The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Czech Management Translation Glossary

English term Czech translation
bargaining unit útvar kolektivního vyjednávání
... as specified by Class 2 of ISO XXXX ...jak stanoví třída 2 normy ISO XXXX
Entered by: Marek Buchtel
5 Ws and H šest základních otázek
A Traffic Light Report sestava (zpráva, výkaz, přehled) s (troj)barevně odlišenými položkami (poli)
actionable motivující, motivační, akční , akceschopný
at no cause s lehkostí
Be given the intellectual challenges... Získejte příležitost řešit intelektuálně náročné úkoly...
Entered by: Ales Horak
best practice(s) osvědčené postupy
Blue folder process Urychlený schvalovací postup
Entered by: Jiri Lonsky
boundary-less skills and culture mezioborové a multikulturní dovednosti
Entered by: Tomas Burda
brainstorming brainstorming
bridge day prodloužený víkend / zvláštní den volna
Entered by: Jiri Lonsky
checkpoint kontrolní bod
Clear Desk (zásada) čistého stolu
Entered by: MartaStrnadova
coaching challenges nesnadné úkoly při koučování
compliance due diligence hloubková kontrola/audit dodržování předpisů
Compliance office oddělení vnitřní kontroly
confer external powers of attorney udělit plnou moc
Entered by: Jiri Kortus
conflict-of-interest waiver upuštění od doložky o střetu zájmů
Entered by: Jana Zajicova
Contractual Trust Arrangement smluvní svěřenecká správa
Entered by: Jiri Kortus
Corporate Regulatory Affairs Manager Manažer pro registraci léčiv v podniku
Entered by: Ales Horak
Coworking Cpace coworkingový prostor
Entered by: Edita Pacovska
critical windows for adoption hlavní fáze osvojení zákazníkem
Entered by: Ales Horak
cross-fertilization mezioborová komunikace
Entered by: Pavel Prudký
cross-functionally napříč funkcemi
customed view zakázkový / na míru / podle potřeby / atd...
Entered by: Jiri Lonsky
deliverables výstupy
Entered by: Ales Horak
Disability Carrier pojistitel invalidity/nositel pojištění pro případy invalidity
drive the following key enablers prosazovat následující klíčové aktivační činitele
earnings guidance (tiskové) prohlášení ředitele o odhadovaném zisku (v nadcházejícím období)
Entered by: Ales Horak
enabler nástroj (managementu)
Entered by: Petr Kedzior
enabling factor hybná síla
Entered by: Pavel Prudký
Execution Plan plán realizace
Entered by: Pavel Prudký
Executive Integrity Assessment posuzovování/hodnocení morální bezúhonnosti vedoucích pracovníků
Entered by: Edita Pacovska
feasibility study studie proveditelnosti
flexi fraud podvod spojený s flexibilní pracovní dobou
Forming, Storming, Norming and Performing formování, vyjednávání pozic, shoda na základních normách, vlastní činnost (výkon)
Entered by: Pavel Prudký
front line ambassador vyslanec (společnosti) v přední linii
Give the person the benefit of the doubt aplikujte princip \"in dubio pro reo\"
goal-orientated orientovaný/zaměřený/soustředěný na cíl
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search