Success Series

Join ProZ.com every Wednesday at 14:00 GMT / 10:00 AM EST for ProZ.com Translator Success series. Each week ProZ.com will bring speakers & presenters on to help ensure Freelance linguists have success & achieve their business objectives.

Click for Full Participation

The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Czech Law: Taxation & Customs Translation Glossary

English term Czech translation
... right of deduction, set off or counter claim of any cause of action ... ... právo/nárok na slevu, započtení nebo protinárok z jakéhokoli důvodu
adjustments for existing duty rights úpravy s ohledem na platná celní oprávnění/práva
annual gift tax exclusion vyloučení z ročního základu darovací daně
Annuity contract smlouva (o důchodovém pojištění) s anuitou
bottom line costs náklady ovlivňující hospodářský výsledek
caused to be raised související dokumentace, která má být předložena/uplatněna
conservatorship opatrovnictví
Czech Republic Vat Authority Finanční úřad, oddělení daně z přidané hodnoty
Disregarded entity neuznaná/neposuzovaná (jako) samostatná právnická osoba/plátce daně
England
Registered office sídlo společnosti v Anglii
equity holders of parent company akcionáři mateřské společnosti
forward contract forwardový kontrakt
in his own capacity z titulu své funkce
IRS 1099 / IRS 1099 MISC IRS 1099 / IRS 1099-MISC
Entered by: Pavel Blann
national principal contract derivátový obchod/swapový kontrakt
payroll reconciliation vyuctovani mzdy
progressive tax progresivní daň
qualified contraband kvalifikovaná skutková podstata trestného činu pašování
Entered by: Jana Pavlová
regressive tax regresivní daň
severance tax daň z těžby (neobnovitelných zdrojů)
special employer’s contribution on wages zvláštní/speciální příplatek zaměstnavatele ke mzdě/platu
subnational územně samosprávní
take over written documents/transcripts přebírat písemnosti/opisy
Entered by: Alice Hegrova
Tax compliant plní daňové povinnosti
Entered by: Jan Kolbaba
tax on income from active business activities daň z příjmu z prováděných výdělečných/obchodních činností
trust indenture smlouva emitenta se správcem cizího majetku/cenných papírů
VAT bad debt relief zproštění od DPH kvůli nedobytné pohledávce
Entered by: Pavel Blann

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search