The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Czech Insurance Translation Glossary

English term Czech translation
'Day 1' uplift růst tržní ceny ode dne sjednání pojištění
affinity groups profesní skupiny
aggregate write-ins for invested assets jinde neuvedená investovaná aktiva celkem
Entered by: Pavel Prudký
animal drops živá zvířata
Entered by: Edita Pacovska
assumed liability přijatý závazek
attached and detached cover (pojistné) krytí připojených a odpojených přívěsů
Benefits and claims recovered from reinsurers (pojistná) plnění a náhrady (škod) získané od zajistitelů
brokerage discount sleva za zprostředkování
Entered by: Marek Buchtel
by way of recourse regresně
CDW with no excess Pojištění CDW - bez spoluúčasti
Clause SB doložka spoluúčasti
co-insurance placement nabídka soupojištění / smlouva o soupojištění
Commercial Combined with Chubb kombinované komerční pojištění u (pojišťovny) Chubb
country of hire stát/země, kde byla uzavřena pracovní/nájemní smlouva
cross-charge přeúčtovat
date of crystallisation rozhodný den
debt placement prodej pohledávek
direction of excessive park směrování nadpočetných vozidel
discretionary limit maximální částka pro každý jednotlivý případ
follow-form indemnification odškodnění dle souvisejících pojistných smluv
for their respective rights and interests to be given 30 days notice of canc. ohledně jejich příslušných práv a účastí jim bude poskytnuta 30denní lhůta pro zrušení/oznámeno 30 dní předem
goodwill application žádost o výjimku ze záruky / o udělení výjimky ze záruky / o dobrou vůli
international pension-bond policy mezinárodní důchodové pojištění s investicí do cenných papírů
knock for knock agreement dohoda o zřeknutí se postihu
liability underwriter pojistitel smluvní odpovědnosti
limit class limitní třída
Entered by: Pavel Blann
lines written \"to stand\" pevné nabídky
London marine market londýnský trh námořního pojištění
manual rate sazby dle příručky
marine recovery cases případy odškodnění za námořní pojistné události
mortgage prenotice předběžná zpráva / předběžné oznámení o hypotéce
Entered by: Jiri Lonsky
Motor claims severity závažnost/kritičnost nároků z pojištění motorových vozidel
multiple seat arson sériové žhářství
Net retained lines netto zadržené vruby pojišťovny
no fault insurance pojištění s výplatou odškodnění bez ohledu na zavinění
non qualifying loss threshold hranice neuznatelné škody
offset agreement smlouva o započtení pohledávek
out-of-pocket limit limit spoluúčasti
paid-up policy splacená pojistka
Policy fees earned on insurance contranct poplatky (získané) za uzavření/vydělané uzavřením pojistných smluv // poplatky za pojistné smlouvy
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search