The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Bulgarian Medical: Health Care Translation Glossary

English term Bulgarian translation
dilatation ðàçïðîñòðàíÿâàíå
iliac илиачен
outbreak епидемичен взрив/огнище на зараза
Percutaneous Transluminal Angioplasty перкутанна транслуминална ангиопластика
. No contractual rights areconferred on any individual employee by issuance of не възникват никакви договорни права за
a “time-trade off” analysis анализ на основата на времевия компромис
Entered by: Denis Shepelev
abreaction освобождаване от напрежението, причинено от потиснати емиции
Entered by: Andrei Vrabtchev
Admiral Nurse медицинска сестра, специалист по психично здраве
Entered by: Andrei Vrabtchev
Aneurysm Sac аневризмален сак
Arcuate дъгообразен, дъговиден
Assertive Community Treatment (ACT) активни грижи/лечение в местната общност
Entered by: Andrei Vrabtchev
beacon school образцови училища / училища за пример (на други училища)
Entered by: Andrei Vrabtchev
burst pressure разкъсващо налягане,Или: разрушаващо налягане
calcified plaque калцифицирана плака
Caldicott Guardian (старши) служител, отговарящ за конфиденциалността на личните данни на пациентите
Entered by: Andrei Vrabtchev
capitalized term термин с главна буква
CAT scan компютърна аксиална томография (КАТ)
childminder детегледач(ка)
Entered by: Andrei Vrabtchev
Clinical Commissioning Group териториална/местна лекарска организация/структура
cognition когнитивност
Entered by: Andrei Vrabtchev
Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) скала за оценка на ажитацията по Коен-Мансфийлд
community psychiatric nurse комунална психиатрична сестра
compliance ïîäàòëèâîñò
Crisis Intervention кризисна интервенция
dip slides (намазка върху) предметно стъкло
Entered by: Maria Dimitrova
directional vessel tortuosity посока на деформацията на (кръвоносния) съд
emergency detention certificate Удостоверение за спешно хоспитализиране
false negative фалшиво-негативен (отрицателен) резултат
Entered by: Yavor Dimitrov
Finger Oscillation тремор
Entered by: Mihail M Mateev
flashing периодично премигване (на елемент от електронен дисплей)
Gel pack опаковка с охлаждащ гел
Entered by: Assia Terpecheva
headspace свободен обем
health care consumer потребител на здравни услуги
in-vitro /in vivo ин витро / ин виво (в проба; в изкуствени условия/ в естествени условия; на жив организъм
incidence rate ръст на заболеваемостта
informal patient пациент на непринудително лечение
informed consent информирано съгласие
intracranial vascular clips поставена скоба/клем на интракраниалните (вътречерепните) кръвоносни съдове
involvement evaluation questionnaire въпросник за оценка на ангажираност
Low-threshold outreach programs програми за обхващане на рисковите групи
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search