The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Czech Investment / Securities Translation Glossary

English term Czech translation
clear, and/or carry with or acquire through it...net or gross vzájemně účtovat, a/nebo převzít s pomocí ? nebo získat prostřednictvím ? ... čisté a hrubé pozice
...shall be tabulated... ...bude zaprotokolováno...
Entered by: Pavel Prudký
back-to-basics návrat k základním/osvědčeným strategiím
barbell positioning (jednotlivé) investice dle \"barbell\" strategie
calculation agent kalkulační agent
Entered by: Pavel Prudký
cash holding or cross-currency forwards držení hotovosti nebo forwardy na výměnu dvou měn
Chief of Staff personální ředitel
Entered by: Ales Horak
consent to take the other side of orders souhlas k provádění opačných obchodů
consumer discretionary company společnost v sektoru zbytného spotřebního zboží (a služeb)
discretionary collective investment vehicles volně disponibilní kolektivní investiční protředky
Entered by: Marek Buchtel
dividend forecast výhled dividendy
equity-enhanced products (finanční) produkty s převahou akciových fondů
Entered by: Jana Pavlová
error trade policies pravidla pro chybné obchody
event date datum události
Entered by: Jana Pavlová
far out-of-the money strikes realizace s velkou ztrátou
forward split štěpení akcií
Entered by: Marek Buchtel
good discharge zbaven(a) závazku
liquidating a position by offset uzavření pozice kompenzujícím futures kontraktem
Entered by: Pavel Prudký
making or accepting delivery pursuant to a futures contract plnění či přijetí plnění na základě futures kontraktu
Entered by: Pavel Prudký
management equity plan akciový motivační plán pro vedení firmy
Entered by: Ales Horak
mortgage derivative hypoteční derivát
Multi Asset Class Solutions řešení správy investičních portfolií různých tříd
Entered by: Ales Horak
multi-manager alpha-porting funds fondy fondů s aktivní správou
Entered by: Jana Pavlová
not SRI compliant není v souladu s principy (investování) SRI
placement agent zprostředkovatel pro vyhledání/zajištění investora/investorů
prime and secondary property yields nejlukrativnější a sekundární výnosy z nemovitostí
quarterly earnings call čtvrtletní telekonference o finančních výsledcích
recurrent target dividend distributions pravidelná výplata cílové hodnoty dividendy
shape ratio Sharpeho poměr
shares credited as fully paid podíly připsané (evidované) jako zcela splacené
social parts podíly na společnosti
sourcing and due diligence capabilities možnosti získávání informací a provádění hloubkových kontrol
Entered by: Ales Horak
spread contribution terms z hlediska/co se týče nárůstu/zvyšování spreadů
the lack of nepřítomnost, absence
to gain exposure zajistit se proti rizikům
treasury share vlastní akcie podniku
turn to account využívat
Entered by: Pavel Prudký
underlying interest podkladové aktivum
venture capitalist rizikový investor

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search