The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Bulgarian Medical: Instruments Translation Glossary

English term Bulgarian translation
hollow viscous кухите вътрешни органи
hot wire anemometry principles принцип на измерване на струята с нажежаема жичка
hypotube шафт тип Hypotube
Entered by: Elena Aleksandrova
Image intensifier електронно-оптичeн преобразувател (ЕОП)
Entered by: Elenka Ganeva
In-Line Grip права ръкохватка
Entered by: Lada Petkova
introducer интродюсер/въвеждач
large nontapered lumen голям неконусен светъл отвор
Entered by: Trufev
lateral eye страничен отвор
lead letters указателни букви
leak compensation компенсация на теч
Entered by: Rosica Dimitrova
light output интензитет/капацитет на светлинния поток
Entered by: Pavel Tsvetkov
Likert scale Скала на Ликерт
Entered by: Mihail M Mateev
loader зареждащ механизъм
Entered by: Elena Aleksandrova
loop electrode електрод тип примка
loop electrode спирален електрод
Entered by: Atanas Dakov
low pass filter нискочестотен филтър
Entered by: Trufev
Lower gastrointestinal series долна гастроинтестинална серия
mallet ортопедичен (хирургически) чук
manual percussor for neonates ръчен перкусионен масажор за новородени
Mast Clamp опорна (фиксираща) скоба
minimal occluding volume минимален оклузионен обем
MRSA screening тест за стафилококова инфекция,резистентна на метицилин/метицилин резистентен стафилокок аурелиус
multi-tap многоизводен (трансформатор)
Entered by: Persiana Pastuhova
needle hub накрайник на игла
non-disturbing gases / disturbing gases газове (не)оказващи въздействие при отчитане нивото
Entered by: Atanas Dakov
Non-rotational forceps форцепс (без ротация)
Entered by: Pavel Tsvetkov
notched holders закербован; вграден; прикачен, закачен;перфориран; държач, поставка, дръжка
obturator hub, sheath hub обтуратор, защитен калъф/обвивка
offset отвеждащо маркуче/тръбичка
Entered by: vstoycheva
Offset acquisition изчисляване на отместването
organ bath инкубатор за органни култури
output извод, изходен канал
Entered by: Trufev
pacing leads ритъмни електроди
Paging стартиране на виртуалната памет
panel rating номинални стойности върху електрическото табло
Entered by: Rosica Dimitrova
passing elevator проходен/прокарващ елеватор
Patient Temperature Output Cable изходен кабел за температурата на пациента
Paux waveform крива на спомагателно налягане (Paux)
Entered by: Rosica Dimitrova
peel-apart cable (лентов) кабел с отделящи се изводи/жици
Entered by: Maria Dimitrova
peelable cannula канюла, венозна с предпазна обвивка (за вкарване на катетър)
« Prev Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search