяка кръгла година от настоящия договор
appearance впечатление
Entered by: Angelina Galanska
Apportionment Act 1870 Закон за апортите от 1870 г.
asset актив
Entered by: Andrei Vrabtchev
At-will employment agreement трудов договор без предизвестие (за прекратяване)
Entered by: Andrei Vrabtchev
Auditors and the European Anti-Fraud Office (OLAF) Европейската служба за борба с измамите и защита на финансовите интереси на ЕС (ОЛАФ).
Austudy Payment финансова помощ/плащане/заем от Austudy
Entered by: Andrei Vrabtchev
avoidance of doubt избягване на неяснотата
background of the contract "основа" или "основание" на договора
Bilateral countries страни, осъществяващи взаимни безналични (синоним: клирингови) разчети
Entered by: Mihail M Mateev
blow into a diary духам в пикфлоуметър / ВЕД метър
bond обезпечение
book регистър/книга
Entered by: Kalinka Hristova
Business Introducer търговски препоръчител/застъпник
By courier по/чрез куриер
Entered by: Pavel Tsvetkov
by notice чрез уведомление
Call forward quantities and call forward Предварителни количества по заявки, срок за изпълнение на зявките
call-out agreement договор за консултация на място
Entered by: Maria Dimitrova
capping лимитиране
case report form Клинична карта на пациента
Certificate of Incumbency and Authority Заповед за оторизиране на длъжностно лице
Entered by: Pavel Tsvetkov
circulation разпространение
Entered by: Mihail M Mateev
civil circulation (фирмата/компанията) е действаща
Classification Класификация/категоризация
Entered by: Elenka Ganeva
Classification Authority organ, opredeliasht/utvarjdavasht klasifikaciite (mitnicheski)
Entered by: Mihail M Mateev
Clearing House клирингова къща
Entered by: Mihail M Mateev
comfort letter Уверително писмо
Commercial Terms Contract договор за търговските условия
Entered by: Pavel Tsvetkov
Computation изчислителен
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search