The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Czech Accounting Translation Glossary

English term Czech translation
(senior) account manager (hlavní) manažer vztahů se zákazníky
a balance sheet with the amounts of the first period of these two years rozvaha s údaji za první období těchto dvou let
Entered by: Pavel Prudký
account director ředitel odpovědný za styk s (významnými) klienty
Accounting Rules Engine Modul účetních pravidel
accrual accounting akruální účetnictví
accrued receivables pohledávky příštích období
acid test ratio pohotová likvidita
Affiliated entrepreneurs přidružení podnikatelé
Entered by: Jiri Lonsky
ageing list seznam otevřených pohledávek
assignment tables přiřazovací tabulky
at no higher than maximálně ve výši
bad debt allowances rezervy na nedobytné pohledávky
be offset with být započteny s
billing block blokování faktury / blokování zúčtování
Entered by: Zbyněk Táborský
call in vyžádat
Confirmation Procedure schvalovací postup
corridors instrument Corridor
cut off testing kontrola za dané období/k závěrce
de-recognition vyřazení
Entered by: Pavel Prudký
digitals digitální opce
dollar utilization míra využití investic v dolarech/korunách
drilldown facility funkce pro podrobnější zobrazení (rozbalení)
Entered by: Pavel Prudký
Eigenmittelquote podíl vlastních prostředků
Entered by: alpia
executive record sheet záznam o činnosti vedoucího pracovníka
Entered by: Sarka Rubkova
expat packages benefity pro zaměstnance v zahraničí
extended invoice amount celková částka za jednotlivé položky
facilitation payment Odměna za urychlení vyřízení
Financial review finanční přehled
Finest data granularity maximální podrobnost údajů
formless bez formuláře
Entered by: Jiri Lonsky
GA - Prices předplacené ceny
General ledger assistant asistent hlavního účetního
Entered by: Ivan Šimerka
group-wide intercompany policy interní zásady v rámci skupiny
headcount počet pracovníků
Headcount budget rozpočet stavu zaměstnanců
impairment znehodnocení/snížení hodnoty
Entered by: Pavel Prudký
Imputed depreciation allowances Imputované odpisové náklady
Entered by: Pavel Prudký
in the name of the SAP transaction v označení / názvu SAP transakce
Entered by: Jiri Lonsky
inventory risk riziko snížení inventární hodnoty zboží/zásob
investee příjemce investic
Entered by: Pavel Prudký
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search