The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Czech Chemistry; Chem Sci/Eng Translation Glossary

English term Czech translation
(R, S)-3-(bromomethyl)-3-butanol-1-yl-diphosphate (R, S)-3-(bromomethyl)-3-butanol-1-yl-difosfát
Entered by: popro
(slurry) cannot be started (ve vápencové suspenzi) nelze nastartovat/rozběhnout proces krystalizace
Entered by: Ales Horak
0.15% w/v Potassium Chloride in 5% w/v Glucose roztok 1,5 g/l chloridu draselného v roztoku 50 g/l glukózy
1-Dodecylhydrogensulfate acid sodium salt 1-dodecylhydrogensulfát sodný
Entered by: Jiri Farkac
2-Hydroxy-biphenyl Sodium Salt Tetrahydrate 2-bifenylát sodný tetrahydrát
24-post magnetic bead separator magnetický separátor se 24 magnety
Entered by: Jiri Farkac
3 log cycles 3 log řády
Entered by: Marek Buchtel
Acrylates Copolymer and Coco Glucoside akrylátový kopolymer a kokosový glukosid
Entered by: Maciej Andrzejczak
Active bed supports nosiče aktivního lože
Entered by: Ales Horak
addition to prepare steel legovací přísada pro výrobu (legované) oceli
air-rectified asphalt polofoukaný asfalt
Entered by: Ales Horak
Alloy massives částice slitin(y)
amine amin
amine amin
amine sweetener aminový odkyselovací prostředek
Ammonia; Norflurane amoniak; norfluran
Entered by: Fabian Luttman
Ammonium metavanadate Metavanadičnan amonný
analyte trap jímač analytů (trap)
Entered by: Jiri Farkac
Antimony nickel titanium oxide Oxid antimonitý (Sb2O3), (pevný roztok) s oxidem nikelnatým (NiO) a oxidem titaničitým (TiO2)
Entered by: Jiri Farkac
aromatic-100 benzínové rozpouštědlo (ropné), lehká, aromatická frakce s obchodním názvem Aromatic-100
Entered by: Jana Pavlová
as received basis bez úpravy vzorku
balance water voda na doplnění (do určitého objemu nebo hmotnosti)
Batch Tables tabulky dávek, dávkovací tabulky, tabulky dávkování
Entered by: Jiri Farkac
benzo-fused dithiazolyl radical radikál dithiazolylu s přikondenzovaným benzenovým jádrem
blower collecting odtah
Entered by: Pavel Prudký
bracketing rámcování, rámcovací technika
Entered by: alpia
by a factor of 2 logs o dva řády / o 2 logy
by laying out flat umístěním vodorovně
Entered by: Ales Horak
C.I. Solvent Blue 3 barvivo c.i. solvent blue 3
Entered by: Ivan Šimerka
cakes desky / ploštiny
Entered by: Ales Horak
Calcium Chloride chlorid vápenatý
calculated by the various pharmacopoeia methods vypočtené příslušnými lékopisnými metodami
Entered by: Pavel Prudký
capillary GC grade v čistotě pro kapilární plynovou chromatografii
carbon black saze
Carboxylic-acrylonitrile-butadiene rubber karboxylovaný butadien-akrylonitrilový kaučuk
Entered by: Ales Horak
cartridge/canister respirator respirátor s patronou(vložkou)/nádržkou
catechol variegatic acid kyselina katechol-variegatová
Cell Adhesion / Extracellular Matrix Buněčná adheze / extracelulární matrice
Charge Control agent činidlo regulující náboj, regulacni medium el. naboje
Charge Control dye... barva citlivá na elektrický náboj
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search