The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Czech Law: Contract(s) Translation Glossary

English term Czech translation
I.C.C 400/500/600 signed between partners NCND laws předpisy I.C.C. 400/500/600 přijatými oběma stranami dohody o neprozrazení/neobcházení
Irrevocable Letter of Performance Guarantee neodvolatelná (písemná) záruka na výkon/funkci
notice filing podání oznámení
spot or contract purchases koupě na volném trhu nebo na základě smlouvy
(in) duplicate original ve dvou vyhotoveních s platností originálu
(subject to further notice) (pokud bude oznámeno/uplatněno)
... that have fallen under its notice ... která zjistil
Entered by: Arol
... \"including but not limited to\" ... zahrnuje mimo jiné
Entered by: Michal Surmař
...from time to time... čas od času
...realize and pass on (potentials) ... realizuje a postoupí/předá/bude sdílet
Entered by: Ales Horak
...to the specific exclusion of any conditions used by the principal. okrem specificke vyjimky z jakychkoliv techto podminek, o ktere rozhodne opravnena osoba
401(k) employer match příspěvek zaměstnavatele na penzijní plán 401(k)
A waiver by a party of any default shall not be deemed a waiver of a prior or... Pokud některá ze stran promine neplnění...
a.m. contract výše uvedená smlouva
account assets aktiva/finanční prostředky na účtu
accrued and irrevocable expenses časově rozlišené nebo nevyhnutelné výdaje
Entered by: Pavel Prudký
actually or by attestation skutečná (nabídka) nebo písemné osvědčení
Entered by: Pavel Blann
advertising injury pojištění odpovědnosti při reklamní činnosti
affirmative obligations povinnost konat
Entered by: MartaStrnadova
agency of necessity jednatelství bez příkazu
All-or-none underwriting upisování všech akcií nebo neúčinné upisování akcií
allowed, allowance přiznané, přiznaná částka
amounts not disputed in good faith částky nezpochybňované v dobré víře
and any cost influencing issues a veškeré záležitosti ovlivňující náklady/cenu
Entered by: Ales Horak
any appointment by one spouse of his former spouse as guardian is revoked jakékoli ustanovení, kterým jeden z manželů ustanovil svého bývalého manžela či manželku poručníkem, se považuje za odvolané
any claim for innocent or negligent misrepresentation nároky vyplývající z neúmyslného či z nedbalostního uvedení v omyl
arbitrary personnel measures svévolná personální opatření
are exclusive and in lieu jsou výlučné a (zcela) nahrazují
as from time to time amended or replaced ve znění případných pozdějších změn a doplňků
Entered by: Sarka Rubkova
as their respective interests may appear v souladu se vznikem jejich příslušných nároků
assign against claims cesionář/postupník veškerých nároků
assignement for the benefit of creditors postoupení ve prospěch věřitelů
attempts or purports to assign or transfer se pokusí nebo má zjevně v úmyslu postoupit nebo převést...
Entered by: Ales Horak
award of prejudgment and post judgment interest přiznání úroků z odškodnění vyplaceného před vynesením rozsudku a po něm
Entered by: Ales Horak
base facility charge paušální poplatek
best form of law ve smyslu zákona
billing and credits pravidla uvádění jmen a uvedení jména
birth number rodné číslo
Entered by: Marek Buchtel
blind the other party zavazovat druhou stranu
bona fide contra accounts odečíst výši protiúčtu a částku příp.dalších pohledávek, určené v dobré víře jako splatné Dodadavate
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search