The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Bulgarian Law (general) Translation Glossary

English term Bulgarian translation
irretroactivity of the penal law липса/недопустимост на (принципа на) обратно действие (сила) на наказателното право
petition петиция, молба, искане, заявление; Писмена молба до съда след уведомление
Entered by: Elenka Ganeva
"fast track" ускорена процедура
a one off occurrence еднократен акт
Entered by: Pavel Tsvetkov
a receipt and release document приемно-предавателен протокол
Entered by: Pavel Tsvetkov
a waiver of any proceeding or succeeding breach of... отказ от право при процедурно или последващо нарушение на
Entered by: Derringdo
Act of God форсмажор / форсмажорни обстоятелства
Entered by: Pavel Tsvetkov
Act on Freehold Flats закон за пълноправна/безусловна жилищна собственост
Adjustment Review Преразлеждане на промяна
administration bond декларация за пълно удовлетворение претенциите на/липса на претенции от страна на наследника
administrative receivership (под управлението на) служебен синдик
Entered by: Kalinka Hristova
affiant декларатор
Entered by: Elenka Ganeva
allegedly affected които твърдят, че са засегнати
amicable settlement приятелско уреждане
and the said signature has been seen by me for authentication и споменатият подпис беше прегледан от мен за проверка на автентичността му
APPLICATION FOR PROSECUTION COSTS молба/жалба за разходите по разследването/подготвянето и предявяването на иска
Application under Supplement Заявление като/във вид на Приложение
applied that the Court подава искане съдът да...
Arraignment (отговор на) повдигнато обвинение
article of association Устав
Entered by: Maria Dimitrova
Articles of Arrangement Документ за промени в учредителния акт (устава)
as is basis във вида, в който са/е
Entered by: Vladimir Shapovalov
as to one of them to като една от тях...
asylum seeker лице, търсещо убежище
Entered by: Andrei Vrabtchev
attendance notes бележка за посещение/ (присъствие)
Entered by: Andrei Vrabtchev
B.V. Bureau Veritas
bail hearing заседание с цел пускане под гаранция
Balance of convenience Баланс на интересите
bare proprietor "гол" собственик
Basic disclosure обикновена...
being first dully sworn on oath положил вече клетва (по надлежния ред) казва ...
belief-consensus всеобщо вярване/всеобща вяра
belief-rejection отхвърляне на вярата
belief/counter-belief вярата/невярата
bis а
Board of appeal апелативен съвет
Breach Action действия/мерки, наложени/(които съдът налага) при нарушаване на пробация
Entered by: Andrei Vrabtchev
bring a recourse action предяви регресен иск
Entered by: Pavel Tsvetkov
Bureau of Hearings and Appeals бюро /(служба/отдел/управление) по изслушвания и обжалвания
Entered by: Andrei Vrabtchev
C - COMP. (съкращение в полицейски доклад) тъжител, ищец
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search