The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Czech Engineering: Industrial Translation Glossary

English term Czech translation
(non-)compliance (ne)splnění / (ne)soulad
Entered by: Pavel Prudký
agreement souhlas, odsouhlasení
Entered by: Pavel Prudký
air curtain pocket kazeta/pouzdro/jednotka vzduchové clony
air unclamp column teleskopický sloupek
Entered by: Pavel Blann
Airborne noise emissions emise hluku šířené vzduchem
Aluminum Serrated Flip Edge s vroubkovaným obráceným okrajem
Entered by: Pavel Prudký
approach temperature (střední) teplotní spád (výměníku)
Entered by: Petr Kedzior
arc blast obloukový výboj
Entered by: Pavel Blann
bell cup nanášecí zvon
Entered by: Pavel Prudký
benchmark výšková značka, bod (váhorys)
Entered by: Pavel Prudký
BISQUE OVEN přežahová pec
bottom ash ložový (nebo pecní) popel
burner gas ports plynové kanály hořáku
Entered by: Pavel Prudký
casting Odlitek
Entered by: Vladimir Karoli
central gas, backing gas centrální plyn, antikorozní plyn (chránící zadní stranu)
Chip Lift bottom centrifuge odstředivka se zdvižným dnem
close calls zamezení nehodě v poslední chvíli
Entered by: Ales Horak
CNC multi-spindle bar machine CNC vícevřetenový automat pro obrábění tyčového materiálu
Confidential(ity) and Proprietary důvěrné a chráněné
Entered by: Pavel Prudký
Contract Deliverables Requirement(s) List rozsah dodávky
Entered by: Pavel Prudký
control linkage motion pohyb ovládacího mechanismu
Entered by: Pavel Prudký
copper tube in a bar (or die) měděná trubka (upnutá) v čelistech
Entered by: Jiri Farkac
corned D is rounded to a radius of 2 mm zaobleno v poloměru 2 mm
Cts / cST centiStoke
Entered by: Pavel Blann
default password výchozí heslo
detailing upřesnění
Discharge roll/roller/cylider odváděcí váleček
Entered by: Pavel Blann
drawing výkres
drawings výkresy
Entered by: Pavel Prudký
drive rozměr unašeče
Entered by: Pavel Prudký
energized equipment zařízení pod napětím
Entered by: Pavel Blann
Equipment by equipment basis po jednotlivých kusech zařízení (celcích)
Entered by: Pavel Prudký
Ex fuse jistič
extension curve křivka prodloužení
eyebrow-raising ohromující, udivující
Entered by: Pavel Prudký
filtration of coolants filtrace chladiv
fleet approach sériová výstavba
Entered by: Pavel Blann
flow bead tests zkoušky rozlivu
force-extension plot graf závislosti prodloužení na síle
Entered by: Marek Buchtel
front end impact speed drop pokles rychlosti při čelním nárazu
Entered by: Pavel Prudký
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search