The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Czech Computers (general) Translation Glossary

English term Czech translation
buffer vyrovnávací paměť
collaborative workflow (vzájemně) podpůrné pracovní postupy
data streaming streamování (dat)
diagnostic activities diagnostické činnosti
Entered by: Pavel Blann
Diagnostics buffer diagnostická vyrovnávací paměť
drawing losování
encryption šifrování
entry mode režim zadávání (vstupu)
featured vybraný
Entered by: Pavel Prudký
framing order pořadí rámců
Handshakestatus stav handshake
Entered by: alpia
header of the cable koncovka kabelu
Headwords slova v záhlaví
Imaged HDD Klonovaný pevný disk
input method metoda zadavani (znaku, dat...)
jail-broken s neoprávněnou úpravou softwaru
log data data protokolu
Mass Storage Velkokapacitní paměťové zařízení
Entered by: Jan Kordac
multithreading vícevláknové zpracování
open-face wireless device nechráněné bezdrátové zařízení
Entered by: Pavel Prudký
out-of-the-box and custom-tailored rules pravidla nastavená po instalaci a vlastní pravidla
plate processors vyvolávací automat tiskových desek
Processor clock speed taktovací kmitočet procesoru
role-based views zobrazení na základě rolí
Roman phonetic fonetický prepis v latince
rooted s neoprávně aktivovanými právy administrátora
scalability měřitelnost
Service Desk oddělení služeb
spell-checking kontrola pravopisu
Entered by: Alice Hegrova
Sticky borders stabilní (pevné) okraje
sticky key jednoprstové ovládání (klávesnice)
technical writer technický redaktor / redaktor technické dokumentace
Entered by: Daniel Šebesta
Webcam (WorldFacing) klávesnicová webkamera, webkamera nad klávesnicí
white label bez značky (určený k rebrandování)

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search