The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Bulgarian Mathematics & Statistics Translation Glossary

English term Bulgarian translation
"Power of ten exponent for floating point display" експоненциална форма на представяне на числа - с плаваща запетая с основа 10
base rate честота на възникване
bias систематична/методологична грешка
bitwise exclusive or побитово изключващо
Entered by: Pavel Tsvetkov
Box M test М тест на Бокс
Entered by: Maria Dimitrova
Compound Poisson Test обобщен поасонов тест
Damped least squares (DSL) метод на най-малките квадрати със степен (корелация, константа) на затихване
Entered by: Trufev
deprivation items основни дейности, услуги и стоки от потребителската кошница
Entered by: Pavel Tsvetkov
DK/NA Не знам/без отговор
goodness of fit index индекс на статистическо съответствие (на модел на статистическа програма към данни)
Entered by: Maria Dimitrova
interquartile интерквартилен
linear regression линейна регресия
Mass Median Aerodynamic Diameter масов медианен аеродинамичен диаметър
Entered by: Elenka Ganeva
one-tailed test тест с едностраннен критерий
Entered by: Maria Dimitrova
position-to-trm rules Формула за общия член
Proportion of Variance Explained процент/размер на обяснената дисперсия
Entered by: Yavor Dimitrov
RED FLAGS REPORT сигнален/предупреждаващ доклад/отчет
sample point точка за подбор на извадка
social accounting matrix матрица за социална отчетност
term-to-term rules правила за почленно пресмятане
theorical working surface area работна площ, теоретична (по теоретични изчисления, теоретично зададена)
Tripping model модел на грешка
worst case envelope обвивна крива за най-неблагоприятния случай
Entered by: Boryana Yovcheva

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search