The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Bulgarian Other Translation Glossary

English term Bulgarian translation
by default поради неявяване на ответната страна / непредставяне на насрещен иск
Web Public Key Infrastructure Trust Model мрежов публичен регистър за удостоверяване
Entered by: Pavel Tsvetkov
12 gauge сечение 3,31 мм2 (съответства на 4 мм2 за България) http://www.engineeringtoolbox.com/awg-wire-gauge-d_731.html
a default naphtha yield (процент на) производство/добив на нафта по подразбиране
Entered by: Andrei Vrabtchev
abdominal binder коремен корсет
Entered by: Emilia Balke
acquisition получаване (на изображението)
Entered by: Emilia Balke
Additives/oxygenates добавки / окислители
Entered by: Kalinka Hristova
AGENCY ARRANGEMENTS Договор/Споразумение за представителство
air brick решетъчна тухла
Entered by: Denis Shepelev
air deflector vane въздушен дефлектор
Entered by: Atanas Dakov
An American depositary receipt Американска депозитарна разписка
Entered by: Andrei Vrabtchev
Arbor flange дорник с фланец
Entered by: Trufev
are expressed in eqivalent days са приравнени на / посочени в / изразени в еквивалентни дни
Entered by: Pavel Tsvetkov
artisanal fishermen непромишлени рибари
Entered by: Kalinka Hristova
Assignment of Exploitation Rights отстъпване право/а на ползуване
at maturity на падежа
backflow of naphtha обратен поток на нафта
Entered by: Kalinka Hristova
Bailiwick Зависима територия на Великобритания
battery post извод на акумулатор
blanking line линия за изрязване на заготовки
blaze a different trail (прен.) поемам по различен път
bleeding spindle ( evacuation ~; deaeration ~; adjusting ~; shut-off ~) пробка,изпускаща;(ходов)винт;ос;стебло;вал;прът;вретено;(~за почистване от мръсотия;~обезвъздушаваща;~настройваща;кранче,спиращ)
blue excitation light синя светлина на възбуждане
Entered by: Trufev
Bodyflying свободно падане (като вид екстремен спорт)
buffer powder pillows пластмасови торбички с буферен прах
Entered by: Milena Dieva
buzz-cut прическа "нула/първи" номер
call sign опознавателен сигнал/позивна
candy paint полупрозрачна боя
chief officer старши помощник-капитан
CIRCA site уебсайт на CIRCA
Circular indexing делителен механизъм
Entered by: Trufev
civil servant държавен служител
Entered by: Milena Dieva
client not be fully hedged ако клиентът не е хеджирал позицията си напълно
Entered by: Andrei Vrabtchev
column extraction колонна екстракция
Entered by: Trufev
come undone побърквам се, полудявам, разкопчавам се, разхлабвам се
Contour Eye Protection with Foam Fog and Particle Shield защитни контурни очила
convection air vents конвективни въздушни отвори
Entered by: Denis Shepelev
Convention travel document документ за пътуване по Конвенцията на ООН във връзка със статута на бежанците
cooling tower fan вентилатор на охладителна кула
Entered by: Pavel Tsvetkov
core assessment задълбочена оценка
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search