The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Czech Human Resources Translation Glossary

English term Czech translation
Affected Employees příslušní zaměstnanci
UG “Assemblies and Components” functionality Funkce \"Assemblies and Components\" (Sestavy a komponenty) v aplikaci Unigraphics
(global) functional Head of BU/CF výkonný ředitel funkční oblasti / (globální výkonný ředitel)
Entered by: Jana Pavlová
2D cross sections and tolerance stack-ups 2D profily/průřezy a měření odchylek
Accountability/responsibilities odpovědnost/povinnosti
actionable report zpráva s podklady pro patřičné kroky
adj. upr.
Entered by: Jana Zajicova
advanced compensation management řízení nadstandardního odměňování
Entered by: Pavel Prudký
agenturní pracovník (=zaměstnanec) agency worker
all-inclusive remuneration comprehensive of all and any indemnities celková úhrada zahrnující veškerá odškodnění
Entered by: Jiri Lonsky
associate kolega, spolupracovník
Entered by: Sarka Rubkova
Associate General Counsel právní poradce
Associate Planner plánovač
Entered by: Jiri Lonsky
attached to the disconnect umístěn(a) na vypínači
bereavement leave pracovní volno při úmrtí rodinného příslušníka
Broaden Laterally rozšířit záběr působnosti (rotovat)
Business Metrics obchodní ukazatele
Business Target ( Annual sales Target) podnikatelský plán (plán ročního obratu)
CD’s on the Team Career Development, Community Development
Entered by: Jiri Farkac
change leadership composite multifunkční řízení změn
clock hour rate hodinová sazba
Entered by: Jiri Lonsky
compliance dodržování předpisů a nařízení
consequential thereto are hereby irrevocably waived neodvolatelně vzdává právních nároků anebo (právních) úkonů z nich vyplývajících
Entered by: Jiri Lonsky
contracting-out certificate potvrzení o vystoupení z (ze státního) penzijního systému
de-energized,energizing and re-energized odpojen od napájení, přívod napětí a znovu připojen k napájení
direct reports primi podrizeni
diversity reports výkazy o diverzitě
divestment expert odborník na odprodej investic
Entered by: Veronika Hansova
DO NOT OPERATE nespouštět
e-learning e-learning
Effective Date and Initial Term Datum nabytí účinnosti a výchozí/úvodní/počáteční doba trvání smlouvy
Emloyment Law Officer specialista/referent pro pracovní právo
Employment at Risk Near Term/Limited Effectiveness zaměstnání s rizikem krátkodobé/omezené výkonnosti
Empowering schopnost motivovat
enablers podpůrné prostředky
Enabling Work Environment motivující pracovní prostředí
Entered by: Zuzka Benesova
environment builder and result driver, telent developer and self-developer tvůrce prostředí, zaměřený na výsledky, talenty a vlastní rozvoj
executive suite pracovna výkonných manažerů (ředitelna)
flexibility grid diagram flexibility (nebo zastupitelnosti)
Follow-the-sun nepřetržitý globální provoz
Entered by: Ales Horak
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search