The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Czech Law (general) Translation Glossary

English term Czech translation
appear or interpose an answer to the complaint nedostavim se k soudu a nepodam zalobni odpoved na tuto zadost o rozvod
believing them to be true přesvědčen o jejich pravdivosti
"bubber" a "begger" "ožrala" a "somrák/žebrák"
(events are tied to) preclusive deadlines (akce jsou vázány na) prekluzivní lhůty
Entered by: Pavel Blann
(fails) to give notice (ne-) vznést/(ne-) uplatnit
(you are) under caution byl/a jste poučen/a o svých právech
... no correspondence will be entered into regarding ... na písemné připomínky nebude brán zřetel
Entered by: Michal Surmař
3-fold format přehnutý (skládaný) na třetiny
45 days end of month from invoice date 45 dní od konce měsíce, ve kterém byla vystavena faktura
a payment made on the judgment platba provedená na základě rozsudku/rozhodnutí
abbreviation bez vyznamu
action for annulling compromise žaloba/návrh na zrušení (soudního) smíru
address any issue pokusit se vyřešit všechny problémy
Entered by: Jana Zajicova
admissibility and merits přípustnost a skutková podstata
Entered by: Jana Pavlová
Admission Form formulář uznání závazku
adverse inference nepříznivý závěr
Advocates of Legal Aid obhájci v rámci bezplatné právní pomoci
Entered by: Pavel Blann
Affidavit of Default kontumační rozsudek na základě přísežného/čestného prohlášení
All which we have caused by these presents vše, co bylo v této listině uvedeno/ujednáno
alternate key alternativní/sekundární označení
an arm’s length transaction dle tržních podmínek
Annex of the standard Příloha normy
Entered by: seraalice
Any and all costs in the remittance veškeré náklady související s úhradou (platby)
Any quotation amounts to an invitation to treat Jakákoli nabídka poskytnutá (společností) se pokládá za výzvu k jednání
Any valid counterclaims shall survive the entry of this judgment. Veškeré platné protinároky přetrvají právní moc tohoto rozsudku.
anything you do say may be given in evidence cokoli, co řeknete, může být použito při dokazování
Entered by: Jiri Lonsky
Applicable Law rozhodné právo
applicant / respondent navrhovatel / účastník řízení 1, účastník řízení 2, účastník řízení 3
Applicant / Respondent žadatel, přihlašovatel, navrhovatel / odpůrce žalobce
application for summons návrh na předvolání
Articles of Organization zakládací dokument (listina)/potvrzení o zřízení společnosti (LLC; USA)
as a result of a warranty claim v důsledku záruční reklamace
assigns from and against postupníky/cesionáře ze (žalob, nároků)
assigns of individuals právní nástupci fyzických osob
assistant state registrar zástupce státního matrikáře
attachment or seizure procedures příkazy k obstavení či zabavení majetku
Entered by: Pavel Prudký
attendant porodník
Entered by: Lenka Mandryszová
attorney in fact zmocněnec
authorized mandatory and beneficiary (oprávněný) zmocněnec a příjemce
‘expression of wish’ form formulář pro pokyny pro dědice/vykonavatele závěti
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search