The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Croatian Automotive / Cars & Trucks Translation Glossary

English term Croatian translation
Intelligent Access with Push Button Start feature Inteligentan pristup s gumbom za pokretanje motora
lane departure warning system sustav upozorenja izlaska iz voznog traka
Entered by: V&E-Team
product of low-emission manufacturing proizvod niske emisije štetnih tvari
Entered by: V&E-Team
Service Array Offset Otklon ESIM radnog snopa
Entered by: Darko Kolega
-orifice tube system sustav s kapilarnom cijevi
Entered by: V&E-Team
3 point turn polukružno okretanje u tri manevra
Entered by: Darko Kolega
a steel strut čelična potporna šipka
actuate pokrenuti
Advanced Loc screen zaslon naprednog pronalaska gubitka komunikacije
Entered by: Darko Kolega
air deflector deflektor zraka
AIR management control system sustav upravljanja i nadzora zraka
air mode pneumatski
Entered by: Katarina Frgačić
Air pressure reservoir tanks for braking spremnici komprimiranog (stlačenog) zraka
Air scoop usmjerivač zraka, usisnik zraka, uvodnik zraka
air system charging point mjesto usisa komprimiranog zraka
airport service roads servisne ceste zračne luke
Entered by: Vladimir Trkovnik
Ajar Switch prekidač osjetnika pritvorenih vrata
Entered by: Darko Kolega
anti-glare mirrors ogledala sa zaštitom od blještanja
anti-sink system ASS hidraulički podsustav
apply koristiti / rabiti (upotrijebiti)
Apron maska
Arm Latch zaključavanje (zatvarač) ručice kuke
Entered by: Darko Kolega
armature assembly armatura, kotva
Entered by: Darko Kolega
articulated lorry tegljač
Entered by: Darko Pauković
Asynchronous system trap (AST) asinhroni podprogrami sustava (AST)
Entered by: Darko Kolega
Automatic Engine Idle Shutdown (AEIS) component Komponenta automatskog gašenja motora u praznom hodu
automotive aftermarket tržište automobilskih dijelova trećih proizvođača
Entered by: Dinap
backing plate nosiva pločica
backpressure povratni tlak
Badges znakovi
Entered by: Darko Kolega
Band care Traka za čišćenje montirana na jednoj osovini
bank red cilindara
batery saver uređaj za zaštitu akumulatora od pražnjenja
bean (java) bean
Entered by: Darko Kolega
bearing preload predopterećenje ležaja
Bellows mijeh
Entered by: sazo
bellows pedestal postolje manšete, prirubnica manšete
Belt Tension Gauge mjerač zategnutosti remena/pojasa
beltline bočna linija
billet ukrasna (automobilska) oprema
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search